logo
logo
Prawo miejscowe » Inne dokumenty
Ochrona Środowiska

Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024
Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024
Więcej »
Rejestr działalności regulowanej na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Latowicz
Więcej »
Konsultacje z udziałem mieszkańców w sprawie programu usuwania azbestu
Termin konsultacji do 28 stycznia 2010 roku
Więcej »
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE - na terenie Gminy Latowicz
Więcej »
Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Latowicz
Na podstawie art 34 w związku z art 32 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902) mieszkańcy mają możliwość w terminie 21 dni od daty ogłoszenia zgłaszać uwagi i wnioski.
Więcej »
Podmioty świadczące usługi odbioru odpadów na terenie Gminy Latowicz
Więcej »
Dś 7624/1/3/06/07
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjcę przedsięwzięcia - przebudowa drogi 802 w Latowiczu
Więcej »
Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia schronisk, grzebowisk zwłok zwierzęcych
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 21/2006 z 15.09.2006
Więcej »
Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 20/2006 z 15.09.2006
Więcej »
Przedsiębiorstwa posiadające wymagane zezwolenie na wytwarzanie, zbieranie lub transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
Więcej »
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny działające na terenie Gminy Latowicz
Więcej »licznik odwiedzin: 2648214