logo
logo
Prawo miejscowe » Inne dokumenty » Ochrona Środowiska
Gospodarka odpadami komunalnymi

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
Więcej »
Zasady segregacji odpadów komunalnych
Więcej »
Terminy i sposoby wniesienia opłat
Więcej »
Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Latowicz
Więcej »
Miejsca zagospodarowania odebranych odpadów
Więcej »
Osiągnięte przez Gminę Latowicz poziomy odzysku w 2012 r.
Więcej »
Informacja na temat zakazu przyjmowania odpadów na wysypisku śmieci w Latowiczu
Więcej »
Osiągnięte przez Gminę Latowicz poziomy odzysku
Osiągnięte przez Gminę Latowicz poziomy odzysku
Więcej »licznik odwiedzin: 2648214