logo
logo
Zamówienia publiczne
Ogłoszone przetargi

Dostawa i montaż wyposażenia Samorządowego Żłobka w Wielgolesie -II postępowanie
Termin składnia ofert do dnia 17.01.2019r. do godz. 11.00 Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 18.01.2019r. do godz. 14.00 Aktualizacja Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 22.01.2019r. do godz. 10.00
Więcej »
Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Gminie Latowicz-III postępowanie
Termin składania ofert do dnia 24.12.2018r do godz. 11.00 Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 02.01.2019r do godz. 12.00
Więcej »
Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Gminie Latowicz-II postępowanie
termin składania ofert do dnia 22.11.2018r. do godz. 11.00
Więcej »
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Latowicz
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Latowicz
Więcej »
Wyposażenie pracowni przedmiotowych w gminie Latowicz
Termin składania ofert do dnia 02.11.2018r. do godz. 10.00
Więcej »
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wielgolas
Termin przetargu: 6 listopad 2018 r. (wtorek) godz. 11:00 Wadium płatne do 31 października 2018 r.
Więcej »
IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wielgolas
Termin przetargu: 6 listopad 2018 r. (wtorek) godz. 10:00 Wadium płatne do 31 października 2018 r.
Więcej »
Gmina Latowicz: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas
Gmina Latowicz: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas
Więcej »
III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wielgolas
Termin przetargu 24 kwietnia 2018 r. (wtorek), godz. 10:00. Wadium płatne do 19 kwietnia 2018 r.
Więcej »
III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
Termin przetargu: 24 kwietnia 2018 r. (wtorek), godz. 11:00. Wadium płatne do 19 kwietnia 2018 r.
Więcej »
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
Termin przetargu: 24 kwietnia 2018 r. (worek), godz. 12:00. Wadium płatne do 19 kwietnia 2018 r.
Więcej »
Budowa samorządowego żłobka w Wielgolesie - przetarg na wykonanie
Budowa samorządowego żłobka w Wielgolesie - przetarg na wykonanie
Więcej »
Dostawa z rozładunkiem kruszywa łamanego na remonty dróg w gminie Latowicz w 2018 roku Numer referencyjny: IPPR.271.1.2018
Dostawa z rozładunkiem kruszywa łamanego na remonty dróg w gminie Latowicz w 2018 roku Numer referencyjny: IPPR.271.1.2018
Więcej »
Świadczenie usługi dostępu do Internetu w okresie trwałości projektu
Więcej »
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wielgolas
Termin przetargu: 16 stycznia 2018 r. (wtorek), godz. 10:00 Wadium płatne do 11 stycznia 2018 r.
Więcej »
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
Termin przetargu: 16 stycznia 2018 r. (wtorek), godz. 11:00 Wadium płatne do 11 stycznia 2018 r.
Więcej »
Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Latowicz
Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Latowicz
Więcej »
Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych w Latowiczu
Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych w Latowiczu
Więcej »
Przebudowa ulicy Nadrzecznej w Latowiczu - przetarg nieograniczony
Przebudowa ulicy Nadrzecznej w Latowiczu - przetarg nieograniczony
Więcej »
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wielgolas
Termin przetargu: 20 czerwca 2017 r. (wtorek) godz. 10:00. Wadium płatne do 14 czerwca 2017 r.
Więcej »
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
Termin przetargu: 20 czerwca 2017 r. (wtorek) godz. 11:00. Wadium płatne do 14 czerwca 2017 r.
Więcej »
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Oleksianka
Termin przetargu: 20 czerwca 2017 r. (wtorek) godz. 13:00. Wadium płatne do 14 czerwca 2017 r.
Więcej »
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dębe Małe
Termin przetargu: 20 czerwca 2017 r. (wtorek) godz. 14:00. Wadium płatne do 14 czerwca 2017 r.
Więcej »
Przetarg na przebudowę ul. Nadrzecznej w Latowiczu - zmiana ogłoszenia
Przetarg na przebudowę ul. Nadrzecznej w Latowiczu - zmiana ogłoszenia
Więcej »
Przebudowa ulicy Nadrzecznej w Latowiczu - przetarg nieograniczony
Przebudowa ulicy Nadrzecznej w Latowiczu - przetarg nieograniczony
Więcej »
przetarg nieograniczony na dostawy pn.
przetarg nieograniczony na dostawy pn.
Więcej »
Dot.: sprzędzenia kompletnych projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji celu publicznego w 2017r.
Dot.: sprzędzenia kompletnych projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji celu publicznego w 2017r.
Więcej »
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Latowicz-
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Latowicz
Więcej »
Dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Latowicz na zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2016/2017
Dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Latowicz na zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2016/2017
Więcej »
Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Gminie Latowicz
Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Gminie Latowicz
Więcej »
Przebudowa ulic Rynek i Senatorska w Latowiczu-przetarg
Przebudowa ulic Rynek i Senatorska w Latowiczu
Więcej »
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wężyczyn
Termin przetargu: 27 września 2016 r. (wtorek) godz. 10:00. Wadium płatne do 21 września 2016 r.
Więcej »
III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wielgolas
Termin przetargu: 15 lipca 2016 r. (piątek), godz. 10:00. Wadium płatne do 11 lipca 2016 r.
Więcej »
III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
Termin przetargu: 15 lipca 2016 r. (piątek), godz. 11:00. Wadium płatne do 11 lipca 2015 r.
Więcej »
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
Termin przetargu: 15 lipca 2016 r. (piątek), godz. 11:00. Wadium płatne do 11 lipca 2016 r.
Więcej »
Przebudowa drogi gminnej Budziska-Gózd - przetarg na wykonanie
Przebudowa drogi gminnej Budziska-Gózd
Więcej »
Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Latowicz -przetarg nieograniczony
Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Latowicz -przetarg nieograniczony
Więcej »
Więcej »
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wielgolas
Termin przetargu: 14 kwietnia 2016 r. (czwartek), godz. 10:00. Wadium płatne do: 8 kwietnia 2016 r.
Więcej »
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
Termin przetargu: 14 kwietnia 2016 r. (czwartek), godz. 11:00. Wadium płatne do: 8 kwietnia 2016 r.
Więcej »
VII publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
Termin przetargu: 14 kwietnia 2016 r. (czwartek), godz. 12:00. Wadium płatne do: 8 kwietnia 2016 r.
Więcej »
VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dębe Małe
Termin przetargu: 14 kwietnia 2016 r. (czwartek), godz. 13:00. Wadium płatne do: 8 kwietnia 2016 r.
Więcej »
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wężyczyn
Termin przetargu: 31 marca 2016 r., godz. 12:00. Wadium płatne do 25 marca 2016 r.
Więcej »
Opracowanie projektów DOWZ w 2016r.
Sprzędzenie kompletnych projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji celu publicznego w 2016r.
Więcej »
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wielgolas stanowiących własność Gminy Latowicz
Przetarg odbędzie się w dniu 24 listopada 2015 r. (wtorek) w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Latowicz ulica Rynek 6 o godzinie 10.00
Więcej »
Wójt Gminy Latowicz ogłasza rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz stanowiącej własność Gminy
Termin rokowań: 24 listopada 2015 r., godz. 13:00
Więcej »
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
Termin przetargu: 15 września 2015 r., godz. 9:00 Wadium płatne do 11 września 2015 r.
Więcej »
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
Termin przetargu: 15 września 2015 r., godz. 10:00 Wadium płatne do 11 września 2015 r.
Więcej »
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Transbór
Termin przetargu: 15 września 2015 r., godz. 11:00 Wadium płatne do 11 września 2015 r.
Więcej »
VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
Termin przetargu: 15 września 2015 r., godz. 12:00 Wadium płatne do 11 września 2015 r.
Więcej »
V publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dębe Małe
Termin przetargu: 15 września 2015 r., godz. 13:00 Wadium płatne do 11 września 2015 r.
Więcej »
IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dębe Małe
Termin przetargu 23 czerwca 2015 r., godz. 13:00 Wadium płatne do 19 czerwca 2015 r.
Więcej »
V publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
Termin przetargu 23 czerwca 2015 r., godz. 12:00 Wadium płatne do 19 czerwca 2015 r.
Więcej »
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
Termin przetargu 23 czerwca 2015 r., godz. 11:00 Wadium płatne do 19 czerwca 2015 r.
Więcej »
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
Termin przetargu 23 czerwca 2015 r., godz. 10:00 Wadium płatne do 19 czerwca 2015 r.
Więcej »
Odnowa centrum miejscowości Latowicz- II etap
Odnowa centrum miejscowości Latowicz- II etap - przetarg nieograniczony
Więcej »
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach Gminy Latowicz - III etap.
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach Gminy Latowicz - III etap.
Więcej »
Dostawa z rozładunkiem kruszywa łamanego na remonty dróg w gminie Latowicz w 2015 roku
Dostawa z rozładunkiem kruszywa łamanego na remonty dróg w gminie Latowicz w 2015 roku
Więcej »
VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
Termin przetargu 26 luty 2015 r., godz. 10:00 Wadium płatne do 20 lutego 2015 r.
Więcej »
III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położnej w miejscowości Latowicz
Termin przetargu 26 luty 2015 r., godz. 11:00 Wadium płatne do 20 lutego 2015 r.
Więcej »
IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
Termin przetarg 26 luty 2015 r., godz. 12:00 Wadium płatne do 20 lutego 2015 r.
Więcej »
III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dębe Małe
Termin przetargu 26 luty 2015 r. godz. 13:00 Wadium płatne do 20 lutego 2015 r.
Więcej »
Przetarg-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Latowicz
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Latowicz
Więcej »
IPPR.271.11.2014-budowa chodnika w Wielgolesie
przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.
Więcej »
Przetarg-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Latowicz
Przetarg-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Latowicz
Więcej »
Dot.: sprzędzenia kompletnych projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji celu publicznego - na 2015r.
Dot.: sprzędzenia kompletnych projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji celu publicznego - na 2015r.
Więcej »
V publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
Termin przetargu 9 grudnia 2014 r., godz. 10:00 Wadium płatne do 5 grudnia 2014 r.
Więcej »
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
Termin przetargu 9 grudnia 2014 r., godz. 11:00 Wadium płatne do 5 grudnia 2014 r.
Więcej »
III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
Termin przetargu 9 grudnia 2014 r., godz. 12:00 Wadium płatne do 5 grudnia 2014 r.
Więcej »
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dębe Małe
Termin przetargu 9 grudnia 2014 r., godz. 13:00 Wadium płatne do 5 grudnia 2014 r.
Więcej »
IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
Termin przetargu 16 września 2014 r., godz. 10:00 Wadium płatne do 10 września 2014 r.
Więcej »
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
Termin przetargu 16 września 2014 r., godz. 11:00 Wadium płatne do 10 września 2014 r.
Więcej »
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
Termin przetargu: 16 września 2014 r., godz. 12:00 Wadium płatne do 10 września 2014 r.
Więcej »
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dębe Małe
Termin przetargu: 16 września 2014 r., godz. 13:00 Wadium płatne do 10 września 204 r.
Więcej »
Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia "Sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Latowicz"
Termin składania ofert: 24 czerwca 2014 r., godz. 9:30
Więcej »
Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia "Świadczenie usług na przechowywanie bezdomnych zwierząt"
Termin składania ofert: 24 czerwca 2014 r., godz. 8:30
Więcej »
III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
Termin przetargu: 24 kwietnia 2014 r., godz. 13:00. Wadium płatne do 18 kwietnia 2014 r.
Więcej »
III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
Termin przetargu: 24 kwietnia 2014 r., godz. 12:00. Wadium płatne do 18 kwietnia 2014 r.
Więcej »
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
Termin przetargu: 24 kwietnia 2014 r., godz. 10:00. Wadium płatne do 18 kwietnia 2014 r.
Więcej »
III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dębe Małe
Termin przetargu: 24 kwietnia 2014 r., godz. 9:00. Wadium płatne do 18 kwietnia 2014 r.
Więcej »
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
Termin przetargu: 28 stycznia 2014 r., godz. 9:00. Wadium płatne do 22 stycznia 2014 r.
Więcej »
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
Termin przetargu: 28 stycznia 2014 r., godz. 10:00. Wadium płatne do 22 stycznia 2014 r.
Więcej »
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dębe Małe
Termin przetargu 28 stycznia 2014 r. godz. 11:00. Wadium płatne do 22 stycznia 2014 r.
Więcej »
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
Termin przetargu: 29 października 2013 r., godz. 12:00. Wadium płatne do 25 października 2013 r.
Więcej »
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
Termin przetargu: 29 października 2013 r., godz. 10:00. Wadium płatne do 25 października 2013 r.
Więcej »
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dębe Małe
Termin przetargu: 29 października 2013 r., godz. 9:00. Wadium płatne do 25 października 2013 r.
Więcej »
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Oleksianka
Termin przetargu: 29 października 2013 r., godz. 14:00. Wadium płatne do 25 października 2013 r.
Więcej »
IPPR.271.10.2013 przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.
Więcej »
Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia "Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt"
Termin składania ofert: 1 marca 2013 r., godz. 13:30
Więcej »
Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia "Świadczenie usług na przechowywanie bezdomnych zwierząt"
Termin składania ofert: 1 marca 2013 r., godz. 12:30
Więcej »
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dębe Małe
Termin przetargu: 24 stycznia 2013 r., godz. 12:00. Wadium płatne do 21 stycznia 2013 r.
Więcej »
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na wynajem części zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
Termin przetargu: 24 stycznia 2013 r. godz. 10:00. Wadium płatne do 21 stycznia 2013 r.
Więcej »
III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
Termin przetargu: 29 listopada 2012 r., godz. 12:00 Wadium płatne do 26 listopada 2012 r.
Więcej »
III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
Termin przetargu: 29 listopada 2012 r., godz. 10:00 Wadium płatne do 26 listopada 2012 r.
Więcej »
Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia "Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt"
Termin składania ofert: 12 wrzesnia 2012 r., godz. 14:30
Więcej »
Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia "Świadczenie usług polegających na odławianiu i dostarczaniu bezdomnych zwierząt do schroniska"
Termin składania ofert: 12 września 2012 r., godz. 13:30
Więcej »
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
Termin przetargu: 12 września 2012 r., godz. 12:00
Więcej »
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
Termin przetargu: 12 września 2012 r., godz. 10:00
Więcej »
Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia "Świadczenie usług na przechowywanie bezdomnych zwierząt"
Termin składania ofert: 20 lipca 2012 roku, godz. 11:30
Więcej »
Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia "Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt"
Termin składania ofert: 20 lipca 2012 roku godz. 12:30
Więcej »
Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia "Sporządzenie opinii w sprawie naruszenia stanu wody na gruncie"
Termin składania ofert: 12 czerwca 2012 r. godz. 14:30
Więcej »
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
Termin przetargu: 26 kwietnia 2012 roku, godz. 12:00
Więcej »
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
Termin prztargu: 26 kwietnia 2012, godz. 10:00
Więcej »
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
Termin przetargu: 4 listopad 2011 r., godz. 10:00
Więcej »
Wójt Gminy Latowicz poszukuje geodety uprawnionego do przeprowadzenia rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Generałowo
Termin składania ofert: 20 października 2011 r., godz. 14:30
Więcej »
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na wynajem części zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
Termin przetargu: 10 maja 2011 roku, godz. 10:00
Więcej »
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Oleksianka
Termin przetargu: 10 maja 2011 roku, godz. 11:00
Więcej »
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wielgolas
Termin przetargu: 16 marca 2011 roku, godz. 12:00
Więcej »
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
Termin przetargu: 16 marca 2011 roku, godz. 11:00
Więcej »
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
Termin przetargu: 16 marca 2011 roku, godz. 10:00
Więcej »
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na wynajem części zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
Termin przetargu: 9 luty 2011
Więcej »
Rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Strachomin - poszukiwanie geodety
Termin składania ofert: 18 stycznia 2011 rok, godz. 14:30
Więcej »
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Oleksinaka
Termin przetargu: 12 stycznia 2011 rok
Więcej »
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
Termin przetargu: 9 listopada 2010 roku
Więcej »
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
Termin przetargu: 9 listopada 2010 roku
Więcej »
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Transbór stanowiącej własność Gminy Latowicz
Termin przetargu: 20 października 2010 roku
Więcej »
III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
Termin przetargu: 20 października 2010 roku
Więcej »
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Oleksianka
Termin przetargu: 20 października 2010 roku
Więcej »
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
Termin przetargu: 1 czerwca 2010 roku
Więcej »
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Oleksianka
Termin przetargu: 12 maja 2010 roku
Więcej »
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na wynajem części zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Latowicz w skład, której wchodzi lokal użytkowy
Lokal użytkowy przeznaczony jest do prowadzenia apteki ogólnodostępnej. Termin przetargu: 14 kwietnia 2010 roku
Więcej »
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
Termin przetargu: 11 marca 2010 r.
Więcej »
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
Termin przetargu: 11 marca 2010 r.
Więcej »
Przetarg ustny ograniczony
Termin przetargu: 24 listopada 2009 roku
Więcej »
II publiczny przetrag ustny nieograniczony
Termin przetargu: 24 listopada 2009 roku
Więcej »
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
Termin przetargu: 5 listopada 2009 roku
Więcej »
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości w miejscowości Latowicz
Termin przetargu: 6 maj 2009 r.
Więcej »
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Latowicz: działka 265/25
Termin przetargu: 2 kwietnia 2009 roku
Więcej »
Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż drzew "na pniu"
Termin składania ofert: 16 grudnia 2008 rok, godz. 9.15
Więcej »
I Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
Termin przetargu: 16 grudnia 2008
Więcej »
I Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
Termin przetargu: 10 września 2008 roku
Więcej »
Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż drzew "na pniu"
Termin składania ofert: 1 października 2008 roku
Więcej »
Publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Dębe Małe
Termin przetargu: 3 czerwca 2008 r. godz. 10.00
Więcej »
Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż drzew "na pniu"
Termin składania ofert: 16 maja 2008 r. godz. 9.45
Więcej »
III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości w miejscowości Latowicz
Termin przetargu: 14 marzec 2008 rok
Więcej »
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości w miejscowości Latowicz
Termin przetargu: 10 stycznia 2008 roku
Więcej »
II Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w miejscowości Latowicz
Termin przetargu: 30 października 2007r., godz. 9.00
Więcej »
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych niruchomości w miejscowości Latowicz
Termin: 30 października 2007r. godz. 10.00
Więcej »
Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż drzew "na pniu"
Termin składania ofert: 12 październik 2007r. godz. 9.45
Więcej »
Przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnej w miejscowości Wielgolas
Termin przetargu: 6 sierpnia 2007 roku godz. 10
Więcej »
Przetarg na działki zabudowane budynkiem hydrofornii w Latowiczu
6 czerwca 2007 godz. 10.00, wadium płatne do 1 czerwca 2007
Więcej »
Przetarg na działkę rolną w miejscowości Oleksianka
25 kwietnia 2007 roku godz. 9.30 wadium płatne do dnia 19 kwietnia 2007 r.
Więcej »
Przetarg na działkę rolną w miejscowości Latowicz
25 kwietnia 2007 roku godz. 9.00 wadium płatne do 19 kwietnia 2007 r.
Więcej »
Przetarg na działki z możliwością zabudowy w miejscowości Latowicz
26 kwietnia 2007 roku godz. 10.00 - 11.00 wadium płatne do dnia 20 kwietnia 2007 r.
Więcej »licznik odwiedzin: 2648214