logo
logo
Prawo miejscowe » Zarządzenia Wójta Gminy
2013 - 2014

67/14
z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2014 rok
Więcej »
66/14
z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2014
Więcej »
65/14
z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2014
Więcej »
64/14
z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej...
Więcej »
63/14
z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2014
Więcej »
62/14
z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2014
Więcej »
61/14
z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własności Gminy Latowicz, przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w miejscowościach Latowicz i Wielgolas
Więcej »
60/14
z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023 AKTA ZBIOROWE MAŁŻEŃSTW ROK 2004-2005 USC. 5141 kat. A AKTA ZBIOROWE MAŁŻEŃSTW z
Więcej »
59/14
z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015 rok
Więcej »
57/14
z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2014 rok
Więcej »
56/14
z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Latowicz
Więcej »
55/14
z dnia 23 października 2014 r. w sprawie obniżenia cenny wywoławczej nieruchomości położonej na ternie miejscowości Dębe Małe do przeprowadzenia drugiego przetargu
Więcej »
54/14
z dnia 23 października 2014 r. w sprawie obniżenia cenny wywoławczej nieruchomości położonej w Gminie Latowicz do przeprowadzenia drugiego przeargu
Więcej »
53/14
z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2014 rok
Więcej »
52/14
z dnia 14 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminny Latowicz na 2014 rok
Więcej »
50/14
z dnia 10 października 2014 r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Pracy Urzędu Gminny Latowicz
Więcej »
49/14
z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy LATOWICZ NA 2014 ROK
Więcej »
48/14
z dnia 25 września 2014 r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminny Latowicz
Więcej »
47/14
z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2014 rok
Więcej »
46/14
z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości obowiązujący przy realizacji projektu: "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów...
Więcej »
45/14
z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmian Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Latowicz
Więcej »
44/14
z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2014 rok
Więcej »
43/14
z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2014
Więcej »
41/14
z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2014 rok
Więcej »
40/14
z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Latowicz...
Więcej »
39/14
z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP
Więcej »
38/14
z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2015 rok
Więcej »
37/14
z dn.5 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2014r. ,, Wyprawka szkolna''.
Więcej »
35/14
z dn. 18 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2014 r.
Więcej »
34/14
z dn. 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2014 r.
Więcej »
33/14
z dn. 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2014 r.
Więcej »
32/14
z dn. 18 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Latowicz przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Dębe Małe
Więcej »
31/14
z dn. 18 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Latowicz przeznaczonej do sprzedaży...
Więcej »
30/14
z dn. 13 czerwca 2014r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym...
Więcej »
29/14
z dn. 13 czerwca 2014r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Latowicz
Więcej »
28/14
z dn. 30 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminny Latowicz na 2014r.
Więcej »
27/14
z dn. 27 maja 2014r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu do prowadzenia spraw o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna.
Więcej »
24/14
z dn. 20 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2014r.
Więcej »
23/14
z dn. 20 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego...
Więcej »
22/14
z dn.19 maja 2014 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych...
Więcej »
21/14
z dn. 6 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym...
Więcej »
20/14
z dn. 5 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2014 r.
Więcej »
19/14
z dn. 5 maja 2014 r. w sprawie powołania na terenie gminy Latowicz obwodowych komisji wyborczych...
Więcej »
18/14
z dn. 2 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2014 r.
Więcej »
17/14
z dn. 22 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Latowicz w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego w celu realizacji projektu pn.,, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Latowicz''...
Więcej »
16/14
z dn. 22 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego...
Więcej »
15/14
z dn. 18 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego...
Więcej »
14/14
z dn.18 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2014 r.
Więcej »
13/14
z dn. 9 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2014 r.
Więcej »
12/14
z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2014 r.
Więcej »
11/14
z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Latowicz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury - biblioteki - za 2013 r.
Więcej »
10/14
z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 r. w Urzędzie Gminy Latowicz
Więcej »
9/14
z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Latowicz
Więcej »
8/14
z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2014 r.
Więcej »
7/14
z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Latowicz w 2014 r.
Więcej »
5/14
z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023
Więcej »
4/14
z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2014 r.
Więcej »
2/14
z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023
Więcej »
1/14
z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Latowicz w roku 2014
Więcej »
74/13
z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2013 r.
Więcej »
73/13
z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2013 r.
Więcej »
72/13
z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 59/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023
Więcej »
71/13
z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 58/2013 Wójta Gminy Latowicz z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2014.
Więcej »
70/13
z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2013 r.
Więcej »
69/13
z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek za wynajem lokali mieszkalnych
Więcej »
68/13
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowiczv na 2013 r.
Więcej »
67/13
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zaopatrzenia pracowników Urzędu Gminy Latowicz w odzież roboczą oraz środki higieny osobistej
Więcej »
66/13
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiacych własność Gminy Latowicz, przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Dębe Małe
Więcej »
65/13
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz do przeprowadzenia drugiego przetargu
Więcej »
63/13
z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2013
Więcej »
62/13
z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2013 r.
Więcej »
61/13
z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2013 r.
Więcej »
60/13
z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2013 r.
Więcej »
59/13
z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023
Więcej »
58/13
z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2014
Więcej »
57/13
z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2013 r.
Więcej »
56/13
z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2013 r.
Więcej »
55/13
z dnia 8 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2013 r.
Więcej »
54/13
z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2013 r.
Więcej »
51/13
z dnia 20 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2013 r.
Więcej »
50/13
z dnia 4 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2013 r.
Więcej »
49/13
z dnia 4 września 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Wiesławie Kosobudzkiej Dyrektorowi Zespołu Szkół w Latowiczu
Więcej »
48/13
z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Latowicz
Więcej »
47/13
z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Latowicz za pierwsze półrocze 2013 r.
Więcej »
46/13
z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie
Więcej »
45/13
z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Latowiczu
Więcej »
44/13
z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2013 r.
Więcej »
43/13
z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2013 - 2022
Więcej »
42/13
z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Latowicz na 2013 r.
Więcej »
41/13
z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji odpowiedzialnej za kontrolę oraz odbiór dokumentacji rozgraniczenia
Więcej »
40/13
z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2013
Więcej »
39/13
z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie polityki rachunkowości dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy w Latowiczu
Więcej »
37/13
z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2013 r.
Więcej »
36/13
z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2013 - 2022
Więcej »
35/13
z dnia 22 lipca 2013 r. w srawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli Zespołu Szkół w Latowiczu ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Więcej »
34/13
z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Latowicz przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Latowicz
Więcej »
33/13
z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Latowicz przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Dębe Małe
Więcej »
32/13
z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Latowicz przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Latowicz
Więcej »
31/13
z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Latowicz przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Oleksianka
Więcej »
30/13
z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Latowicz przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Latowicz
Więcej »
29/13
z dnia 03 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2013 r.
Więcej »
28/13
z dnia 03 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2013-2022
Więcej »
27/13
z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2013 r.
Więcej »
24/13
z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2013 r.
Więcej »
23/13
z dnia 31 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2013 r.
Więcej »
21/13
z dnia 23 maja 2013r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia praktycznego elementu ćwiczenia na terenie gminy Latowicz w ramach powiatowo-gminnego ćwiczenia obronnego Mienia 2013
Więcej »
20/13
z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Latowicz w roku 2013
Więcej »
19/13
z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2013 r.
Więcej »
18/13
z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2013
Więcej »
17/13
z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2013 r.
Więcej »
16/13
z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany składu komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Latowiczu
Więcej »
15/13
z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie
Więcej »
14/13
z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Latowiczu
Więcej »
13/13
z dnia 28 marca 2013 w sprawie upoważnienia głównej księgowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu pani Jolanty Murackiej do prowadzenia spraw z zakresu świadczeń rodzinnych
Więcej »
12/13
z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie upoważnienia głównej księgowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu Pani Jolanty Murackiej do prowadzenia spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Więcej »
11/13
z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonywania budżetu gminy Latowicz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury-biblioteki za 2012 r.
Więcej »
10/13
z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2013 r.
Więcej »
9/13
z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie upoważnienia głównej księgowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Jolanty Murackiej do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Więcej »
8/13
z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie
Więcej »
7/13
z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Latowiczu
Więcej »
5/13
z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2013 r.
Więcej »
3/13
w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2013 r.
Więcej »
2/13
z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2013 r.
Więcej »
1/13
z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Latowicz w roku 2013
Więcej »licznik odwiedzin: 2648214