logo
logo
Prawo miejscowe » Zarządzenia Wójta Gminy
2004 - 2005

1/04
z dnia 2 lutego 2004 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości położonej w miejscowości Budy Wielgoleskie do przeprowadzenia drugiego przetargu
Więcej »
2/04
z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Latowicz za 2003 rok
Więcej »
3/04
z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Więcej »
4/04
z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy
Więcej »
5/04
z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetragowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Strachomin, Oleksianka
Więcej »
6/04
z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Latowicz w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.
Więcej »
7/04
z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie: 1) Remontu budynku Urzędu Gminy w Latowiczu 2) Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Wielgolesie 3) Budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Dębe Małe, Budziska, Gołełąki, Generałowo, Redzyńskie, Gm. Latowicz
Więcej »
8/04
z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2004 rok
Więcej »
9/04
z dnia 2 sierpnia 2004 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Latowicz przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Kamionka
Więcej »
10/04
z dnia 17 sierpnia 2004 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Latowicz za I półrocze 2004r.
Więcej »
11/04
z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie wniesienia terminowych lokat pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim o/ Latowicz
Więcej »
12/04
z dnia 17 września 2004 roku w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Transbór (II etap), Budy Wielgoleskie
Więcej »
13/04
z dnia 24 września 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2004 rok
Więcej »
14/04
z dnia 27 września 2004 r. w sprawie wniesienia terminowych lokat pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim o/ Latowicz
Więcej »
15/04
z dnia 29 września 2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Więcej »
16/04
z dnia 26 października 2004 roku w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego i przekazania do ekspolatacji sieci wodociagowej z przyłączami w miejscowości Chyżyny (II etap), Transbór (I etao), Borówek
Więcej »
17/04
z dnia 2 listopada 2004 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchmości stanowiących własność gminy Latowicz przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Dębe Małe
Więcej »
18/04
z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu - Budowa Sali Sportowej przy Zespole Szkół w Latowiczu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006
Więcej »
19/04
z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Latowicz na m-ce od listopada do grudnia 2004 roku
Więcej »
20/04
z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2005
Więcej »
21/04
z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Latowicz pzeznaczonych do sprzedaży w mejscowości Oleksianka
Więcej »
22/04
z dnia 10 lisopada 2004 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Latowicz przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Latowicz
Więcej »
25/04
z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2004 rok
Więcej »
27/04
z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2004 rok
Więcej »
28/04
z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2004 rok
Więcej »
1/05
z dnia 3 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane
Więcej »
2/05
z dnia 5 stycznia 2005 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Latowicz przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Stawek
Więcej »
3/05
z dnia 5 stycznia 2005 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Latowicz przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Dębe Małe
Więcej »
4/05
z dnia 7 stycznia 2005 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości położonej w miejscowości Dębe Małe do przeprowadzenia drugiego przetargu
Więcej »
5/05
z dnia 8 stycznia 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Gminę Latowicz
Więcej »
6/05
z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej Nr 2 w Dębem Małym w celu przeprowadzenia glosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Latowicz zarządzonych na dzień 6 lutego 2005 r.
Więcej »
7/05
z dnia 14 stycznia 2005 roku w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Latowicz na m-ce od stycznia do czerwca 2005 roku
Więcej »
8/05
z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 20/2004 Wójta Gminy Latowicz z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2005
Więcej »
9/05
z dnia 10 lutego 2005 roku w sprawie wyznaczenia osób reprezentujących inwestora do Komisji odbioru końcowego inwestycji i przekazania do eksploatacji sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Strachomin, Oeksianka i sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Dębe Małe, Gołełąki, Budziska, Generałowo, Redzyńskie
Więcej »
10/05
z dnia 1 marca 2005 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Latowicz przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Waliska
Więcej »
11/05
z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie wyłączenia cżłonka Komisji Przetargowej z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: ,,Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół w Latowiczu"
Więcej »
12/05
z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Latowicz przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Oleksianka
Więcej »
13/05
z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Latowicz za 2004r.
Więcej »
14/05
z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie wniesienia terminowych lokat pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim o/Latowicz
Więcej »
15/05
z dnia 7 kwietnia 2005r. w sprawie ustalenia dnia 8 kwietnia 2005r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Latowiczu i niektórych jednostek organizacyjnych Gminy Latowicz
Więcej »
16/05
z dnia 14 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2005 rok
Więcej »
17/05
z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2005 rok
Więcej »
18/05
z dnia 18 maja 2005 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy
Więcej »
19/05
z dnia 10 czerwca 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji dotyczącej zasad (polityki) rachunkowości, zakładowego planu kont oraz obiegu dowodów finansowo - księgowych
Więcej »
20/05
z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Latowicz na m-ce od lipca do września 2005 roku
Więcej »
21/05
z dnia 30 czerwca 2005 r. w sparawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2005 rok
Więcej »
22/05
z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Publicznego Gimnazjum w Latowiczu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Więcej »
23/05
z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2005 rok
Więcej »
24/05
z dnia 15 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Latowicz
Więcej »
25/05
z dnia 9 sierpnia 2005 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości położonej w miejscowości Oleksianka do przeprowadzenia trzeciego przetargu
Więcej »
26/05
z dnia 9 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania komisji Urzędu Gminy Latowicz do kontroli realizacji i odbioru końcowego budowy ,,gnojowników" na terenie gminy Latowicz
Więcej »
27/05
z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2005 rok
Więcej »
28/05
z dnia 24 sierpnia 2005 roku w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Latowicz za I półrocze 2005r.
Więcej »
29/05
z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie stypendium szkolnego oraz wzoru wniosku o udzielenie zasiłku szkolnego
Więcej »
30/05
z dnia 2 września 2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Latowicz w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 kwietnia 2005 r.
Więcej »
31/05
z dnia 9 września 2005 roku w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Latowicz na m-ce od października do grudnia 2005 roku
Więcej »
32/05
z dnia 9 września 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2005 rok
Więcej »
33/05
z dnia 16 września 2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Latowicz w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
Więcej »
34/05
z dnia 30 września 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2005 rok
Więcej »
35/05
z dnia 30 września 2005 r. zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Latowicz w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji dotyczącej zasad /polityki/ rachunkowości, zakładowego planu kont oraz obiegu dowodów finansowo księgowych
Więcej »
36/05
z dnia 12 października 2005 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Latowicz przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Latowicz
Więcej »
37/05
z dnia 12 października 2005 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Latowicz przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Wielgolas
Więcej »
37A/05
z dnia 19 października 2005 roku w sprawie procedur kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy Latowicz
Więcej »
38/05
z dnia 19 października 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2005 rok
Więcej »
39/05
z dnia 31 października 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2005 rok
Więcej »
40/05
z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2006
Więcej »
41/05
z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2005 rok
Więcej »
42/05
z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji majątku Urzędu Gminy, gminnej instytucji kultury oraz w budynkach będących własnością gminy Latowicz wykorzystywanych na cele publiczne
Więcej »
43/05
z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Więcej »
44/05
z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie zarządzenia Wójta Gminy Latowicz w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane
Więcej »
45/05
z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2005 rok
Więcej »
46/05
z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2005 rok
Więcej »licznik odwiedzin: 2648214