logo
logo

Ogłoszenia

Ogłoszenie o konsultacjach
Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy Gminy Latowicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Więcej »
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Latowicz w okresie od 23 października 2018 roku do 22 października 2022 roku.
Więcej »
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję zagospodarowania terenu położonego przy pmiędzy kościołem a kompleksem boisk sportowych na dz. ew. 613 i 611/3 w miejscowości Latowicz
Przedmiotem Konkursu jest opracowanie szczegółowej koncepcji architektoniczno - urbanistycznej zagospodarowania terenu położonego przy pomiędzy kościołem a kompleksem boisk sportowych na dz. ew. 613 i 611/3 w miejscowości Latowicz wraz z koncepcją funkcjonalną. Uczestnictwo: Konkurs ma charakter otwarty. (1) Termin zadawania pytań dotyczących Konkursu
Więcej »
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Latowicz w 2018r.
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Latowicz w 2018r.
Więcej »
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na Dyrektora Zespołu Szkół w Latowiczu
Więcej »
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję zagospodarowania terenu położonego przy pmiędzy kościołem a kompleksem boisk sportowych na dz. ew. 613 i 611/3 w miejscowości Latowicz
Więcej »
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Latowicz w roku 2018 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Latowicz w roku 2018 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Więcej »
Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Latowicz w 2018 roku
Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Latowicz w 2018 roku
Więcej »
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera
Więcej »
Ogłoszenie o konsultacjach
Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy Gminy Latowicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
Więcej »
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Więcej »
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Latowicz w 2017
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Latowicz w 2017
Więcej »
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Latowicz w roku 2017 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Latowicz w roku 2017 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Więcej »
Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Latowicz w 2017 roku
Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Latowicz w 2017 roku
Więcej »
Konsultacje - program współpracy
Wójt Gminy Latowicz ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 dniu 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) na rok 2017. Więcej informacji w zamieszczonych poniżej załącznikach
Więcej »
Obwieszczenie Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na prowadzenie badań archeologicznych polegających na powierzchniowej prospekcji terenu i ewidencji stanowisk archeologicznych
Więcej »
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Latowicz w 2016
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Latowicz w 2016
Więcej »
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY LATOWICZ W ROKU 2015
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY LATOWICZ W ROKU 2015
Więcej »
Konsultacje - program współpracy
Wójt Gminy Latowicz ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) działającymi na terenie Gminy Latowicz. Więcej informacji w zamieszczonych poniżej załącznikach
Więcej »
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z tereny gminy Latowicz z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu, przemocy w rodzinie w czasie ferii letnich 2015
Więcej »
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Latowicz w 2015
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Latowicz w 2015
Więcej »
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Latowicz w roku 2015 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Latowicz w roku 2015 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Więcej »
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY LATOWICZ W ROKU 2015
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY LATOWICZ W ROKU 2015
Więcej »
Konsultacje - programu współpracy
Konsultacje - programu współpracy
Więcej »
Złożenie oferty cenowej
Zamawiający-Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Latowiczu zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. "Remont konstrukcji oraz wymiana pokrycia wieży głównej oraz wież bocznych kościoła w Latowiczu.Ofertę należy złożyć zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym do dnia 17.09.2014 r. do godz. 10.00
Więcej »
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Latowicz w 2014 r.
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Latowicz w 2014 r.
Więcej »
Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Latowicz w 2014 r.
Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Latowicz w 2014 r.
Więcej »
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Latowicz w 2014 r.
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Latowicz w 2014 r.
Więcej »
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Latowicz w roku 2014
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Latowicz w roku 2014
Więcej »
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY LATOWICZ W ROKU 2014
Więcej »
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Latowicz w roku 2013
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Więcej »
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziłania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Latowicz w 2013 r.
Więcej »
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Latowicz w roku 2013
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Latowicz w roku 2013 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Więcej »
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY LATOWICZ W ROKU 2013
Więcej »
Zarządzenie nr 25/2012 Wójta Gminy Latowicz z dnia 19 kwietnia 2012 r.
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wspeiranie realizacji zadan publicznych na terenie Gminy Latowicz w 2012 r. w zakresie ratownictwa i ochrony ludności
Więcej »
Zarządzenie nr 24/2012 Wójta Gminy Latowicz z dnia 19 kwietnia 2012 .
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Latowicz w 2012 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Latowicz
o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Latowicz w 2012 r.
Więcej »
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY LATOWICZ W ROKU 2012
Więcej »
Ogłoszenie o dofinansowaniu z WFOŚiGW w Warszawie
Ogłoszenie o dofinansowaniu z WFOŚiGW w Warszawie
Więcej »
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Więcej »
Wirus grypy A/H1N1 (grypa świń)
Więcej »
Dofinansowanie zakupu podręczników oraz jednolitego stroju dla uczniów
Termin składania wniosków: 31 lipca 2007 roku
Więcej »
Konkurs na stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Transborze i Dębem Małym
Termin składania ofert: 20 lipca 2007 roku
Więcej »licznik odwiedzin: 2648214