logo
logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytuł
13071   XIX sesja Rady Gminy Latowicz
4769   PROTOKÓŁ NR XII/03
3798   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
3060   Wielgolas
3002   PROTOKÓŁ NR V/03
2980   PROTOKÓŁ NR XXIV/05
2822   PROTOKÓŁ NR XVIII/04
2719   Urząd Gminy Latowicz
2668   Borówek
2668   Waliska
2647   PROTOKÓŁ NR XXIII/05
2612   Redzyńskie
2608   PROTOKÓŁ NR XV/04
2571   PROTOKÓŁ NR XIII/03
2535   obwieszczenie o zakończeniu postępowania - dec środowiskowa
2525   Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2511   PROTOKÓŁ NR XVI/04
2486   PROTOKÓŁ NR XXI/04
2478   Wójt Gminy
2423   PROTOKÓŁ NR XX/04
2369   PROTOKÓŁ NR X/03
2348   Latowicz rejon II
2334   Latowicz rejon I
2295   PROTOKÓŁ NR IX/03
2240   PROTOKÓŁ NR VIII/03
2211   PROTOKÓŁ NR VII/03
2210   PROTOKÓŁ NR XI/03
2194   Gołełąki
2177   Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż drzew "na pniu"
2160   Dś 7624/1/3/06/07
2155   Stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Latowicz
2116   Decyzja środowiskowa
2114   PROTOKÓŁ NR I/02
2101   samodzielne stanowisko ds. działalności gospodarczej, wojskowych, obrony cywilnej i ochrony ppoż.
2060   PROTOKÓŁ NR VII/07
2055   Wójt Gminy
2053   PROTOKÓŁ NR XXXIII/06
2047   PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
2041   PROTOKÓŁ NR VI/03
2020   PROTOKÓŁ NR XXVII/05
2018   Budżet Gminy Latowicz na rok 2005
2010   Statut Gminy Latowicz
2002   Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Latowicz na lata 2004-2006 oraz na lata 2007-2013
1988   PROTOKÓŁ NR XXXIV/06
1934   PROTOKÓŁ NR XIX/04
1922   samodzielne stanowisko ds. inwestycji, planowania przestrzennego i rozwoju Gminy
1914   PROTOKÓŁ NR XXX/05
1902   Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych w Latowiczu
1889   PROTOKÓŁ NR XXVIII/05
1878   PROTOKÓŁ Nr XXV/05
1873   PROTOKÓŁ NR V/07
1872   PROTOKÓŁ NR IV/02
1852   PROTOKÓŁ NR XXIX/05
1836   Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
1832   PROTOKÓŁ NR XIV/03
1733   PROTOKÓŁ NR XXII/04
1733   Konkurs na stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Transborze i Dębem Małym
1727   PROTOKÓŁ NR XXXI/06
1723   samodzielne stanowisko ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, ochrony środowiska oraz dróg
1690   Sekretarz Gminy
1689   linia nn Budy Wielg.
1687   PROTOKÓŁ NR XXXII/06
1685   1 sesja Rady Gminy Latowicz
1680   Budżet Gminy Latowicz na rok 2006
1662   Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Latowicz na lata 2006-2012
1661   12 sesja Rady Gminy Latowicz
1660   samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa
1653   Wydzierżawienie budynków ośrodków zdrowia w Latowiczu i Wielgolesie
1651   PROTOKÓŁ NR XXVI/05
1640   Transbór
1639   Chyżyny
1638   Małgorzata Wardzyńska - Soćko
1627   Dofinansowanie zakupu podręczników oraz jednolitego stroju dla uczniów
1619   Wężyczyn
1612   21 sesja Rady Gminy Latowicz
1604   Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny działające na terenie Gminy Latowicz
1595   Przedsiębiorstwa posiadające wymagane zezwolenie na wytwarzanie, zbieranie lub transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
1592   Ogłoszenie z dnia 29 października 2012 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
1587   PROTOKÓŁ NR II/02
1571   Latowicz rejon III
1561   Zawiadomienie- przebudowa drogi w m. Oleksianka
1559   25 sesja Rady Gminy Latowicz
1551   Urząd Stanu Cywilnego
1550   Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu z dnia 26 października 2006 r.
1548   PROTOKÓŁ NR III/02
1544   29 sesja Rady Gminy Latowicz
1538   Jan Domański
1537   PODATEK OD POSIADANIA PSÓW
1520   samodzielne stanowisko ds. kadrowych, oświaty, kultury i zdrowia
1510   7331/2/7/06
1503   7 sesja Rady Gminy Latowicz
1503   30 sesja Rady Gminy Latowicz
1480   Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Latowicz
1478   Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia schronisk, grzebowisk zwłok zwierzęcych
1477   PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU
1474   Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych
1465   Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu
1458   Podmioty świadczące usługi odbioru odpadów na terenie Gminy Latowicz
1455   obwieszczenie
1438   16 sesja Rady Gminy Latowicz
1431   obwieszczenie
1430   samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i organizacji
1428   Hanna Zawadka
1414   Informacja z dnia 9 stycznia 2012 r. o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze referenta do spraw gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i dróg
1405   14 sesja Rady Gminy Latowicz
1388   wszczęcie postepowania
1386   Jan Domański - Przewodniczący Rady
1383   Ogłoszenie z dnia 7 grudnia 2011 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
1378   Budżet Gminy Latowicz na rok 2008
1372   4 sesja Rady Gminy Latowicz
1372   Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
1360   Marek Skrzycki
1355   PP-CP-7331/2/4/2007 wszczęcie postępowania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego
1354   Przetarg na działki z możliwością zabudowy w miejscowości Latowicz
1353   7331/2/8/06
1352   7331/2/10/06
1347   Strachomin
1347   9 sesja Rady Gminy Latowicz
1333   24 sesja Rady Gminy Latowicz
1331   7331/2/11/06
1329   Witold Kłos
1327   DŚ 7624/1/4/06
1324   Informacja z dnia 9 stycznia 2012 r. o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw ochrony środowiska
1316   DŚ 7624/1/1/07
1316   28 sesja Rady Gminy Latowicz
1313   Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu z dnia 20 października 2006 r.
1310   Wiesław Świątek
1303   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
1302   Odbiór i transport nieczystości płynnych ze zbiorników kanalizacyjnych budynków będących we władaniu Gminy Latowicz oraz wód odciekowych z gminnego składowiska
1301   7331/2/7/2007
1298   Budowa Stacji Uzdatniania Wody Chyzyny - II etap
1298   PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na 2008 rok
1294   PODATEK ROLNY na 2008 rok
1289   Dostawa żwiru gruboziarnistego
1283   II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości w miejscowości Latowicz
1282   informacja o okręgach wyborczych
1281   341/1/07
1277   Robert Skwara
1277   II Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w miejscowości Latowicz
1275   8 sesja Rady Gminy Latowicz
1270   7331/2/12/06
1263   Witold Kłos
1258   7331/2/1/07
1257   Przetarg na działkę rolną w miejscowości Oleksianka
1251   Iwona Bontruk
1250   DŚ7624/1/3/06
1250   7331/2/3/07
1244   Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 26 października 2006 r.
1241   Jerzy Papiński
1240   20 sesja Rady Gminy Latowicz
1234   PROTOKÓŁ NR VIII/07
1234   5 sesja Rady Gminy Latowicz
1234   Ogłoszenie z dnia 7 grudnia 2011 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
1233   7331/2/6/07 z 20 lipca 2007 r.
1230   Dyrektor Zespołu Szkół w Latowiczu
1229   DŚ 7624/1/3/06
1229   Wyniki głosowania w wyborach do Rady Powiatu Mińskiego - na terenie Gminy Latowicz
1228   7331/2/9/06
1228   Dyrektor Zespołu Szkół w Wielgolesie
1224   Przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnej w miejscowości Wielgolas
1219   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
1215   Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych niruchomości w miejscowości Latowicz
1215   Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
1209   Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań : 1 kwietnia 2011 r. - 30 czerwca 2011 r.
1207   Kazimierz Sekuła
1207   Publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
1204   Przetarg na działkę rolną w miejscowości Latowicz
1202   Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych
1202   PROTOKÓŁ NR IV/06
1200   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
1196   Skarbnik Gminy
1195   15 sesja Rady Gminy Latowicz
1194   2 sesja Rady Gminy Latowicz
1192   Wojciech Olko
1190   Stanisław Parol
1189   Piotr Gryglas
1188   23 sesja Rady Gminy Latowicz
1184   III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości w miejscowości Latowicz
1183   Stanisław Kowalski
1181   Tadeusz Szczepańczyk
1179   Przetarg na działki zabudowane budynkiem hydrofornii w Latowiczu
1177   UCHWAŁA Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu z dnia 27 października 2006 r.
1176   Sławomir Odziemczyk
1169   341/7/07
1168   Urząd Gminy Latowicz
1166   Budżet Gminy Latowicz na rok 2009
1166   Stanisław Parol
1164   przetarg na dostawę zwiru gruboziarnistego
1164   Rozstrzygnięcie pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż drzew
1162   Irena Szaniawska
1160   Mirosław Listopad
1158   Cecylia Pielasa
1157   I Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
1156   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
1156   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
1154   Dostawa żwiru gruboziarnistego
1151   roztrzygnięcie przetargu na wymianę wodociągu żeliwnego z dnia 30 .07. 2007 r.
1147   Dostawa oleju opałowego Ekoterm plus do budynków będących pod zarządem gminy Latowicz
1142   Budowa Stacji Uzdatniania Wody Chyzyny - II etap
1142   22 sesja Rady Gminy Latowicz
1141   Sekretarz Gminy
1133   Janusz Reda
1131   3 sesja Rady Gminy Latowicz
1125   Marek Skrzycki
1125   17 sesja Rady Gminy Latowicz
1119   Odnowa centrum miejscowości Latowicz- II etap
1114   Mienie komunalne wg. stanu na dzień 15.11.09.
1110   PODATEK ROLNY na 2009 rok
1107   18 sesja Rady Gminy Latowicz
1106   Budżet Gminy Latowicz na rok 2010
1106   Ogłoszenie z dnia 26 marca 2018 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
1105   Informacja z dnia 19 listopada 2012 r. o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw informatyzacji, ochrony i zabezpieczenia technicznego
1103   11 sesja Rady Gminy Latowicz
1103   10 sesja Rady Gminy Latowicz
1102   Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż drzew "na pniu"
1102   Tadeusz Szczepańczyk
1101   Wykaz części zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do wynajmu
1097   PROTOKÓŁ NR XVIII/04
1091   PROTOKÓŁ NR XVIII/04
1088   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
1087   Robert Skwara
1085   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
1082   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
1077   Wiesław Świątek - Wiceprzewodniczący Rady
1072   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
1063   PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na 2009 rok
1056   Wyniki głosowania w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego - na terenie Gminy Latowicz
1054   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
1053   PROTOKÓŁ NR VI/07
1052   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
1052   Konsultacje z udziałem mieszkańców w sprawie programu usuwania azbestu
1050   Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Transborze
1029   Odnwienie nawierzchni placu i ciągów dla pieszych w centrum wsi Latowicz
1026   Ogłoszenie o poszukiwaniu osoby do pracy w Urzędzie Gminy Latowicz na stanowisko do spraw ochrony środowiska - umowa na zastępstwo na okres powyżej 1 roku (ok. 14 miesięcy)
1025   XXI sesja Rady Gminy Latowicz (nadzwyczajna)
1024   6 sesja Rady Gminy Latowicz
1024   OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
1023   Tomasz Mrozek
1021   Rejestr działalności regulowanej na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Latowicz
1019   Dostawa żwiru gruboziarnistego
1019   roztrzygnięcie przetargu na budowę kanalizacji w latowiczu ul. Grundowa
1019   Informacja z dnia 4 lutego 2016 r. o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze: referent ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
1017   OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW na 2009 rok
1016   Rozstrzygnięcie pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż drzew
1013   IPPR.271.11.2014-budowa chodnika w Wielgolesie
1010   I Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
1010   PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH na 2009 rok
1007   Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości w miejscowości Latowicz
1006   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
1006   Informacja z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2009 r.
1004   19 sesja Rady Gminy Latowicz
1004   Główna księgowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu
1003   Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dębem Małym
1001   II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
1001   13 sesja Rady Gminy Latowicz
1000   Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż drzew "na pniu"
996   Cecylia Pielasa - Wiceprzewodnicząca Rady
994   PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - 2010 r.
993   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
993   Przebudowa ulic Rynek i Senatorska w Latowiczu-przetarg
992   Wyniki wyborów Rady Gminy Latowicz - rok 2010
989   Sprawozdania za II kwartał 2008
989   95/08
988   Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż drzew "na pniu"
986   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok
984   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
983   Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2009
979   Wyniki wyborów Wójta Gminy Latowicz - rok 2010
976   II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Latowicz: działka 265/25
973   Sprawozdania za III kwartał 2008
972   Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wraz z instrukcją wypełniania
970   Wirus grypy A/H1N1 (grypa świń)
969   Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 1315 866,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących budżetu gmny Latowicz
969   Wynik I przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem części zabudowanej nieruchomości stanowiące własność Gminy Latowicz
965   Sprawozdania za I kwartał 2008
964   Teodora Jaroń
964   OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY LATOWICZ W ROKU 2013
963   Budowa sieci kaanlizacyjnej w miejscowości Latowicz- III etap
963   I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
963   Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych
962   Budżet Gminy Latowicz na rok 2011
957   Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia "Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt"
956   Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę żwiru
955   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
954   171/10
953   PODATEK ROLNY 2007 r.
952   Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2008 r.
952   Przetarg ustny ograniczony
949   PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - 2010 r.
945   PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU na 2008 rok
944   Protokół II/10
942   5/09
939   II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
938   Zarządzenie nr 23/2010 Wójta Gminy Latowicz z dnia 23 sierpnia 2010 r.
935   131/08
935   XXII sesja Rady Gminy Latowicz
931   III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
929   Przetarg-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Latowicz
925   137/09
923   114/08
920   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
919   I publiczny przetarg ustny nieograniczony na wynajem części zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Latowicz w skład, której wchodzi lokal użytkowy
916   135/09
916   III sesja Rady Gminy Latowicz
913   Wynik przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Latowicz
907   134/09
907   PODATEK ROLNY - 2010
904   103/08
904   106/08
904   113/08
903   133/09
903   Wiesław Świątek (Przewodniczący Rady)
902   138/09
901   10/09
901   99/08
899   9/08
897   93/08
897   Piotr Gryglas
896   172/10
894   89/08
894   XX sesja Rady Gminy Latowicz
894   Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu z dnia 22 października 2014 r.
893   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
893   Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu z dnia 23 października 2014 r. :
892   Rozstrzygnięcie pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż drzew
891   90/08
889   12/08
888   136/09
887   Powszechny Spis Rolny
887   Ogłoszenie o dofinansowaniu z WFOŚiGW w Warszawie
885   Rozstrzygnięcie przetargu na kredyt 2227/8/08
885   17/08
885   102/08
883   6/09
883   28/08
882   Wynik II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
881   10/08
881   Złożenie oferty cenowej
880   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
880   Starszy pracownik socjalny
878   Wynik I przetaru ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Latowicz
878   6/02
877   139/09
876   130/08
876   II publiczny przetrag ustny nieograniczony
875   7/08
875   Wynik I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
875   Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od roku 2013
873   13/08
873   104/08
872   Nazwy i składy osobowe stałych komisji RG Latowicz
872   152/09
872   Podatek od nieruchomości w roku 2011 (uchwała Rady Gminy)
870   I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
869   11/08
868   5/08
868   108/08
867   4/09
867   organizacja urzędu
867   121/08
867   180/10
865   1/09
865   140/09
865   Wynik I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Oleksianka
865   92/08
865   I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
864   Wynik przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
862   35/08
862   Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziłania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Latowicz w 2013 r.
862   Wyniki głosowania w wyborach Wójta Gminy Latowicz
861   169/10
861   I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Oleksianka
860   109/08
859   Wynik przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
859   I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wielgolas
858   22/08
858   105/08
857   162/09
856   7/09
856   141/09
856   26/08
855   153/09
855   Wynik II przetargu ustnego nieorganiczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
855   Wynik I przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Transbór
854   19/09
853   120/08
853   132/08
853   35 sesja Rady Gminy Latowicz
853   Budowa budynku inwentarskiego obory o obsadzie 90 DJP z podziemnym zbiornikiem na gnojowicę o V=990 m3 i zbiornika na ścieki bytowe o V = do 9,5 m3 na działce nr geod. 141
852   110/08
852   119/08
852   154/09
852   IPPR.271.10.2013 przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.
851   126/08
850   20/08
850   107/08
849   116/08
849   118/08
849   27/08
848   165/09
848   Wyniki głosowania w wyborach do Rady Gminy Latowicz
847   Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
847   Wykaz części zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do wynajmu
846   38/08
846   159/09
846   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LATOWICZ Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2010 R.
845   91/08
844   94/08
844   144/09
844   Rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Strachomin - poszukiwanie geodety
843   3/09
840   100/08
840   Podatek rolny w roku 2011 (uchwała Rady Gminy)
840   Wynik I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
839   157/09
838   8/09
838   117/08
837   155/09
836   Budżet Gminy Latowicz na rok 2012
836   30/08
835   181/10
834   161/09
834   Wykaz części zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do wynajmu
833   6/08
833   122/08
833   164/09
831   I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
831   115/08
830   2/09
830   166/10
829   40/08
829   29/09
829   151/09
828   2227/8/11-wymiana żeliwa w Latowiczu
827   Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach Gminy Latowicz - III etap.
826   21/08
824   2/10
824   124/08
824   125/08
823   127/08
823   33 sesja Rady Gminy Latowicz
823   3/10
822   43/09
821   34/08
821   156/09
821   Protokół I/10
820   14/08
820   25/09
820   Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych z uwzględnieniem pełnionych funkcji tj. po wyborze przewodniczących komisji oraz ich zastępców
819   167/10
819   174/10
819   Jolanta Jaworska (Wiceprzewodnicząca Rady)
818   9/09
818   2227/5/09 Rozstrzygnięcie przetargu na odnowienie centrum miejsccowości Latowicz
818   96/08
817   26/09
816   8/08
816   168/10
816   170/10
815   Projekt budżetu Gminy Latowicz na rok 2012
815   112/08
815   128/08
814   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
813   38/09
813   Budżet Gminy Latowicz na rok 2013
812   Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Latowicz w roku 2013
811   158/09
811   175/10
810   150/09
809   32/08
809   5/10
808   24/08
807   31/09
806   32 sesja Rady Gminy Latowicz
806   Budowa kanlizacji w Wielgolesie - I etap
805   37/08
805   31 sesja Rady Gminy Latowicz
805   Protokół IV/11
804   19/08
804   149/09
804   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
803   23/08
803   98/08
803   Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu z dnia 4 listopada 2010 r.
803   I publiczny przetarg ustny nieograniczony na wynajem części zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
802   176/10
801   129/08
801   Wynik II przetargu ustnego nieorganiczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
800   97/08
800   41/09
800   Wynik III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
799   1/10
799   37 sesja Rady Gminy Latowicz
799   II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Oleksianka
799   36 sesja Rady Gminy Latowicz
799   Protokoł XVII/2012
798   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
798   163/09
798   40/09
798   Protokół XIII/2012
796   44/09
796   177/10
796   XXXII sesja Rady Gminy Latowicz
795   25/08
795   111/08
795   Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych
794   6/10
794   Podatek rolny w roku 2012 (uchwała Rady Gminy)
794   XVIII sesja Rady Gminy Latowicz
793   20/09
793   14/10
792   199/10
791   4/08
791   18/08
791   173/10
791   I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Oleksinaka
791   Podatek od nieruchomości w roku 2014
790   3/08
790   45/09
789   Wójt Gminy Latowicz ogłasza konsultacje społeczne
789   2/08
787   1/08
787   101/08
787   32/09
787   Podatek od środków transportowych w roku 2011 (uchwała Rady Gminy)
786   36/08
786   16/08
786   37/09
786   I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
785   "Sporządzenie opinii w sprawie naruszenia stanu wody na gruncie"
785   Podatek od nieruchomości w roku 2012 (uchwała Rady Gminy)
785   OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY LATOWICZ W ROKU 2014
784   Protokół III/10
784   23/09
783   147/09
783   39/09
783   Witold Kłos
782   123/08
782   Roman Saganowski
781   15/08
781   190/10
781   179/10
780   27/11
780   Nauczyciel pełniący obowiązki Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębem Małym
779   33/08
779   146/09
778   34/09
778   Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej dla odbiorców stanowiących składowe infrastruktury budżetu Gminy
776   14/10
776   Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem części zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
776   Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu z dnia 28 października 2010 r.
775   Uchwała 30/S/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r.
773   Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położnych w miejscowości Latowicz
773   2/10
773   4/10
770   30/09
769   191/10
769   Wykaz nieruchomości przeznaczony do sprzedaży
769   Obwieszczenie Wójta Gminy Latowicz z dnia 8 września 2014 r.
768   39/08
768   145/09
767   148/09
767   36/09
767   Informacja z wykonania budżetu Gminy Latowicz za pierwsze półrocze roku 2012
766   9/10
765   29/08
765   31/08
765   I sesja Rady Gminy Latowicz
764   Protokół VI/11
763   33/09
763   160/09
763   2227/7/11- wymiana chodników w Latowiczu
762   192/10
762   Powołanie Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu
762   Informacja z wykonania budżetu Gminy Latowicz za I półrocze 2011 r.
762   I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
761   3/10
760   182/10
760   79/11
759   143/09
759   Wójt Gminy Latowicz poszukuje geodety uprawnionego do przeprowadzenia rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Generałowo
758   Dostawa z rozładunkiem kruszywa łamanego na remonty dróg w gminie Latowicz w 2015 roku
756   178/10
755   13/09
755   2227/6/11- Rozstrzygnięcie przetargu na kruszywo - 2011r.
755   189/10
755   I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
755   Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Oleksianka
755   Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
754   Informacja z wykonania budżetu Gminy Latowicz za I półrocze 2010 r.
752   Wynik II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Oleksianka
751   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
750   12/09
749   22/09
749   35/10
748   142/09
747   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Latowicz za 2010 r.
745   11/09
744   42/09
744   Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Latowicz w 2016
744   Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Latowicz -przetarg nieograniczony
744   Ogłoszenie z dnia 04 września 2018 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
743   I publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Transbór stanowiącej własność Gminy Latowicz
743   Wykaz części zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do wynajmu
743   Elwira Świątek
742   38/10
742   Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Transborze
741   27/09
739   roztrzygnięcie przetargu na budowę ogrodzenia 2227/4/08
739   183/10
739   Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem części zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
738   Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu z dnia 3 listopada 2010 r.
737   Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
737   Uchwała 31/S/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r.
736   14/09
736   186/10
736   I publiczny przetarg ustny nieograniczony na wynajem części zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
735   21/09
735   13/10
735   24/10
735   Uzupełnienie składu Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu do składu minimalnego dopuszczalnego
735   Zofia Wardzyńska
734   187/10
733   16/09
732   17/09
732   12/10
731   Zapytanie ofertowe-wykonanie analizy efektywności kosztowej operacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
729   2227/4/11- rozstrzygnięcie - przetarg na drogę w Wielgolesie - II etap
727   2227/5/11 - rozstrzygnięcie przetargu na budowę ulicy Grundowej w Latowiczu - I etap.
726   4/10
725   28/09
724   Wynik I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wielgolas
723   11/10
723   Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu z dnia 12 października 2010 r. o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów
720   208/10
720   6/10
720   12/10
720   Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu z dnia 12 października 2010 r. o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu
720   2227/11-rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.
720   XVII sesja Rady Gminy Latowicz
718   II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Oleksianka
718   30/10
718   Informacja o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu w dniach 15 i 16 listopada 2014 r.
717   8/10
717   Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu z dnia 23 października 2010 r.
717   Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu z dnia 4 listopada 2010 r.
715   13/10
715   Przetarg-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Latowicz
714   34/10
714   Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu z dnia 8 października 2014 r.
712   Janusz Reda (Wiceprzewodniczący Rady)
712   Protokół XX/2013
711   Zapytanie ofertowe
709   209/10
709   Rozstrzygnięcie-przebudowa drogi w Tranborze
708   24/09
708   23/07
707   203/10
707   15/09
707   184/10
707   Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu z dnia 8 listopada 2010 r.
707   Wynik II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Oleksianka
707   Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Latowicz w 2014 r.
705   II sesja Rady Gminy Latowicz
705   XXVIII sesja Rady Gminy Latowicz
704   Protokół VII/11
703   207/10
703   Protokól X/11
703   Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu wraz z dostawą dwóch komputerów przenośnych
702   185/10
702   Protokół V/11
701   47/10
700   198/10
700   10/10
698   204/10
698   64/11
698   Podatek od środków transportowych w roku 2012 (uchwała Rady Gminy)
696   Obwieszczenie Wójta Gminy Latowicz z dnia 5 maja 2009 r.
696   26 sesja Rady Gminy Latowicz oraz 27 sesja Rady Gminy Latowicz
695   Budowa samorządowego żłobka w Wielgolesie - przetarg na wykonanie
694   ogłoszenie o sesji Rady Gminy
693   Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
693   Ogłoszenie z dnia 11 grudnia 2018 r. o konkursie na stanowisko Dyrektora Samorządowego Żłobka w Wielgolesie
692   73/07
692   205/10
691   188/10
691   Rozgraniczenie nieruchomości położonej w miejscowości Strachomin
689   8/10
689   11/10
689   201/10
689   Przebudowa ulicy Nadrzecznej w Latowiczu - przetarg nieograniczony
688   Wyniki wyborów na Wójta Gminy Latowicz - rok 2006
688   XVI sesja Rady Gminy Latowicz
687   Wyniki wyborów z terenu Gminy Latowicz
687   47/07
687   57/07
687   Dostawa kruszywa - 2013 wybór dostawcy
686   17/10
686   Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Latowicz
685   194/10
685   43/07
685   49/10
684   19/10
684   46/10
684   Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu z dnia 26 września 2014 r.
683   15/10
683   16/10
682   Wyniki głosowania na terenie Gminy Latowicz - pierwsza tura głosowania w dniu 20 czerwca 2010 r.
682   7/10
682   43/10
682   18/11
682   Stanisław Parol
682   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
681   Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu z dnia 4 listopada 2010 r.
681   21/11
680   197/10
678   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
678   Tadeusz Szczepańczyk
677   1/10
677   Obwieszczenie Wójta Gminy Latowicz z dnia 6 września 2011 r.
676   5/10
675   Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu z dnia 4 listopada 2010 r.
675   XXIII sesja Rady Gminy Latowicz
673   18/10
672   OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY LATOWICZ W ROKU 2012
672   Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
671   Zawiadomienie Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu z dnia 3 listopada 2010 r.
670   94/04
670   39/10
670   Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu z dnia 29 października 2010 r
670   Uchwała 293/S/2011 z dnia 3 czerwca 2011 r.
670   17/11
670   2/02
670   IV sesja Rady Gminy Latowicz
669   210/10
669   151/05
669   Obwieszczenie Wójta Gminy Latowicz z dnia 26 października 2010 r.
669   Uchwała 197/S/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 r.
667   ogłoszenie o sesji 22 grudnia 2009 r.
667   Teodora Jaroń
666   Obwieszczenie Wójta Gminy Latowicz z dnia 10 maja 2010 r.
666   Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
665   XIII sesja Rady Gminy Latowicz
664   193/10
664   42/10
663   Protokół IX/11
663   200/10
663   Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia "Świadczenie usług na przechowywanie bezdomnych zwierząt"
661   44/10
661   Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Latowicz w roku 2013
660   Protokół XI/12
660   50/10
658   OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY LATOWICZ W ROKU 2015
658   Przebudowa drogi gminnej Budziska-Gózd - przetarg na wykonanie
657   25/10
657   52/11
657   1/02
656   51/07
655   7/10
655   24/07
655   Wójt Gminy Latowicz zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi wsparcia merytorycznego przy tworzeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Latowicz.
654   Zarządzenie 15/2009 Wójta Gminy Latowicz
654   41/07
654   Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Latowicz w 2014 r.
653   9/10
651   48/10
651   IPPR.271.8.2013-OPracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni w Latowicz
651   Zapytanie ofertowe na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalnosci, dokumentacji OOŚ oraz wniosku o dofinnasowanie dla projektu: Rewitalizacja budynku dawnej apteki w Latowiczu..
650   37A/05
650   56/07
649   Protokół XII/12
649   Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Gminie Latowicz
648   Cecylia Pielasa
647   33/07
647   Ogłoszenie o XXXII sesji Rady Gminy Latowicz
647   49/11
647   Protokół XXI/2013
646   196/10
646   20/10
645   150/05
645   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
645   Budżet Gminy Latowicz na rok 2014
644   195/10
644   202/10
642   14/02
641   31/10
641   Tablica informacyjna
641   Protokół VIII/11
640   25/11
640   26/11
640   16/11
640   78/11
640   Informacja o naborze
639   16/10
639   Ogłoszenie o XXX sesji Rady Gminy Latowicz
639   Wyniki wyborów do Rady Gminy Latowicz - rok 2006
638   5/11
637   Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
637   45/10
637   Protokół XVIII/2012
637   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
636   Zarządzenie Wójta Gminy
636   22/11
636   Terminy i sposoby wniesienia opłat
635   206/10
635   VI sesja Rady Gminy Latowicz
635   26/10
635   24/11
635   28/11
635   Robert Skwara
635   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
634   79/07
634   36/10
634   1/11
634   Wykaz części zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do wynajmu
633   192/05
633   I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
633   17/10
633   33/11
633   Protokół XVI/2012
631   77/07
631   26/07
631   11/02
631   Przebudowa drogi powiatowej nr 1316W Parysów-Latowicz
631   Podatek rolny w roku 2013
630   180/05
630   46/11
630   Budowa chodnika- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wielgolas poprzez budowę chodnika na obszarze turystycznym
629   13/11
629   XXX sesja Rady Gminy Latowicz
628   23/10
628   34/11
628   44/11
628   Podatek od nieruchomości w roku 2013
627   38/07
627   35/09
627   Stanisław Kowalski
625   54/07
625   15/11
625   15/02
625   Protokół XV/2012
624   32/11
624   40/11
623   141/04
623   53/11
623   I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dębe Małe
622   29/10
622   32/10
622   46/07
622   XXVI sesja Rady Gminy
621   Ogłoszenie o XXVIII sesji Rady Gminy Latowicz
621   7/02
620   41/03
620   Podatek od środków transportowych w roku 2013
619   76/07
619   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Latowicz za rok 2011
619   Uchwała 409/S/2011 z dnia 12 września 2011 r.
618   91/04
618   34/07
618   21/10
617   64/07
617   55/07
616   Ogłoszenie Wójta Gminy Latowicz
616   Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych
616   Ogłoszenie o II sesji Rady Gminy Latowicz
616   51/03
615   36/11
615   Dodatkowe zajęcia szkolne
615   Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Latowicz w 2017
614   123/04
614   27/07
614   49/07
614   22/10
614   Zarządzenie nr 24/2012 Wójta Gminy Latowicz z dnia 19 kwietnia 2012 .
614   Rozstrzygnięcie przetargu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Latowicz
613   174/05
613   29/07
613   35/07
613   52/07
613   IPPR.227.5.2013 Wybór dostawcy żwiru w 2013r.
612   27/10
612   Unieważnienie przetargu na Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach Gminy Latowicz
611   82/07
610   147/05
610   148/05
610   37/07
610   5/06
609   25/07
609   6/11
609   60/11
609   19/02
608   51/10
608   29/11
608   20/06
608   X sesja Rady Gminy Latowicz
607   28/10
607   Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Latowicz
606   66/07
606   68/07
606   Budowa budynku inwentarskiego na 80 DJP - wspólnej obory o obsadzie 60 DJP dla krów mlecznych i 20 DJP dla jałówek i cieląt, z bud. szczelnego pojemnika na gnojowicę i zbiornika na ścieki technologicz
605   172/05
605   93/12
604   23/11
604   3/11
604   Karty informacji o środowisku
603   117/04
603   9/11
603   10/11
603   Droga powiatowa Nr 1316-przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.
602   86/07
602   70/07
602   30/11
602   28/11
602   Wyposażenie pracowni przedmiotowych w gminie Latowicz
601   36/07
601   15/10
600   171/05
600   II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
600   Dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Latowicz na zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2016/2017
599   XI sesja Rady Gminy Latowicz
598   132/04
598   107/04
598   Uchwała SO-Si.0031.174.2012 z dnia 20 kwietnia 2012 r.
598   28/07
598   48/07
597   5/06
597   43/11
597   Zarządzenie nr 25/2012 Wójta Gminy Latowicz z dnia 19 kwietnia 2012 r.
597   Protokół XIV/2012
596   44/07
596   19/11
595   81/07
595   63/11
595   8/02
594   126/04
594   Ogłoszenie o III sesji Rady Gminy Latowicz
593   80/04
593   143/04
593   10/10
593   4/06
593   66/11
593   Ogłoszenie o konsultacjach (z dnia 16 listopada 2012 r.)
592   63/07
592   41/11
591   114/04
591   153/05
591   165/05
591   Obwieszcenie Wójta Gminy z dnia 22 czerwca 2010 r.
591   Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem części zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
590   31/11
590   54/11
589   211/06
589   30/07
589   Ogłoszenie o IV sesji Rady Gminy Latowicz
588   102/04
588   VII sesja Rady Gminy Latowicz
588   Przedsięwzięcie polegające na "Rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych w Latowiczu"
587   27/03
587   87/04
587   2/11
587   99/12
586   42/07
586   45/07
586   3/02
586   50/03
585   9/04
585   21/06
585   39/07
585   Budowa browaru przemysłowego, przewidzianego do realizacji w gminie Latowicz na działce nr 1969/20 obrębu Latowicz
585   223/14
584   28/03
584   124/04
584   91/12
584   Ogłoszenie o XXXV sesji Rady Gminy Latowicz
584   35/11
584   37/11
584   8/11
584   50/11
584   Wynik III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
584   Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Latowicz-
583   67/07
583   27/11
583   Protokół XXII/2013
582   Wynik II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
582   27/05
582   31/07
581   129/04
581   40/07
581   65/11
580   39/03
580   97/04
580   32/07
580   Uchwała Si.544.2011 z dnia 8 grudnia 2011 r.
580   10/02
579   103/04
579   104/04
579   88/07
579   Ogłoszenie o XXXIV sesji Rady Gminy Latowicz
579   7/11
579   61/07
579   45/03
579   9/02
579   Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Latowicz w 2015
579   XIII sesja Rady Gminy Latowicz
579   XXI sesja Rady Gminy Latowicz
578   144/04
578   Rozgraniczenie nieruchomości położonej w miejscowości Strachomin
578   44/03
578   12/02
577   196/06
577   39/09
577   45/11
577   52/03
576   81/04
576   30/05
576   42/03
576   71/11
576   81/11
576   Wykaz usług świadczonych przez Urząd Gminy Latowicz
575   137/04
575   22/05
575   17/02
575   Protokół XIX/2012
574   88/04
574   173/05
574   92/12
574   71/07
574   16/02
574   Budowa ośmiu obiektów inwentarskich dla hodowli brojlera kurzego o obsadzie 60.000 szt każdy (łącznie 1920 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Dębe Małe.
573   98/04
573   95/04
573   80/11
572   109/04
572   12/11
571   125/04
571   176/05
571   3/07
571   209/06
571   55/11
571   13/02
571   60/03
571   Rozbudowa gospodarstwa inwentarskiego z 38 DJP do 85 DJP, polegającego na budowie budynku inwentarskiego w miejscowości Transbór, gmina Latowicz, powiat miński na działce o numerze ewidencyjnym 350
570   53/07
570   V sesja Rady Gminy Latowicz
570   18/02
570   5/02
570   Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych
570   Protokól V/2015
570  
569   84/07
569   33/06
568   34/03
568   118/04
568   78/07
568   83/07
568   85/12
568   I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Oleksianka
568   VIII sesja Rady Gminy Latowicz (nadzwyczajna)
567   80/07
567   163/05
566   32/03
566   99/04
566   134/04
566   4/11
566   16/06
566   18/06
565   37/03
565   7/07
565   14/11
565   56/03
565   Ogłoszenie Wójta Gminy Latowicz w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
564   115/04
564   85/04
564   47/11
564   XXVII sesja Rady Gminy Latowicz
563   92/04
563   69/07
563   8/04
563   Zamawiający Wójt Gminy Latowicz zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2015-2025.
562   207/06
562   74/07
562   7/06
562   42/11
562   62/11
562   65/03
561   40/05
561   87/07
561   48/11
561   43/03
561   62/03
561   Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 relacji Mińsk Mazowiecki-Seroczyn od km 24+565 do km 25+867 w miejscowości Latowicz, gmina Latowicz, powiat miński
561   Obwieszczenie Ministra Środowiska
561   6/2015
560   191/05
560   146/05
560   26/05
560   50/07
560   Wójt Gminy Latowicz poszukuje geodety uprawnionego do przeprowadzenia rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Generałowo
560   19/11
560   34/11
560   22/02
560   Przebudowa drogi gminnej 220707W w miejscowości Latowicz, gmina Latowicz, powiat miński od km 0+000 do km 1+334
559   38/03
559   108/04
559   75/11
559   20/02
559   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
558   25/03
558   162/05
558   37/05
558   2/10
558   3/06
558   38/11
558   Protokół XXVII/2013
557   202/06
557   27/04
557   40/12
556   106/04
556   175/05
556   181/05
556   199/06
556   23/06
556   38/05
556   85/07
555   131/04
555   159/05
555   6/06
555   55/03
554   56/11
554   32/11
553   193/05
553   179/05
553   65/07
552   96/04
552   43/07
552   21/11
552   22/06
551   105/04
551   45/05
551   13/05
550   36/03
550   136/04
550   184/05
550   10/06
550   68/12
550   Budowa wodociągu - rozstrzygnięcie Przetargu na zadanie pn.:
550   Informacja na temat zakazu przyjmowania odpadów na wysypisku śmieci w Latowiczu
550   Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia "Sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Latowicz"
549   133/04
549   58/07
549   189/05
549   204/06
549   23/11
549   26/11
549   39/11
549   59/11
549   72/11
549   48/03
549   100/12
549   141/12
549   Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu z dnia 20 października 2014 r.
549   Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Latowicz w roku 2017 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
548   58/11
548   70/11
548   54/03
548   66/03
548   III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
548   Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu wraz z dostawą dwóch komputerów stacjonarnych "All in one"
547   23/03
547   83/04
547   121/04
547   197/05
547   12/06
547   51/11
547   Protokół głosowania /wyniki/ w obwodzie nr 1
547   59/07
547   40/11
547   Wynik III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
547   IX sesja Rady Gminy
546   100/04
546   169/05
546   Uchwała Si.543.2011 z dnia 8 grudnia 2011 r.
546   38/11
546   75/03
546   III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
545   158/05
545   187/05
545   190/05
545   24/05
545   213/06
545   208/06
545   68/03
544   78/03
544   Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012
544   Dotyczy: Przetargu na
544   Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Latowicz
544   Informacja z dnia 12 kwietnia 2018 r. o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: samodzielne stanowisko pracy do spraw funduszy pomocowych, rozwoju gospodarczego oraz promocji.
543   35/03
543   139/04
543   170/05
543   22/06
543   38/07
543   15/04
543   210/06
543   37/11
543   73/03
543   Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych po wyborze przewodniczcych komisji oraz ich zastępców
543   XVI sesja Rady Gminy Latowicz
542   90/04
542   167/05
542   40/03
542   I publiczny przetarg ustny nieograniczony na wynajem części zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
542   Rozbudowa gospodarstwa inwentarskiego z 38 DJP do 80 DJP polegające na budowie budynku inwentarskiego - obory o obsadzie 33 sztuk krów, 20 stanowisk dla jałówek z 20 stanowiskami dla cieląt, z budową
542   X sesja Rady Gminy
541   195/05
541   183/05
541   20/12
541   72/07
541   4/02
540   86/04
540   166/05
540   17/05
540   39/11
540   22/11
540   77/11
540   61/03
540   101/12
540   Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Latowicz
539   Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia "Sporządzenie opinii w sprawie naruszenia stanu wody na gruncie"
539   1/05
539   20/11
539   57/11
539   21/02
539   Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu z dnia 22 października 2014 r.
539   Protokół IV/2015
539   Obwieszczenie Wójta Gminy Latowicz z dnia 21 lipca 2015 r.
539   XV sesja Rady Gminy Latowicz
539   przetarg nieograniczony na dostawy pn.
538   31/03
538   93/04
538   7/06
538   4/06
538   25/05
538   Ogłoszenie o XXXVII sesji Rady Gminy Latowicz
538   46/03
538   67/12
538   116/12
538   Podatek od środków transportowych w roku 2014
538   Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach Gminy Latowicz - III etap.
537   6/06
537   ZAKUP NOWEGO, ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWICZO-GAŚNICZEGO 4X4 DLA POTRZEB Ochotniczej Straży Pożarnej w Latowiczu
537   142/12
536   24/03
536   84/04
536   122/04
536   135/04
536   75/07
536   177/05
536   9/06
536   13/06
536   94/12
536   2/05
536   9/06
536   53/03
536   42/12
536   Podatek rolny w roku 2014
535   30/03
535   185/05
535   14/06
535   200/06
535   28/05
535   7/05
535   77/03
535   Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia "Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt"
534   25/04
534   Pełnomocnictwo do głosowania
534   11/11
534   33/11
534   61/11
534   58/03
534   Obwieszczenie Ministra Środowiska
533   178/05
533   188/05
533   12/04
533   13/06
533   8/07
533   2/06
533   17/06
532   140/04
532   164/05
532   Protokół głosowania /wyniki/ w obwodzie nr 3
532   49/03
532   Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 4 marca 2016 r.
531   130/04
531   111/04
531   28/06
531   4/07
531   zakup-pomocy dyd-rozstrzygnięcie
530   120/04
530   33/07
530   84/12
530   96/12
530   205/06
530   8/06
530   Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia "Świadczenie usług polegających na odławianiu i dostarczaniu bezdomnych zwierząt do schroniska"
529   127/04
529   142/04
529   155/05
529   168/05
529   2/06
529   4/05
529   Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia "Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt"
529   XXXIV sesja Rady Gminy latowicz
529   Ogłoszenie z dnia 8 sierpnia 2018 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
528   26/03
528   160/05
528   198/06
528   3/06
528   7/04
528   13/04
528   11/06
528   60/07
528   19/06
528   Zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Latowicz
528   Opracowanie projektów DOWZ w 2016r.
527   89/04
527   90/12
527   47/03
527   "Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt"
526   16/05
526   152/05
526   36/11
526   57/03
525   29/03
525   119/04
525   161/05
525   30/07
525   212/06
525   25/11
525   74/11
525   59/03
525   64/03
525   70/03
525   Zasady segregacji odpadów komunalnych
524   101/04
524   112/04
524   113/04
524   156/05
524   8/06
524   203/06
524   VIII sesja Rady Gminy Latowicz
524   62/07
524   35/11
524   73/11
524   Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 27 sierpnia 2014 r.
523   110/04
523   25/05
523   30/06
523   12/12
523   25/12
523   11/05
523   18/04
523   31/11
523   1/06
523   118/12
523   112/12
522   37/07
522   39/05
522   42/05
522   33/10
522   69/11
522   76/11
522   71/03
522   76/03
522   125/12
521   186/05
521   89/12
521   201/06
521   1/04
521   23/07
521   Przedsięwzięcie polegające na "Zamknięciu i rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Latowicz-Rozstanki"
520   82/03
520   128/04
520   157/05
520   Wynik II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
520   36/05
520   29/11
520   15/06
520   108/12
520   Miejsca zagospodarowania odebranych odpadów
519   68/11
519   Protokół z przeprowadzonego naboru i selekcji kandydatów na stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Latowiczu
518   20/06
518   83/12
518   18/11
518   82/11
518   Obwieszczenie Wójta Gminy Latowicz z dnia 16 września 2014 r.
518   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
517   9/05
517   10/05
517   IX sesja Rady Gminy Latowicz
517   79/04
517   122/12
517   127/12
517   Osiągnięte przez Gminę Latowicz poziomy odzysku w 2012 r.
517   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
516   138/04
516   16/04
516   24/11
516   "Świadczenie usług na przechowywanie bezdomnych zwierząt"
516   180/13
515   206/06
515   8/05
515   2/04
515   20/11
515   74/03
515   111/12
515   Pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu
514   33/03
514   21/04
514   17/04
514   Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dębe Małe
514   Przebudowa drogi gminnej 220710W w miejscowościach Latowicz-Wielgolas-Chyżyny, gmina Latowicz, powiat miński od km 0+000,00 do km 3+139,40
513   149/05
513   86/12
513   43/11
513   3/04
513   IPPR.271.11.2012-
513   110/12
513   144/12
513   Obwieszczenie Wójta Gminy Latowicz z dnia 16 września 2014 r. ze zmianami z dnia 21 października 2014 r. dotyczącymi głosowania korespondencyjnego
512   44/05
512   14/05
511   36/07
511   11/12
511   14/06
511   72/03
511   121/12
511   123/12
511   143/12
510   145/04
510   19/06
510   21/12
510   6/05
510   67/11
510   IPPR.271.11.2012-Dostawa oleju opałowego 2012-2013r.
509   15/06
509   11/04
509   181/13
508   28/04
508   2/07
508   5/07
508   6/12
507   182/05
507   95/12
507   29/05
507   20/04
507   Obwieszczenie Wójta Gminy Latowicz
507   Przedsięwzięcie polegające na "Wydobywaniu kruszywa naturalnego metodą odkrywkową ze złoża TRANSBÓR w granicach działki nr 114 w miejscowości Transbór, gmina Latowicz"
507   150/13
507   Budżet Gminy Latowicz na rok 2015
506   23/05
506   69/03
506   130/12
505   154/05
505   45/07
505   41/11
505   67/03
505   139/12
505   Zapytanie ofetowe
504   31/05
504   5/05
504   137/12
503   31/07
503   6/04
503   4/12
503   Projekt budżetu Gminy Latowicz na 2015 rok
503   III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
503   Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 27 sierpnia 2014 r.
502   43/05
502   20/05
502   37/10
502   Wójt Gminy Latowicz poszukuje geodety uprawnionego do przeprowadzenia rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Generałowo
502   Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia "Świadczenie usług na przechowywanie bezdomnych zwierząt"
502   Uruchomienie i eksploatacja instalacji fotowoltaicznej o mocy 980 kW w miejscowości Oleksianka
501   34/07
501   46/05
501   19/05
501   14/04
501   15/07
501   126/12
501   167/13
501   Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów edukacyjnych i książek dla 4 szkół z terenu Gminy
501   Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Gminie Latowicz-II postępowanie
500   41/07
500   7/12
500   16/12
500   10/04
500   9/07
500   106/12
500   124/12
500   Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2013
500   Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielgolas, gmina Latowicz
500   Kruszywo-informacja z otwarcia ofert-2017r.
499   10/07
499   Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Latowicz w 2017 roku
498   27/06
498   3/05
498   4/04
498   158/13
497   24/06
497   35/07
497   42/07
497   87/12
497   22/04
497   17/07
497   30/11
497   138/12
497   38/12
497   Protokół XXV/2013
496   194/05
496   34/05
496   19/04
496   19/07
496   II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
496   I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
496   II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
495   12/05
495   45/11
495   63/03
495   109/12
495   27/12 oraz 28/12
495   I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wielgolas stanowiących własność Gminy Latowicz
494   18/05
494   16/07
494   104/12
494   107/12
494   155/13
494   Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe-Moja przyszłość
494   Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
494   XX sesja Rady Gminy Latowicz
493   17/12
493   24/12
493   35/05
493   42/11
493   12/07
493   25/07
493   156/13
493   47/12
492   117/12
492   Odnowa centrum miejscowości Latowicz- II etap - rozstrzygnięcie.
491   6/07
491   Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia "Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt"
491   Świadczenie usług polegających na odławianiu i dostarczaniu bezdomnych zwierząt do schroniska"
490   27/07
490   32/07
490   129/12
490   IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dębe Małe
490   Budżet Gminy Latowicz na rok 2016
489   39/07
489   13/12
489   14/12
489   13/07
489   40/10
489   Zapytanie ofertowe "Programu rewitalizacji dla Gminy Latowicz"
488   29/07
488   41/05
488   Droga Budziska - Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:
488   178/13
488   Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dębe Małe
487   17/06
487   168/13
487   15/13
487   Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 relacji Mińsk Mazowiecki-Seroczyn od km 19+776,00 do km 21+505,76 w miejscowości Wielgolas, gmina Latowicz, powiat miński
487   Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia "Świadczenie usług na przechowywanie bezdomnych zwierząt"
487   Postanowienie Nr 5/16 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 26 lutego 2016 r.
487   III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wielgolas
486   10/06
486   9/12
486   88/12
486   157/13
486   48/12
485   8/12
485   33/05
485   105/12
485   128/12
485   131/13
485   56/12
484   29/06
484   34/06
484   5/04
484   2/12
484   103/12
484   Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach w prawie powołania TKW
484   OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY LATOWICZ W ROKU 2015
483   10/12
483   15/05
483   134/12 i 135/12
483   Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Gminie Latowicz-(II przetarg nieograniczony)
482   1/07
482   20/07
482   140/12
482   162/13
481   16/06
481   Protokół głosowania /wyniki/ w obwodzie nr 2
481   102/12
481   8/13
481   13/13
480   21/07
480   14/07
480   51/12
480   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
479   21/06
479   152/13
479   52/12
479   Przetarg na przebudowę ul. Nadrzecznej w Latowiczu - zmiana ogłoszenia
478   31/06
478   22/12
478   Zarządzenie Wójta Gminy Latowicz z dnia 19 września 2011 r.
478   119/12
478   151/13
477   12/06
477   45/12
477   Przebudowa ulicy Nadrzecznej w Latowiczu - przetarg nieograniczony
476   21/05
476   22/07
476   133/12
476   14/13
475   116/04
475   11/06
475   15/12
475   I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
475   Protokół XXVIII/2014
475   XXII sesja Rady Gminy Latowicz
474   19/12
474   32/06
474   Protokół III/10
474   5/12
474  
474   Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Latowicz w roku 2014
474   Protokół XXX/2014
473   11/07
473   145/12
473   146/13
473   50/12
473   Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Latowicz w roku 2015 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
472   Protokół głosowania /wyniki/ w obwodzie nr 4
472   22/15
471   18/13
471   Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych (po wyborze Przewodniczących Komisji oraz Zastępców Przewodniczących Komisji)
470   136/12
470   148/13
470   165/13
470   Halina Rechnio (wybrana w wyborach uzupełniających w dniu 29 maja 2016 r.)
469   Dębe Małe
468   1/06
468   1/12
468   164/13
468   55/12
468   179/13
468   Protokół XXVI/2013
468   Pierwsza sesja Rady Gminy Latowicz kadencji 2014 - 2017
467   XV sesja Rady Gminy Latowicz (nadzwyczajna)
467   114/12
467   Protokół XXIX/2014
466   26/05
466   "Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt"
466   160/13
466   39/12
466   1/2015
464  
464   120/12
464   161/13
464   49/12
464   Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas - III etap.
463   34/12
463   36/12
463   46/12
463   Wójt Gminy Latowicz ogłasza konsultacje w sprawie projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Latowicz na 2014 rok"
463   Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
462   XIV sesja Rady Gminy Latowicz
462   18/07
462   2/13
462   II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wielgolas
462   Dostawa i montaż wyposażenia Samorządowego Żłobka w Wielgolesie -II postępowanie
461   20/13
461   113/12
461   154/13
461   41/12
461   Obwieszczenie Ministra Środowiska
460   24/07
460   1/13
459   147/13
459   II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
459   221/14
459   Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Gminie Latowicz-III postępowanie
458   I publiczny przetarg ustny nieograniczony na wynajem części zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
458   163/13
458   166/13
458   Wójt Gminy Latowicz ogłasza rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz stanowiącej własność Gminy
457   18/06
457   26/12
457   Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Latowicz
456   26/07
456   149/13
456   Konsultacje - program współpracy
456   Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu z dnia 20 kwietnia 2016 r.
455   32/05
455   43/12
455   58/12
455   176/13
455   177/13
455   IPPR.271.1.2014 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawy pn.
455   Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Latowicz w 2014 r.
455   39/14
455   Przebudowa dróg na terenie gminy Latowicz-2018r
454   115/12
454   32/12
453   II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dębe Małe
453   Protokół XXIV/2013
452   153/13
452   31/12
452   35/12
451   XII sesja Rady Gminy Latowicz (nadzwyczajna)
451   182/13
451   Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu z dnia 22 października 2014 r.
451   Obwieszczenie Ministra Środowiska
451   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
451   Protokół VI/2015
450   41/10
450   132/12
450   Protokół XXIII/2013
449   159/13
449   172/13
449   Dostawa z rozładunkiem kruszywa łamanego na remonty dróg w gminie Latowicz w 2015 roku
449   19/15
449   Zarządzenie Wójta Gminy Latowicz z dnia 20 kwietnia 2015 r.
449   OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 sierpnia 2015 r.
448   35/13
448   IPPR.271.2.2014 Wybór dostawcy- Beton kruszony i Żwir
448   Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 28 sierpnia 2014 r.
448   VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
447   40/07
447   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
445   37/12
445   54/12
445   17/13
445   Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu z dnia 20 października 2014 r.
444   9/13
443   209/14
443   Przebudowę drogi gminnej nr 220707W Latowicz-Rozstanki- w zakresie chodnika, zjazdów i oznakowania. - rostrzygnięcie przetargu
442   23/13
442   II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
442   Protokół VIII/2015
442   Zarządzenie Nr 80 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 marca 2016 r.
441   Dot.: sprzędzenia kompletnych projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji celu publicznego - na 2015r.
441   29/12
441   10/13
441   Zamawiający-Wójt Gminy Latowicz zaprasza do złożenia oferty cenowej na ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Lat
440   173/13
440   Protokół II/2014
439   11/2015
439   I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Transbór
439   Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu
438   44/07
438   28/13
438   I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dębe Małe
438   Informacja z wykonania budżetu w pierwszym półroczu roku 2013
438   Konsultacje - programu współpracy
438   Przebudowa parku w Latowiczu - rozstrzygnięcie
438   Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
437   Dot.: sprzędzenia kompletnych projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji celu publicznego w 2017r.
436   174/13
436   Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Oleksianka
436   196/13
436   Obwieszczenie Wójta Gminy Latowicz z dnia 23 września 2015 r.
435   11/13
435   27/13
435   31/13
435   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
434   28/07
434   53/12
434   5/2015
434   Zarządzenie Wójta Gminy z dnia 17 sierpnia 2015 r.
433   57/12
433   ZAkup komputerów
433   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
433   Zapytanie ofertowe na nadzór archeologiczny oraz badania archeologiczne podczas robót ziemnych związanych z przebudową ulic Rynek i Senatorskiej w Latowiczu
432   30/12
432   16/13
432   32/13
432   184/13
432   202/12
431   204/14
431   XI sesja Rady Gminy
430   Protokół Nr I/2014
430   Informacja o dyżurach Komisarza Wyborczego i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach w dniach 15 i 16 listopada 2014 r.
428   Protokół Nr XXXI/2014
428   Protokół VII/2015
427   33/12
427   44/12
427   7/13
427   175/13
426   169/13
426   Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
426   210/14
426   Wynik III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
426   Protokól III/2015
426   I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
425   12/13
425   205/14
425   Składy Obwodowych Komisji Wyborczych po wyborze Przewodniczących oraz Zastępców Przewodniczących
425   Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
424   Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia "Świadczenie usług na przechowywanie bezdomnych zwierząt"
424   5/13
423   59/12
423   171/13
423   33/13
423   Obwieszczenie Ministra Środowiska
422   Zawiadomienie o wszczęcie postępowania - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego
422   Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Latowicz
421   195/13
420   203/13
420   III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
420   V publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dębe Małe
420   Gmina Latowicz: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas
419   34/13
419   207/14
419   Obwieszczenie Wójta Gminy Latowicz
418   29/13
418   10/14
417   Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia "Sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Latowicz"
417   Wykaz ofert w przetargu na
417   Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Latowicz w 2018 roku
416   187/13
416   Wyniki głosowania w obwodzie nr 4
416   36/15
416   I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
415   Protokół XXXIII/2014
415   190/13
415   Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014
415   Unieważnienie przetargu na przebudowę parku w miejscowości Latowicz
415   Zarządzenie Wójta Gminy z dnia 5 października 2015 r.
414   170/13
414   212/14
414   219/14
414   Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
414   Projekt budżetu Gminy Latowicz na rok 2016.
414   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
412   14/14
412   V publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
412   Wyniki głosowania w obwodach - druga tura głosowania
412   Obwieszczenie Wójta Gminy Latowicz z dnia 21 marca 2016 r.
411   183/13
411   30/14
411   Budżet Gminy Latowicz na rok 2017
410   3/13
410   188/13
410   4/2015
410   I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wężyczyn
410   III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
409   19/13
409   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Latowicz z dnia 9 kwietnia 2015 r.
409   Wyniki głosowania w obwodach - pierwsza tura głosowania
408   201/13
408   I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
408   Wynik III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dębe Małe
408   IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
408   2/2015
407   Wynik II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
407   194/13
407   27/15
406   Uniewa
405   185/13
405   199/13
405   Wyniki głosowania w obwodzie nr 1
405   24/15
405   21/15
404   211/14
404   215/14
404   226/14
404   Protokół nr XXI/2017
403   ZAKUP NOWEGO, ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWICZO-GAŚNICZEGO 4X4 DLA POTRZEB Ochotniczej Straży Pożarnej w Redzyńskiem-IPPR.271.6.2014
403   I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wężyczyn
402   243/14
402   I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
402   Przetargu na Dobudowę punktów oświetleniowych na terenie Gminy Latowicz - rozstrzygnięcie przetargu
401   67/13
401   Wynik VI publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
401   3/2015
401   35/14
401   PLAKAT INFORMACYJNY
401   Rozstrzygnięcie przetargu na
401   Budowa farmy fotowoltaicznej
401   VII publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
400   27 sesja Rady Gminy Latowicz
400   62/13
399   Wynik II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
399   217/14
399   25/15
398   12/14
398   Wynik III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
398   Przetarg na zadanie pn.: Przebudowa dróg gminnych: a) w miejscowości Chyżyny-dz. Nr 321, 322 b) w miejscowości Wielgolas
398   XVI sesja Rady Gminy Latowicz
398   XVII sesja Rady Gminy Latowicz
398   Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Latowicz
397   24/13
397   III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położnej w miejscowości Latowicz
396   Wynik II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
396   73/13
396   21/14
396   Urząd Gminy Latowicz w celu oszacowania kosztów wykonania dokumentacji projektowej dla montażu instalacji fotowoltaicznych zwraca się z prośbą o przesłanie propozycji cenowej do dnia 13.04.2016r.
396   Dostawa i montaż urządzeń w ramach projektu
395   197/13
395   198/13
395   15/2015
394   49/14
394   Informacja PKW z dnia 10 kwietnia 2015 r.
393   Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia "Sporządzenie opinii w sprawie naruszenia stanu wody na gruncie"
393   193/13
393   220/14
393   20/15
393   87/16
392   Obwieszczenie Wójta Gminy Latowicz z dnia 5 sierpnia 2014 r.
391   Wyniki głosowania w obwodzie nr 3
391   28/15
390   Protokół VII/11
390   206/14
390   41/13
390   9/2015
390   19/14
390   Andrzej Wolski (wygaśnięcie mandatu w lutym 2016 r.)
390   I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dębe Małe
389   III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dębe Małe
389   10/2015
389   I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dębe Małe
389   Składy obwodowych komisji ds. referendum po wyborze przewodniczących oraz zastępców przewodniczących
389   82/16
389   Dostawa z rozładunkiem kruszywa łamanego na remonty dróg w gminie Latowicz w 2018 roku Numer referencyjny: IPPR.271.1.2018
388   Wynik II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dębe Małe
387   235/14
387   41/14
387   Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r.
387   Zarządzenie Wójta Gminy Latowicz z dnia 18 sierpnia 2014 r.
387   Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dębe Małe
387   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w SIEDLCACH z dnia 30 marca 2016 r.
386   11/14
386   Unieważnienie przetargu pn.:Przebudowa dróg gminnych: a) w miejscowości Chyżyny- dz. nr 321, 322 b) w miejscowości Wielgolas - ul. Starowiejska.
386   26/15
386   57/14
385   Protokół XXXII/2014
385   48/13
385   IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
385   V publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
385   - Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach z dnia 8 września 2015 r.o siedzibie i dyżurach pełnionych przez Komisję
385   VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dębe Małe
384   192/13
384   200/13
384   68/13
384   9/14
384   I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wielgolas
383   21/13
383   Wójt Gminy Latowicz ogłasza konsultacje społeczne w sprawie projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Latowicz na 2015 rok"
382   Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia "Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt"
382   XXIV sesja Rady Gminy (nadzwyczajna)
382   7/14
382   218/14
382   22/15
381   40/13
381   48/14
381   32/14
381   18/2015
381   44/15
381   Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015
380   234/14
380   66/13
380   4/14
380   Protokół Nr XIII/2016
379   Wynik II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dębe Małe
379   63/13
379   21/15
379   Stawek
379   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
379   XIX sesja Rady Gminy Latowicz
378   Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia "Świadczenie usług na przechowywanie bezdomnych zwierząt"
378   56/13
378   213/14
378   67/14
377   33/15
377   II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
376   30/13
376   189/13
376   46/13
376   Wynik II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
376   oświetlenie uliczne na terenie Gminy Latowicz
376   90/16
375   Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 22 lipca 2014 r.
375   42/15
375   II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
375   Dąbrówka
374   70/13
374   III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dębe Małe
374   I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
374   37/15
374   XVIII sesja Rady Gminy Latowicz
374   Protokół NR XX/2017
373   Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wielgolas
373   Protokół X/2015
373   80/15
372   208/14
372   7/2015
372   Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu nr 47
371   242/14
371   34/14
371   229/14
371   Protokół XI/2015
371   78/15
371   Obwieszczenie Wójta Gminy Latowicz
370   5/14
370   46/14
370   34/15
370   Budziska
369   240/14
369   224/14
369   225/14
369   17/2015
369   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
368   20/2015
368   Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
368   94/16
367   216/14
367   230/2014
367   29/15
366   236/14
366   227/14
366   37/14
366   Wynik V publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
366   Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 15 września 2015 r.
366   Protokół XII/2016
366   77/15
366   194/17
366   Protokół z przeprowadzenia kolejnego naboru i selekcji kandydatów na stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Latowiczu
365   65/13
365   52/14
365   59/14
365   38/15
365   Zawiadomienie o wszczęcie postępowania
365   111/16
365   199/17
365   I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Oleksianka
364   Informacja PKW z dnia 14 kwietnia 2015 r.
364   Wynik II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
364   75/15
363   47/13
363   50/13
363   69/13
363   II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
363   Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 18
363   81/15
363   Konsultacje - program współpracy
363   Budy Wielgoleskie
363   Świadczenie usługi dostępu do Internetu w okresie trwałości projektu
362   186/13
362   191/13
362   VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
362   Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach z dnia 18 marca 2015 r.
362   Zarządzenie Wójta Gminy Latowicz z dnia 11 maja 2015 r.
362   PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017R.
361   12/14
361   Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r.
361   Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach z dnia 12 sierpnia 2014 r.
361   39/15
361   68/15
361   72/15
361   96/16
360   17/14
360   47/14
360   Wyniki głosowania w obwodzie nr 2
360   Protokól Nr XIV/2016
359   Wynik III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
359   7/14
359   11/14
359   36/13
359   28/14
359   16/2015
359   45/15
359   74/15
359   Generałowo
359   Wyniki głosowania - wybory Wójta Gminy Latowicz
358   XXV sesja Rady Gminy Latowicz (nadzwyczajna)
358   13/14
358   71/13
357   247/14
357   45/13
357   Wynik IV publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
357   76/15
356   214/14
356   II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dębe Małe
355   1/14
355   17/14
355   Rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Strachomin - wybranie oferty
355   XXIII sesja Rady Gminy Latowicz
354   37/13
354   31/15
354   88/16
354   Rozstrz. przetargu na zadanie pn.:Przebudowa drogi gminnej Budziska-Gózd.
354   190/17
354   209/17
353   1/14
353   II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
352   222/14
352   Wyniki głosowania w obwodzie nr 1
352   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
351   248/14
351   6/14
351   42/13
351   58/13
351   18/14
351   27/14
351   XII sesja Rady Gminy Latowicz
350   2/14
350   43/13
350   29/14
350   43/15
350   46/15
350   Dostawa z rozładunkiem kruszywa łamanego na remonty dróg w gminie Latowicz w 2016 roku .
350   91/16
350   193/17
349   00/00
349   54/13
349   74/13
349   Wyniki głosowania w obwodzie nr 2
349   Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia "Świadczenie usług na przechowywanie bezdomnych zwierząt"
349   22/14
349   31/14
348  
348   231/14
348   51/13
348   55/13
348   8/2015
348   41/15
348   86/16
347   6/13
347   16/14
347   32/15
346   9-2/14
346   Zarządzenie Wójta Gminy z dnia 19 maja 2015 r.
346   50/15
346   Wynik VI publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dębe Male
346   202/17
346   Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Latowicz
345   2/14
345   Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
345   64/15
345   Budżet Gminy Latowicz na rok 2018
344   Unieważnienie przetargu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Latowicz
344   33/14
344   Wynik III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wielgolas
344   XXIV sesja Rady Gminy Latowicz
343   9-1/14
343   15/14
342   Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia "Świadczenie usług polegających na odławianiu i dostarczaniu bezdomnych zwierząt do schroniska"
342   Wynik V publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
342   4/14
342   44/13
342   Wynik IV publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dębe Małe
342   Oleksianka
341   241/14
341   Unieważnienie przetargu-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Latowicz
341   3/14
341   8/14
341   Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
341   35/15
341   Wyniki głosowania w obwodzie nr 3
341   Przebudowa ulic Rynek i Senatorska w Latowiczu OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
341   Ogłoszenie z dnia 25 października 2018 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
340   239/14
340   59/13
340   60/13
340   61/13
340   OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na członkostwo w Gminnej Komisji Wyborczej
339   Protokół IX/2015
339   Wynik II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wielgolas
339   I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
339   Protokół nr XXVII/2017
338   "Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt"
338   233/14
338   22/13
338   56/14
338   Wynik IV publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
338   69/15
338   104/16
337   25/13
337   Zarządzenie Wójta Gminy z dnia 5 maja 2014 r.
337   60/14
337   Wyniki głosowania w obwodzie nr 4
337   192/17
336   18/14
336   24/14
336   92/16
335   49/13
335   Obwieszczenie Wójta Gminy Latowicz z dnia 25 kwietnia 2014 r.
335   XIX sesja Rady Gminy
334   62/15
334   98/16
334   Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 30 maja 2016 r.
334   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
333   23/04
333   23/14
333   19/2015
333   67/15
333   107/16
333   Rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Strachomin - poszukiwanie geodety
333   198/17
332   00/00
332   26/04
332   10/14
332   204/17
332   205/17
331   246/14
331   5/14
331   40/14
331   Uszługa przewozu dzieci w projekcie Już płynę po medal
330   237/14
330   245/14
330   71/15
330   85/16
330   201/17
330   206/17
329   44/14
329   13/14
329   53/15
329   102/16
328   24/04
328   16/14
328   49/15
328   83/16
328   99/16
328   protokół nr XXX/2018
327   3/12
327   50/14
327   54/14
327   14/14
327   56/15
327   40/15
327   89/16
327   191/17
326   39/13
326   66/14
326   III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
326   30/15
326   Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
326   Wynik VI publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
326   207/17
326   XXV sesja Rady Gminy Latowicz (nadzwyczajna)
325   228/14
325   54/2015
325   Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wężyczyn
325   Obwieszczenie Wójta Gminy Latowicz
325   Obwieszczenie Wójta Gminy Latowicz
324   244/14
324   38/14
324   63/14
324   84/16
323   44/11
323   15/14
323   Wynik VII publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
323   97/16
323   Protokół NR XXV/2017
322   Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia "Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt"
322   45/14
322   66/15
322   105/16
321  
321   20/14
321   54/2015
321   59/15
321   73/15
321   100/16
321   Sprzędzenia kompletnych projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji celu publicznego na 2017r.
321   203/17
320   63/2015
320   196/17
320   197/17
319   57/15
319   63/15
319   Wynik III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
319   II sesja Rady Gminy Latowicz
318   14/2015
318   103/16
317   57/13
317   12/2015
317   61/2015
317   95/16
317   Wyniki głosowania - wybory do Rady Gminy Latowicz
317   III sesja Rady Gminy Latowicz
316   8/14
316   72/13
316   51/15
316   195/17
316   200/17
315   238/14
315   55/14
315   64/14
315   60/2015
315   47/15
314   18/12
314   232/14
314   4/13
314   61/14
314   65/15
313   Protokół XIV/2012
312   Świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu w okresie trwałości projektu pn.: -Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Latowicz
312   79/15
312   108/16
312   Budowa Otwartych Stref Aktywności w Latowiczu i Wielgolesie
311   62/14
311   65/14
311   60/12
311   93/16
311   Dostawy z rozładunkiem kruszywa łamanego na remonty dróg w gminie Latowicz w 2017 r.
310   XXX sesja Rady Gminy Latowicz
309   2013
309   Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
309   Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
309   Obwieszczenie Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków
309   212/17
308   XXIX sesja Rady Gminy (nadzwyczajna)
308   59/2015
308   109/16
307   Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Transbór
307   52/15
307   Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję zagospodarowania terenu położonego przy pmiędzy kościołem a kompleksem boisk sportowych na dz. ew. 613 i 611/3 w miejscowości Latowicz
306   Wynik rokowań po drugim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
306   Modernizacja drogi gminnej Wężyczyn-Stawek
306   210/17
306   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
306   Informacja z dnia 07 listopada 2018 r. o wyniku naboru na stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Latowiczu
304   61/15
304   26/2015
304   101/16
304   216/17
304   Protokół nr XXIX/2018
303   Informacja Dyrektora Delegatury KBW w sprawie liczby oraz zasad dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
303   211/17
303   XXXIII sesja RG Latowicz
302   26/13
302   48/15
301   Rozbudowa istniejącego gospodarstwa o o plaowana oborę wolnostanowiskową na 2 roboty udojowe dla bydła mlecznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wielgolas
301   213/17
301   218/17
300   Wynik III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dębe Małe
300   I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
300   23/15
299   55/15
298   23/12
298   110/16
298   Protokół nr XXIV/2017
297   53/14
297   106/16
297   214/17
297   Protokół nr XXIII/2017
297   III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wielgolas
296   Wynik III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
296   223/17
295   Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
294   35/2015
294   Protokół nr XXII/2017
293   Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wężyczyn
293   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
293   Informacja uzupełniająca informację Dyrektora KBW w sprawie liczy oraz zasad dokonywania zgłoszeń na funkcję urzędnika wyborczego
291   56/2015
290   Wynik V publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dębe Małe
290   Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dębe Małe
289   37/2015
289   45/2015
289   217/17
289   15/2018
289   XXXIV sesja Rady Gminy Latowicz
288   134/12 i 135/12
288   Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Siedlcach z dnia 27 marca 2018r. w sprawie liczby urzędników wyborczych oraz terminu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych
287   226/17
286   208/17
286   I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
285   Dostawa kontenera sanitarno-higienicznego
284   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
284   protokół nr XXXVI/2018
283   36/14
283   48/2015
283   228/17
283   II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wielgolas
283   Protokół nr XXVI/2017
282   28/2015
282   32/2015
282   Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Latowicz w 2018r.
281   27/2015
281   Dostawa i montaż wyposażenie do Samorządowego żłobka w Wielgolesie
280   40/2015
280   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
279   Unieważnienie przetargu - Przebudowa ulicy Nadrzecznej w Latowiczu
278   49/2015
278   53/2015
277   44/2015
277   215/17
277   225/17
277   Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
276   43/14
276   protokół nr XVI/2016
276   222/17
276   Projekt budżetu Gminy Latowicz na 2018 rok
275   50/2015
275   protokół nr XV/2016
275   Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego
274   Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
274   58/2015
274   220/17
274   221/17
273   55/2015
273   161/16
273   224/17
272   42/2015
272   Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Oleksianka
272   II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
271   116/16
271   227/17
270   57/2015
270   XXVI sesja Rady Gminy Latowicz
270   protokół nr XXXI/2018
269   Obwieszczenie Ministra Środowiska
269   Protokół XVIII/2016
269   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
269   235/17
268   58/12
268   38/2015
267   229/17
267   239/17
267   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
267   protokół z sesji XXXIII/2018
266   34/2015
266   70/15
266   150/16
266   III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
265   230/17
265   Protokół nr XXVIII/2017
264   160/16
264   Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Latowicz-rozstrzygnięcie
264   236/17
264   protokół nr XXXIV/2018
263   XXXIII sesja Rady Gminy Latowicz (nadzwyczajna)
263   29/2015
262   46/2015
262   51/2015
262   6/2018
262   Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim
261   62/2015
261   113/16
261   152/16
260   6/14
260   43/14
260   43/2015
260   47/2015
260   146/16
260   232/17
260   233/17
260   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
260   32/2018
260   Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu
259   Przebudowa ulic Rynek i Senatorska w Latowiczu-unieważnienie przetargu
259   159/16
257   41/2015
257   112/16
257   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
257   13/2018
257   45/2018
256   151/16
255   36/2015
255   163/16
255   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
255   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
255   OBWIESZCZENIE
255   Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu
254   Obwieszczenie Ministra Środowiska
254   31/2015
254   52/2015
254   145/16
254   158/16
254   219/17
254   Obwieszczenie Wójta Gminy Latowicz z dnia 27 sierpnia 2018 r.
253   Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego
252   117/16
252   237/17
252   protokół nr XXXII/2018
252   IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wielgolas
252   Dostawa i montaż multimedialnej Ławki Ńiepodległości wedug projektu Ministara Obrony Narodowej wraz z wykonaniem robót towarzyszących
251   64/13
251   30/2015
251   231/17
251   28/2018
250   26/14
250   153/16
250   26/2018
249   162/16
249   12/2018
249   34/2018
248   148/16
248   154/16
248   155/16
248   Rozbudowa gospodarstwa inwentarskiego z 74 DJP do 190 DJP, polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego o 116 DJP
248   3/2018
248   16/2018
248   Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Latowicz na zasadach obowiązujących od 25 maja 2018r
248   30/2018
248   38/2018
247   195/13
247   156/16
247   234/17
247   238/17
247   14/2018
247   Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego
247   41/2018
246   24/2015
246   39/2015
246   139/16
246   149/16
246   7/2018
246   19/2018
246   55/2018
245   25/14
245   142/16
245   1/2018
245   21/2018
245   24/2018
245   37/2018
244   Protokół nr XVII/2016
244   Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego
244   Dostawa i montaż multimedialnej Ławki Ńiepodległości wedug projektu Ministara Obrony Narodowej wraz z wykonaniem robót towarzyszących
242   25/2015
242   144/16
241   3/2015
241   141/16
241   4/2018
241   9/2018
241   25/2018
241   36/2018
240   157/16
240   12/2016
240   17/2016
240   18/2016
239   I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wielgolas
238   115/16
238   Informacja z wykonania budżetu Gminy Latowicz za 2016 rok
238   39/2018
237   Ogłoszenie o konsultacjach
237   40/2018
237   49/2018
236   118/16
236   114/16
236   42/2016
236   2/2018
236   42/2018
236   Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
236   48/2018
235   68/2015
235   2/2016
235   3/2016
235   8/2016
235   30/2016
235   Kamionka
235   protokół nr I/2018
235   Skarbnik Gminy
234   53/13
234   143/16
234   21/2016
234   Protokół XIX/2016
234   29/2018
234   Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
233   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
233   43/2018
233   47/2018
233   Udzielenie i obsługa - kredytu długoterminowego w wysokości 617.474,65 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
233   1/18
233   6/18
232   64/14
232   119-138/16
232   64/2015
232   70/2015
232   46/2018
232   INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LATOWICZU z dnia 18 września 2018r.
231   Obwieszczenie Ministra Środowiska
231   Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych (fragment dotyczący Gminy Latowicz)
231   39/2016
231   5/2018
230   29/2016
230   70/2016
230   240/17
230   31/2018
230   53/2018
229   18a/2016
229   8/2018
229   51/2018
229   Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu
228   169/16
228   Ogłoszenie o otwartym naborze partnera
228   19/18
227   3/14
227   52/13
227   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
227   12/18
226   Protokół XXIII/2013
226   Obwieszczenie Ministra Środowiska
226   147/16
226   164/16
226   67/2015
226   32/2016
226   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
226   Łukasz Flis
225   33/2015
225   23/2016
225   16/2017
224   Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu z dnia 20 października 2014 r.
224   50/2018
223   47/2016
223   54/2016
223   54/2018
223   3/18
222   59/14
222   4/2016
222   6/2016
222   9/2016
222   XXXII sesja Rady Gminy Latowicz
222   Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
222   Projekt budżetu na rok 2019
222   Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
222   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
222   10/18
221   19/2016
220   Informacja o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu w dniach 15 i 16 listopada 2014 r.
220   33/2016
220   36/2016
220   20/2018
220   Ogłoszenie
220   2/18
219   69/2015
219   22/2016
219   27/2016
219   45/2016
219   22/2018
219   23/2018
219   44/2018
219   Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu
219   Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu
219   Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu
219   13/18
218   7/18
217   3/14
217   140/16
217   66/2015
217   14/2016
217   34/2016
217   24/2017
217   76/2018
216   26/2016
216   181/16
216   28/2017
216   73/2018
215   13/2015
215   55/2016
215   17/2017
215   52/2018
215   68/2018
215   70/2018
215   15/18
214   1/14
214   5/2016
214   25/2016
214   44/2016
214   51/2016
214   7/2017
214   Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024
213   71/2016
213   58/2018
212   171/16
212   60/2016
212   56/2018
212   77/2018
211   Unieważnienie przetargu na Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach Gminy Latowicz
211   7/2016
211   13/2016
211   50/2016
211   167/16
211   185/16
211   21/2017
211   57/2018
210   37/2016
210   41/2016
210   180/16
210   6/2017
210   5/18
210   69/2018
210   75/2018
209   68/2016
209   10/2017
209   Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wielgolas
209   XXVIII sesja Rady Gminy Latowicz
209   Leszek Serzysko
209   67/2018
209   71/2018
209   72/2018
209   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
208   175/16
208   182/16
208   27/2017
208   8/18
208   14/18
208   17/18
207   40/2016
207   52/2016
207   8/2017
207   26/2017
207   Budowa Otwartych Stref Aktywności w Latowiczu i Wielgolesie
207  
206   Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 30 marca 2016 r.
206   166/16
206   2/2017
206   9/2017
206   Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II
205   24/2016
205   11/2017
205   18/2017
205   Marcin Dzięcioł
204   15/2016
204   177/16
204   59/2016
204   14/2017
204   18/18
203   8/14
203   I sesja Rady Gminy Latowicz
203   38/2016
203   49/2016
203   178/16
203   20/2017
203   XXXVI sesja Rady Gminy Latowicz
203   Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania
202   Protokół XXXII/2014
202   46/2016
202   3/2017
201   165/16
201   58/2016
201   31/2017
201   INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 24 września 2018 r.
201   Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju
200   25/2017
200   Kamil Prus
200   4/18
199   12/2017
199   13/2017
199   Ewa Bożena Zielińska
198   35/2016
198   168/16
198   65/2016
198   69/2016
198   1/2017
198   32/2017
198   40/2017
198   74/2018
198   16/18
197   183/16
197   186/16
197   Teodora Jaroń
197   11/18
196   19/15
196   1/2016
196   23/2017
195   172/16
195   Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Latowicz w roku 2018 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
195   XXXV sesja Rady Gminy Latowicz
195   Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu
194   Rozstrzyg przet- Dostawy z rozładunkiem kruszywa łamanego na remonty dróg w gminie Latowicz w 2018 r.
194   Tadeusz Wołkowiecki
194   9/18
193   31/2016
193   173/16
193   66/2016
193   20/18
192   11/2016
192   174/16
192   176/16
192   29/2017
191   56/2016
191   22/2017
191   Przebudowa drogi gminnej w Budach Wielgoleskich-I etap
191   Piotr Gryglas
190   Wynik II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
189   Obwieszczenie Ministra Środowiska
189   30/2017
188   170/16
188   179/16
188   264/18
187   Wynik rokowań po drugim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
187   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w SIEDLCACH II z dnia 3 września 2018 r
187   Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania
186   Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce nr 1606 w miejscowości Latowicz, powiat miński
185   Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp
184   57/2016
183   XXVII sesja Rady Gminy Latowicz
183   Wojciech Gręziak
182   189/16
182   187/16
181   Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję zagospodarowania terenu położonego przy pmiędzy kościołem a kompleksem boisk sportowych na dz. ew. 613 i 611/3 w miejscowości Latowicz
181   Program Ochrony Środowiska dla Gminy Latowicz
180   Wiesław Świątek
179   Rozbudowa gospodarstwa inwentarskiego z 20,8 DJP do 62,2 DJP, polegającego na budowie nowego budynku inwentarskiego na 41,6 DJP - tj. budowie obory dla bydła opasowego wraz z zbiornikami na gnowicę
178   72/2016
177   64/2016
177   Mirosław Listopad
176   73/2016
176   245/17
176   Informacja z wykonania budżetu Gminy Latowicz za rok 2017.
176   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
175   Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
174   Wynik III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wielgolas
174   Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Latowiczu na zasadach obowiązujących od 25 maja 2018r
174   Witold Kłos
173   19/15
173   23/2015
173   67/2016
173   63/2016
173   184/16
173   Przebudowę dróg na terenie gminy Latowicz- 2018r.
173   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w SIEDLCACH I z dnia 3 września 2018 r
171   246/17
170   Rozbudowa gospodarstwa inwentarskiego z 35 DJP do 70 DJP w miejscowości Borówek
170   263/18
170   Wojciech Dzięcioł
167   35/2017
167   39/2017
166   188/16
166   37/2017
166   243/17
165   36/2017
165   44/2017
165   242/17
165   253/18
165   255/18
164   62/2016
164   34/2017
164   64/2017
164   249/17
163   241/17
163   256/18
162   247/17
162   Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu
161   42/2017
161   48/2017
161   62/2017
161   283/18
161   Janusz Reda
160   244/17
160   NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
158   33/2017
158   248/17
158   303/18
157   55/2017
157   Ogłoszenie o konkursie na kandydata na Dyrektora Zespołu Szkół w Latowiczu
157   Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
157   278/18
156   251/18
156   Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża na działce o numerze ewidencyjnym 110 w miejscowości Budy Wielgoleskie, gmina Latowicz
156   Wynik III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
156   Plan Dyżurów Komisarza Wyborczego w Siedlcach oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach
155   61/2017
155   252/18
155   254/18
155   282/18
154   58/2017
154   60/2017
154   Budowa samorządowego żłobka w Wielgolesie -rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie
154   Informacja z wykonania budżetu Gminy Latowicz za I półrocze 2018 r.
154   Wojciech Gręziak
153   38/2017
153   59/2017
153   257/18
153   279/18
153   Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu
152   41/2017
152   46/2017
151   63/2017
150   53/2017
150   54/2017
150   258/18
150   261/18
150   269/18
150   273/18
149   47/2017
149   68/2017
149   71/2017
149   76/2017
149   250/18
149   270/18
149   280/18
148   271/18
147   65/2017
147   275/18
146   49/2017
146   50/2017
146   57/2017
146   67/2017
146   Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu
146   Informacja o posiedzeniu i szkoleniach obwodowych komisji wyborczych
146   Marek Skrzycki
145   Protokół XIX/2016
145   51/2017
145   72/2017
145   75/2017
145   276/18
145   277/18
145   Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu
144   Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję zagospodarowania terenu położonego przy pmiędzy kościołem a kompleksem boisk sportowych na dz. ew.612, 613 i 611/3 w miejscowości Latowicz
144   52/2017
144   78/2017
144   260/18
144   281/18
143   5/2017
143   Informacja z wykonania budżetu Gminy Latowicz za I półrocze 2017 r.
143   56/2017
143   70/2017
143   285/18
143   Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II
141   77/2017
141   262/18
141   Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II
140   66/2017
140   265/18
139   15/2017
139   259/18
139   Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję zagospodarowania terenu położonego przy pmiędzy kościołem a kompleksem boisk sportowych na dz. ew. 613 i 611/3 w miejscowości Latowicz
139   284/18
139   298/18
138   Wynik II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wielgolas
138   267/18
138   272/18
138   295/18
137   274/18
137   Osiągnięte przez Gminę Latowicz poziomy odzysku
137   Gmina Latowicz: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas
136   293/18
135   XXXI sesja Rady Gminy Latowicz (nadzwyczajna)
135   296/18
135   OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z dnia 26 października 2018 r.
133   289/18
132   294/18
132   Dostawa i montaż multimedialnej Ławki Niepodległości według projektu Ministerstwa Obrony Narodowej wraz z wykonaniem robót towarzyszących.
131   Wynik IV publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wielgolas
129   268/18
129   288/18
128   266/18
128   Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 13 listopada 2018 r
127   59/2018
127   Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Latowicz
126   290/18
124   64/2018
122   292/18
121   287/18
120   62/2018
119   Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II
119   Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 5 listopada 2018 r.
117   4/2017
117   61/2018
117   63/2018
117   301/18
117   Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wielgolas
116   286/18
115   OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z dnia 29 października 2018 r.
114   protokół nr XXXV/2018
114   299/18
113   294/18
112   35/2018
111   Świadczenie usługi dostępu do Internetu w okresie trwałości projektu
111   37/2018
111   291/18
111   Marcin Dzięcioł
110   268/18
110   33/2018
109   66/2018
109   302/18
109   Ogłoszenie o konsultacjach
108   297/18
108   Wojciech Dzięcioł
107   43/2017
107  
106   65/2018
105   Protokół nr XXVI/2017
105   KOMUNIKAT Urzędnika wyborczego
105   60/2018
105   Dostawa i montaż urządzeń w ramach projektu
104   18/2018
104   300/18
103   69/2017
103   74/2017
103   268/18
102   73/2017
102   Zapytanie ofertowe
101   Zapytanie ofertowe na oprcowanie ekspertzy technicznej ppoż, dokumentacji budowlanej,instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
100   Protokół nr XXIX/2018
100   protokół nr XXXIV/2018
99   45/2017
98   Łukasz Flis
97   11/2018
95  
95   17/2018
94   10/2018
90   74/2017
90   54/2018
69   Marcin Dzięcioł
65   Wojciech Dzięcioł

 Liczba   Kategoria
203353   Ogłoszone przetargi
201781   Dane teleadresowe
103882   Inne zamówienia
32463   2002
15934   Oferty pracy
14755   Rozstrzygnięcia przetargów
14432   Zamówienia publiczne
13821   Wykazy nieruchomości
13575   Kierownictwo
13174   Oświadczenia majątkowe
11809   Obwieszczenia
10838   Lista sołectw
10481   Jednostki organizacyjne
10420   Pracownicy
8306   Ogłoszenia
7992   Przydatne druki i formularze
7821   Urząd Gminy
7329   Budżet Gminy Latowicz
7284   Informacje ogólne
6978   Ogłoszenia o sesjach Rady
6960   Podatki i opłaty
6073   Zarządzenia Wójta Gminy
6008   Skład Rady i oświadczenia majątkowe radnych /2018-2023/
5940   Uchwały Rady Gminy
5817   Majątek
5791   Protokoły z sesji 2010-2014
5617   Statut Gminy
5594   2003 - 2004
5562   Prawo miejscowe
5523   Rada Gminy
5480   Ochrona Środowiska
5431   2005 - 2006
5337   Skład Rady i oświadczenia majątkowe radnych /2010-2014/
5300   2007
5192   Inne dokumenty
5012   WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
4994   Finanse
4894   Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
4885   2009 - 2010
4613   Wykonanie budżetu
4462   2009 - 2010
4454   WYBORY I REFERENDA
4300   Wybory samorządowe 2018
4217   2011 - 2012
4099   2011 - 2012
4018   Protokoły z sesji 2006-2010
3762   2013 - 2014
3703   2013 - 2014
3651   2008
3528   Skład Rady i oświadczenia majątkowe radnych /2014-2018/
3363   2015 - 2016
3186   2015 - 2016
3157   2008
3138   Konsultacje społeczne
2776   Uchwały (opinie) Regionalnej Izby Obrachunkowej
2686   Protokoły z sesji 2015 - 2016
2435   2004 - 2005
2295   Gospodarka odpadami komunalnymi
2227   2006 - 2007
2182   EPUAP
2155   2017 - 2018
2126   Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2015 r.
2022   Publicznie dostępne wykazy
1995   Wybory Prezydenta RP - 2015 r.
1697   Wybory uzupełniające do Rady Gminy Latowicz - 2016 r.
1557   Protokoły z sesji 2017-2018
1404   Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 r.
1145   2018
1140   Lokalizacje inwestycji celu publicznego
1079   2017
633   Ochrona Danych Osobowych
502   NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
451   Program Ochrony Środowiska dla Gminy Latowicz
licznik odwiedzin: 2648214