logo
logo
Ogłoszenia
Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Latowicz ogłasza konsultacje społeczne
Termin konsultacji do 8 marca 2012 roku
Więcej »
Ogłoszenie o konsultacjach (z dnia 16 listopada 2012 r.)
Przedmiot konsultacji: projekt Programu współpracy Gminy Latowicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Latowicz w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
Wójt Gminy Latowicz ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Latowicz na 2013 rok"
Więcej »
Wójt Gminy Latowicz ogłasza konsultacje w sprawie projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Latowicz na 2014 rok"
Więcej »
Wójt Gminy Latowicz ogłasza konsultacje społeczne w sprawie projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Latowicz na 2015 rok"
Więcej »licznik odwiedzin: 2648214