logo
logo
Finanse
Uchwały (opinie) Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała 30/S/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego Gminy Latowicz, określonego w uchwale budżetowej na rok 2011
Więcej »
Uchwała 31/S/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r.
w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Latowicz, przedstawionej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2017
Więcej »
Uchwała 197/S/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 r.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Latowicz sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Latowicz za 2010 r.
Więcej »
Uchwała 293/S/2011 z dnia 3 czerwca 2011 r.
w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Latowicz z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Latowicz za rok budżetowy 2010 (z tytułu wykonania budżetu).
Więcej »
Uchwała 409/S/2011 z dnia 12 września 2011 r.
w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Latowicz informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Latowicz za I półrocze 2011 r.
Więcej »
Uchwała Si.543.2011 z dnia 8 grudnia 2011 r.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Latowicz projekcie uchwały budżetowej na rok 2012 oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Latowicz, proponowanego na rok 2012
Więcej »
Uchwała Si.544.2011 z dnia 8 grudnia 2011 r.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Latowicz projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2012 - 2020
Więcej »
Uchwała SO-Si.0031.174.2012 z dnia 20 kwietnia 2012 r.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Latowicz sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Latowicz za rok 2011
Więcej »licznik odwiedzin: 2648214