logo
logo
WYBORY I REFERENDA
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

Wyniki głosowania w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego - na terenie Gminy Latowicz
/Protokoły sporządzone przez Obwodowe Komisje Wyborcze w dniu 16 listopada 2014 r./
Więcej »
Wyniki głosowania w wyborach do Rady Powiatu Mińskiego - na terenie Gminy Latowicz
/Protokoły sporządzone przez Obwodowe Komisje Wyborcze w dniu 16 listopada 2014 r./
Więcej »
Wyniki głosowania w wyborach Wójta Gminy Latowicz
/Protokół sporządzony przez Gminną Komisję Wyborczą w Latowiczu w dniu 17 listopada 2014 r./
Więcej »
Wyniki głosowania w wyborach do Rady Gminy Latowicz
/Protokół sporządzony przez Gminną Komisję Wyborczą w Latowiczu w dniu 17 listopada 2014 r./
Więcej »
Informacja o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu w dniach 15 i 16 listopada 2014 r.
Więcej »
Informacja o dyżurach Komisarza Wyborczego i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach w dniach 15 i 16 listopada 2014 r.
Więcej »
Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych
(po wyborze Przewodniczących Komisji oraz Zastępców Przewodniczących Komisji)
Więcej »
Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu z dnia 23 października 2014 r. :
- o ustaleniu listy zarejestrowanych kandydatów na Wójta Gminy Latowicz w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - o zarządzeniu wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Latowicz w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Więcej »
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu z dnia 22 października 2014 r.
o zarządzeniu wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Latowicz w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Więcej »
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu z dnia 22 października 2014 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Więcej »
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu z dnia 22 października 2014 r.
w sprawie przyznania numerów listom kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Latowicz zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Latowicz z dnia 16 września 2014 r. ze zmianami z dnia 21 października 2014 r. dotyczącymi głosowania korespondencyjnego
podające do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisjach wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz informację o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Więcej »
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu z dnia 20 października 2014 r.
o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczych
Więcej »
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu z dnia 20 października 2014 r.
w sprawie terminu i miejsca losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Więcej »
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu z dnia 8 października 2014 r.
o składzie osobowym, siedzibie i pełnionych dyżurach
Więcej »
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu z dnia 26 września 2014 r.
o składzie osobowym, siedzibie i pełnionych dyżurach
Więcej »
Pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu
Pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu
Więcej »
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach w prawie powołania TKW
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach w prawie powołania TKW
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Latowicz z dnia 16 września 2014 r.
zawierające informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wójta gminy zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Latowicz z dnia 8 września 2014 r.
zawierające informację o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Latowicz zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Więcej »
Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 28 sierpnia 2014 r.
W sprawie liczby ludności w poszczególnych gminach z terenu działania Komisarza Wyborczego w Siedlcach wg. stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.
Więcej »
Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 27 sierpnia 2014 r.
W sprawie zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych (miejskich, gminnych oraz powiatowych) komisji wyborczych
Więcej »
Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 27 sierpnia 2014 r.
W sprawie zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Więcej »licznik odwiedzin: 2648214