logo
logo
WYBORY I REFERENDA
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Latowicz - 2016 r.

Postanowienie Nr 5/16 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Więcej »
Zarządzenie Nr 80 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 marca 2016 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Latowicz
Więcej »
Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 4 marca 2016 r.
dotyczący zawiadamiania o utworzeniu komitetów wyborczych zamierzających zgłaszać kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Latowicz zarządzonych na dzień 29 maja 2016 r. oraz zgłaszania kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu
Więcej »
OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na członkostwo w Gminnej Komisji Wyborczej
OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na członkostwo w Gminnej Komisji Wyborczej
Więcej »
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w SIEDLCACH z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Latowicz, zarządzonych na dzień 29 maja 2016 r.
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Latowicz z dnia 21 marca 2016 r.
podające do publicznej wiadomości informację o okręgu wyborczym, jego numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym nr 2 w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Latowicz zarządzonych na dzień 29 maja 2016 r.
Więcej »
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Latowicz zarządzonych na dzień 29 maja 2016.r
Więcej »
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu z dnia 20 kwietnia 2016 r.
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Latowicz bez głosowania, w okręgu wyborczym nr 2
Więcej »
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 30 maja 2016 r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Latowicz przeprowadzonych w dniu 29 maja 2016 r.
Więcej »licznik odwiedzin: 2648214