logo
logo
Prawo miejscowe » Zarządzenia Wójta Gminy
2008

1/08
z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie wniesienia terminowych lokat pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim.
Więcej »
2/08
z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2008 r.
Więcej »
3/08
z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Transborze.
Więcej »
4/08
z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2008 r.
Więcej »
5/08
z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.
Więcej »
6/08
z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Transborze.
Więcej »
7/08
z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie wniesienia terminowych lokat pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim.
Więcej »
8/08
z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Latowicz oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury
Więcej »
9/08
z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane.
Więcej »
10/08
z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2008 r.
Więcej »
11/08
z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Więcej »
12/08
z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2008 r.
Więcej »
13/08
z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy.
Więcej »
14/08
z dnia 25 kwietnia 2008 r w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2008 r.
Więcej »
15/08
z dnia 5 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2008 r.
Więcej »
16/08
z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2008 r.
Więcej »
17/08
z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie powołania komisji odpowiedzialnej za odbiór dokumentacji rozgraniczenia.
Więcej »
18/08
z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2008 r.
Więcej »
19/08
z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2008 r.
Więcej »
20/08
z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Latowicz przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Latowicz.
Więcej »
21/08
z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2008 r.
Więcej »
22/08
z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2008 r.
Więcej »
23/08
z dnia 14 sierpnia 2008 r w sprawie zmiany zasad prowadzenia rachunkowości zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Latowicz.
Więcej »
24/08
z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Latowicz oraz informacji z wykonania inwestycji kultury
Więcej »
25/08
z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie dodania nowych symboli i haseł klasyfikacyjnych w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
Więcej »
26/08
z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Latowiczu
Więcej »
27/08
z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Wielgolesie.
Więcej »
28/08
z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2008 r.
Więcej »
29/08
z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia należności przysługujących pracownikom Urzędu Gminy Latowicz z tytułu używania do celów służbowych samochodów osobowych.
Więcej »
30/08
z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2008 r.
Więcej »
31/08
z dnia 6 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Latowicz przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Latowicz.
Więcej »
32/08
z dnia 10 października 2008 r w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2008 r.
Więcej »
33/08
2008 z dnia 28 października 2008 r. zmieniające Zarządzenie Nr 3/2001 z dnia 22 października 2001 r. w sprawie zaopatrzenia pracowników Urzędu Gminy w Latowiczu w odzież roboczą oraz środki higieny osobistej.
Więcej »
34/08
z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2008 r.
Więcej »
35/08
z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2008 r.
Więcej »
36/08
z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2009.
Więcej »
37/08
z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2008 r.
Więcej »
38/08
z dnia 10 grudnia 2008 r w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2008 r.
Więcej »
39/08
z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2008 r.
Więcej »
40/08
z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2008 r.
Więcej »licznik odwiedzin: 2648214