logo
logo
Prawo miejscowe » Uchwały Rady Gminy
2002

1/02
z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Latowiczu
Więcej »
2/02
z dnia 19 listopada 2002 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Latowiczu
Więcej »
3/02
z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie zarządzenia wyborów do organów wykonawczych sołectw na terenie gminy Latowicz
Więcej »
4/02
z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy w Latowiczu
Więcej »
5/02
z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy
Więcej »
6/02
z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Latowicz
Więcej »
7/02
z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnym oraz zwrotów kosztów podróży służbowych
Więcej »
8/02
z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania diety przewodniczącym organów wykonawczych sołectw na terenie gminy Latowicz
Więcej »
9/02
z dnia 27 listopada 2002 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/240/2002 Rady Gminy w Latowiczu z dnia 09 października 2002r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Wielgolas
Więcej »
10/02
z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2002 rok
Więcej »
11/02
z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie obniżenia na terenie gminy Latowicz średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 r. ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2003 r.
Więcej »
12/02
z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia wysokości stawek, zasad poboru oraz zwolnień z podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Latowicz na 2003 r.
Więcej »
13/02
z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego
Więcej »
14/02
z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia zasad ustalania i wysokości, poboru oraz terminów płatności dziennych stawek opłaty tarowej
Więcej »
15/02
z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek, zwolnień, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności podatku od posiadania psów na 2003 r.
Więcej »
16/02
z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Więcej »
17/02
z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia zasad, wysokości poboru i terminu płatności opłaty administracyjnej
Więcej »
18/02
z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego na 2003 rok na terenie gminy Latowicz
Więcej »
19/02
z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Latowiczu na 2003 r.
Więcej »
20/02
z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy w Latowiczu na 2003 rok
Więcej »
21/02
z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2002 r.
Więcej »
22/02
z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gmny na rok 2003
Więcej »licznik odwiedzin: 2648214