logo
logo
Zamówienia publiczne
Rozstrzygnięcia przetargów

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Latowicz
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Latowicz
Więcej »
Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wielgolas
Więcej »
Wynik IV publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wielgolas
Więcej »
Gmina Latowicz: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas
Więcej »
Przebudowę dróg na terenie gminy Latowicz- 2018r.
Przebudowę dróg na terenie gminy Latowicz - 2018r.
Więcej »
Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
Więcej »
Wynik III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wielgolas
Więcej »
Wynik III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
Więcej »
Budowa samorządowego żłobka w Wielgolesie -rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie
Budowa samorządowego żłobka w Wielgolesie -rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie
Więcej »
Rozstrzyg przet- Dostawy z rozładunkiem kruszywa łamanego na remonty dróg w gminie Latowicz w 2018 r.
Rozstrzyg przet -Dostawy z rozładunkiem kruszywa łamanego na remonty dróg w gminie Latowicz w 2018 r.
Więcej »
Wynik II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
Więcej »
Wynik II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wielgolas
Więcej »
Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dębe Małe
Więcej »
Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Oleksianka
Więcej »
Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wielgolas
Więcej »
Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
Więcej »
Unieważnienie przetargu - Przebudowa ulicy Nadrzecznej w Latowiczu
Unieważnienie przetargu - Przebudowa ulicy Nadrzecznej w Latowiczu
Więcej »
Dostawy z rozładunkiem kruszywa łamanego na remonty dróg w gminie Latowicz w 2017 r.
Dostawy z rozładunkiem kruszywa łamanego na remonty dróg w gminie Latowicz w 2017 r.
Więcej »
Sprzędzenia kompletnych projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji celu publicznego na 2017r.
Sprzędzenia kompletnych projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji celu publicznego na 2017r. - wybór wykonawcy
Więcej »
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Latowicz-rozstrzygnięcie
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Latowicz - rozstrzygnięcie
Więcej »
Przebudowa ulic Rynek i Senatorska w Latowiczu OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Przebudowa ulic Rynek i Senatorska w Latowiczu OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Więcej »
Przebudowa ulic Rynek i Senatorska w Latowiczu-unieważnienie przetargu
Przebudowa ulic Rynek i Senatorska w Latowiczu-unieważnienie przetargu
Więcej »
Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wężyczyn
Więcej »
Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
Więcej »
Wynik III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
Więcej »
Wynik III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wielgolas
Więcej »
Rozstrz. przetargu na zadanie pn.:Przebudowa drogi gminnej Budziska-Gózd.
. Przetarg na zadanie pn.:Przebudowa drogi gminnej Budziska-Gózd. - rozstrzygnięcie
Więcej »
oświetlenie uliczne na terenie Gminy Latowicz
Rozstrzygnięcie przetargu na Budowę punktów oświetleniowych na terenie Gminy Latowicz.
Więcej »
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
Więcej »
Wynik II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wielgolas
Więcej »
Wynik VII publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
Więcej »
Wynik VI publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dębe Male
Więcej »
Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wężyczyn
Więcej »
Dostawa z rozładunkiem kruszywa łamanego na remonty dróg w gminie Latowicz w 2016 roku .
Dostawa z rozładunkiem kruszywa łamanego na remonty dróg w gminie Latowicz w 2016 roku .
Więcej »
Świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu w okresie trwałości projektu pn.: -Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Latowicz
Świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu w okresie trwałości projektu pn.: -Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Latowicz
Więcej »
Wynik rokowań po drugim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
Więcej »
Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wielgolas
Więcej »
Przebudowę drogi gminnej nr 220707W Latowicz-Rozstanki- w zakresie chodnika, zjazdów i oznakowania. - rostrzygnięcie przetargu
Przebudowę drogi gminnej nr 220707W Latowicz-Rozstanki- w zakresie chodnika, zjazdów i oznakowania.- rozstrzygnięcie przetargu.
Więcej »
Wynik II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
Więcej »
Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
Więcej »
Wynik VI publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
Więcej »
Wynik V publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dębe Małe
Więcej »
Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Transbór
Więcej »
Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
Więcej »
Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
Więcej »
Wynik V publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
Więcej »
Wynik IV publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dębe Małe
Więcej »
Rozstrzygnięcie przetargu na
Rozstrzygnięcie przetargu na
Więcej »
Odnowa centrum miejscowości Latowicz- II etap - rozstrzygnięcie.
Odnowa centrum miejscowości Latowicz- II etap - rozstrzygnięcie.
Więcej »
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach Gminy Latowicz - III etap.
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach Gminy Latowicz - III etap.
Więcej »
Dostawa z rozładunkiem kruszywa łamanego na remonty dróg w gminie Latowicz w 2015 roku
Dostawa z rozładunkiem kruszywa łamanego na remonty dróg w gminie Latowicz w 2015 roku
Więcej »
Wynik VI publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
Więcej »
Wynik III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
Więcej »
Wynik IV publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
Więcej »
Wynik III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dębe Małe
Więcej »
Budowa chodnika- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wielgolas poprzez budowę chodnika na obszarze turystycznym
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wielgolas poprzez budowę chodnika na obszarze turystycznym
Więcej »
Rozstrzygnięcie przetargu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Latowicz
Rozstrzygnięcie przetargu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Latowicz
Więcej »
Unieważnienie przetargu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Latowicz
Unieważnienie przetargu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Latowicz
Więcej »
Unieważnienie przetargu-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Latowicz
Unieważnienie przetargu- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Latowicz
Więcej »
Wynik V publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
Więcej »
Wynik II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
Więcej »
Wynik III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
Więcej »
Wynik II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dębe Małe
Więcej »
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas - III etap.
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas - III etap.
Więcej »
Przebudowa parku w Latowiczu - rozstrzygnięcie
Przebudowa parku w Latowiczu - rozstrzygnięcie
Więcej »
Wynik IV publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
Więcej »
Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
Więcej »
Wynik II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
Więcej »
Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dębe Małe
Więcej »
Przetarg na zadanie pn.: Przebudowa dróg gminnych: a) w miejscowości Chyżyny-dz. Nr 321, 322 b) w miejscowości Wielgolas
Przetarg na zadanie pn.: Przebudowa dróg gminnych: a) w miejscowości Chyżyny-dz. Nr 321, 322 b) w miejscowości Wielgolas
Więcej »
Przetargu na Dobudowę punktów oświetleniowych na terenie Gminy Latowicz - rozstrzygnięcie przetargu
Rozstrzygnięcie przetargu na Dobudowę punktów oświetleniowych na terenie Gminy Latowicz
Więcej »
Unieważnienie przetargu na Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach Gminy Latowicz
Unieważnienie przetargu na Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach Gminy Latowicz
Więcej »
Unieważnienie przetargu pn.:Przebudowa dróg gminnych: a) w miejscowości Chyżyny- dz. nr 321, 322 b) w miejscowości Wielgolas - ul. Starowiejska.
Przebudowy dróg gminnych: a) w miejscowości Chyżyny- dz. nr 321, 322 b) w miejscowości Wielgolas - ul. Starowiejska.
Więcej »
Uniewa
Przebudowy dróg gminnych: a) w miejscowości Chyżyny- dz. nr 321, 322 b) w miejscowości Wielgolas - ul. Starowiejska.
Więcej »
Unieważnienie przetargu na przebudowę parku w miejscowości Latowicz
Przetargu na przebudowę parku w miejscowości Latowicz
Więcej »
ZAKUP NOWEGO, ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWICZO-GAŚNICZEGO 4X4 DLA POTRZEB Ochotniczej Straży Pożarnej w Redzyńskiem-IPPR.271.6.2014
ZAKUP NOWEGO, ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWICZO-GAŚNICZEGO 4X4 DLA POTRZEB Ochotniczej Straży Pożarnej w Redzyńskiem
Więcej »
Wynik III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
Więcej »
Wynik III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
Więcej »
Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
Więcej »
Wynik III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dębe Małe
Więcej »
IPPR.271.2.2014 Wybór dostawcy- Beton kruszony i Żwir
Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawy pn.
Więcej »
IPPR.271.1.2014 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawy pn.
Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawy pn.
Więcej »
Wynik II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
Więcej »
Wynik II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
Więcej »
Wynik II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dębe Małe
Więcej »
ZAkup komputerów
Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z usługą dostępu do Internetu oraz usługi w zakresie realizacji projektu -Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Latowicz-.
Więcej »
Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Oleksianka
Więcej »
Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
Więcej »
Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
Więcej »
Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dębe Małe
Więcej »
Budowa wodociągu - rozstrzygnięcie Przetargu na zadanie pn.:
Budowa wodociągu - rozstrzygnięcie Przetargu na zadanie pn.:
Więcej »
Droga Budziska - Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:
Rozstrzygnięcie Przetargu nieograniczonego na zadanie pn:
Więcej »
Droga powiatowa Nr 1316-przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.
Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.
Więcej »
Dotyczy: Przetargu na
Dotyczy rozstrzygnięcia : Przetargu na
Więcej »
IPPR.271.8.2013-OPracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni w Latowicz
Rozstrzygnięcie przetargu na Wykonanie dokumentacji techniczno - projektowej w zakresie rozbudowy Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu
Więcej »
IPPR.227.5.2013 Wybór dostawcy żwiru w 2013r.
Wybór dot
Więcej »
Dostawa kruszywa - 2013 wybór dostawcy
Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawy pn.
Więcej »
Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dębe Małe
Więcej »
Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem części zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
Więcej »
zakup-pomocy dyd-rozstrzygnięcie
Rozstrzygnięcie przetargu na Dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego -Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych
Więcej »
IPPR.271.11.2012-Dostawa oleju opałowego 2012-2013r.
Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2012/2013.
Więcej »
Wynik III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
Więcej »
Wynik III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
Więcej »
IPPR.271.11.2012-
Więcej »
Więcej »
"Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt"
Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 31 lipca 2012 r. dotyczącego zamówienia "Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt"
Więcej »
Świadczenie usług polegających na odławianiu i dostarczaniu bezdomnych zwierząt do schroniska"
Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 31 lipca 2012r. dotyczącego zamówienia "Świadczenie usług polegających na odławianiu i dostarczaniu bezdomnych zwierząt do schroniska"
Więcej »
Dodatkowe zajęcia szkolne
Przetarg na usługi pn.:
Więcej »
Wynik II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
Więcej »
Wynik II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
Więcej »
Budowa kanlizacji w Wielgolesie - I etap
Przetarg na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas - I etap - Realizacja
Więcej »
ZAKUP NOWEGO, ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWICZO-GAŚNICZEGO 4X4 DLA POTRZEB Ochotniczej Straży Pożarnej w Latowiczu
ZAKUP NOWEGO, ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWICZO-GAŚNICZEGO 4X4 DLA POTRZEB Ochotniczej Straży Pożarnej w Latowiczu
Więcej »
Więcej »
"Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt"
Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 5 lipca 2012 r. dotyczącego zamówienia "Świadczenie usłu weterynaryjnych, w tym zapewnienia całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt"
Więcej »
"Świadczenie usług na przechowywanie bezdomnych zwierząt"
Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 5 lipca 2012 r. dotyczącego zamówienia "Świadczenie usług na przechowywanie bezdomnych zwierząt"
Więcej »
"Sporządzenie opinii w sprawie naruszenia stanu wody na gruncie"
Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 22 maja 2012 roku dotyczącego zamówienia "Sporządzenie opinii w sprawie naruszenia stanu wody na gruncie"
Więcej »
Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
Więcej »
Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
Więcej »
Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położnych w miejscowości Latowicz
Więcej »
Wynik II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Oleksianka
Więcej »
Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem części zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
Więcej »
Rozstrzygnięcie-przebudowa drogi w Tranborze
Rozstrzygnięcie przetargu na
Więcej »
2227/7/11- wymiana chodników w Latowiczu
Rozstrzygnięcie przetargu na zadanie pn.:
Więcej »
2227/8/11-wymiana żeliwa w Latowiczu
Rozstrzygnięcie przetargu na zadanie pn.
Więcej »
Wynik I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wielgolas
Więcej »
Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
Więcej »
Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
Więcej »
2227/11-rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.
Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.
Więcej »
2227/5/11 - rozstrzygnięcie przetargu na budowę ulicy Grundowej w Latowiczu - I etap.
Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.
Więcej »
2227/4/11- rozstrzygnięcie - przetarg na drogę w Wielgolesie - II etap
Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.
Więcej »
2227/6/11- Rozstrzygnięcie przetargu na kruszywo - 2011r.
Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawy pn.
Więcej »
Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem części zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
Więcej »
Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej dla odbiorców stanowiących składowe infrastruktury budżetu Gminy
Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej dla odbiorców stanowiących składowe infrastruktury budżetu Gminy
Więcej »
Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Oleksianka
Więcej »
Wynik I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
Więcej »
Wynik I przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Transbór
Więcej »
Wynik II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Oleksianka
Więcej »
Wynik III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
Więcej »
Wynik II przetargu ustnego nieorganiczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
Więcej »
Wynik I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Oleksianka
Więcej »
Wynik I przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem części zabudowanej nieruchomości stanowiące własność Gminy Latowicz
Więcej »
Wynik I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
Więcej »
Wynik II przetargu ustnego nieorganiczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
Więcej »
Wynik I przetaru ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Latowicz
Więcej »
Wynik II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
Więcej »
Wynik przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
Więcej »
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę żwiru
Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na
Więcej »
2227/5/09 Rozstrzygnięcie przetargu na odnowienie centrum miejsccowości Latowicz
2227/5/09 Rozstrzygnięcie przetargu na odnowienie centrum miejsccowości Latowicz
Więcej »
Wynik przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
Przetarg odbył się 6 maja 2009 roku
Więcej »
Wynik przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Latowicz
Więcej »
Rozstrzygnięcie pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż drzew
Dotyczy: "Sprzedaży drzew "na pniu" rosnących na terenie Gminy Latowicz"
Więcej »
Rozstrzygnięcie przetargu na kredyt 2227/8/08
Rostrzygnięcie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwota, określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp na wybór banku udzielającego długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 700 000 zł
Więcej »
roztrzygnięcie przetargu na budowę kanalizacji w latowiczu ul. Grundowa
Roztrzygnięcie przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w Latowiczu w ulicy Grundowej
Więcej »
Rozstrzygnięcie pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż drzew
Dotyczy: "Sprzedaży drzew "na pniu" rosnących na terenie Gminy Latowicz"
Więcej »
Rozstrzygnięcie pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż drzew
Dotyczy: "Sprzedaży drzew "na pniu" rosnących w pasie drogi gminnej Nr 3621010 Wymyśle - Chyżyny, działka ewidencyjna Nr 950 w miejscowości Latowicz
Więcej »
roztrzygnięcie przetargu na wymianę wodociągu żeliwnego z dnia 30 .07. 2007 r.
dotycząca roztrzygnięcia przetargu na zadanie pn.:
Więcej »
341/7/07
Roztrzygnięcie postępowania SUW Chyżyny-II etap z dnia 28.05.2007r.
Więcej »
341/1/07
przebudowa drogi gminnej Wielgolas-kolonie Latowicz-Piaski-II etap
Więcej »
Dostawa żwiru gruboziarnistego
umowa z dnia 28 maja 2007 r
Więcej »
Budowa Stacji Uzdatniania Wody Chyzyny - II etap
unieważnienie postępowania 17.05.2007
Więcej »
przetarg na dostawę zwiru gruboziarnistego
unieważnienioe postępowania
Więcej »
Dostawa oleju opałowego Ekoterm plus do budynków będących pod zarządem gminy Latowicz
umowa z dnia 15 marca 2007 r
Więcej »
Budowa Stacji Uzdatniania Wody Chyzyny - II etap
unieważnienie postepowania przetargowego 12/03/2007
Więcej »
Odbiór i transport nieczystości płynnych ze zbiorników kanalizacyjnych budynków będących we władaniu Gminy Latowicz oraz wód odciekowych z gminnego składowiska
umowa z dnia 16 lutego 2007 r
Więcej »licznik odwiedzin: 2648214