logo
logo
Prawo miejscowe » Inne dokumenty » Ochrona Środowiska
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce nr 1606 w miejscowości Latowicz, powiat miński
Więcej »
Rozbudowa gospodarstwa inwentarskiego z 35 DJP do 70 DJP w miejscowości Borówek
Więcej »
Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża na działce o numerze ewidencyjnym 110 w miejscowości Budy Wielgoleskie, gmina Latowicz
Więcej »
Rozbudowa gospodarstwa inwentarskiego z 20,8 DJP do 62,2 DJP, polegającego na budowie nowego budynku inwentarskiego na 41,6 DJP - tj. budowie obory dla bydła opasowego wraz z zbiornikami na gnowicę
Więcej »
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp
Więcej »
Rozbudowa gospodarstwa inwentarskiego z 74 DJP do 190 DJP, polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego o 116 DJP
"Rozbudowa gospodarstwa inwentarskiego z 74 DJP do 190 DJP, polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego o 116 DJP - tj. rozbudowie obory dla krów i cieląt, z budową szczelnego zbiornika na gnojowicę o pojemności ok 1500 m3 (ewentualnie budowa nowej płyty gnojowej) w miejscowości Waliska, gmina Latowicz, powiat miński na działce o numerze ewidencyjnym 73"
Więcej »
Rozbudowa istniejącego gospodarstwa o o plaowana oborę wolnostanowiskową na 2 roboty udojowe dla bydła mlecznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wielgolas
Rozbudowa istniejącego gospodarstwa o plaowana oborę wolnostanowiskową na 2 roboty udojowe dla bydła mlecznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 213/12, 212/4 oraz 212/2 w miejscowości Wielgolas
Więcej »
Zawiadomienie o wszczęcie postępowania - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego przez rzekę Świder w miejscowości Latowicz w km 25+880 drogi wojewódzkiej 802 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie
Więcej »
Zawiadomienie o wszczęcie postępowania
Przedłużenie terminu ważności koncesji na eksploatację kopalin TRANSBÓR I
Więcej »
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Rozbudowa (i modernizacja) istniejącej obory z 50 DJP do 90 DJP dla krów mlecznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w miejscowości Kamionka, gmina Latowicz, powiat miński, na działkach o numerach ewidencyjnych: 40/1, 41/1 i 43."
Więcej »
Budowa farmy fotowoltaicznej
Budowa farmy fotowoltaicznej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 158/4, obręb Oleksianka, gmina Latowicz.
Więcej »
Rozbudowa gospodarstwa inwentarskiego z 38 DJP do 80 DJP polegające na budowie budynku inwentarskiego - obory o obsadzie 33 sztuk krów, 20 stanowisk dla jałówek z 20 stanowiskami dla cieląt, z budową
Więcej »
Przebudowa drogi gminnej 220707W w miejscowości Latowicz, gmina Latowicz, powiat miński od km 0+000 do km 1+334
Więcej »
Przebudowa drogi gminnej 220710W w miejscowościach Latowicz-Wielgolas-Chyżyny, gmina Latowicz, powiat miński od km 0+000,00 do km 3+139,40
Więcej »
Budowa budynku inwentarskiego na 80 DJP - wspólnej obory o obsadzie 60 DJP dla krów mlecznych i 20 DJP dla jałówek i cieląt, z bud. szczelnego pojemnika na gnojowicę i zbiornika na ścieki technologicz
Więcej »
Budowa budynku inwentarskiego obory o obsadzie 90 DJP z podziemnym zbiornikiem na gnojowicę o V=990 m3 i zbiornika na ścieki bytowe o V = do 9,5 m3 na działce nr geod. 141
Więcej »
Budowa ośmiu obiektów inwentarskich dla hodowli brojlera kurzego o obsadzie 60.000 szt każdy (łącznie 1920 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Dębe Małe.
Więcej »
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielgolas, gmina Latowicz
Więcej »
Budowa browaru przemysłowego, przewidzianego do realizacji w gminie Latowicz na działce nr 1969/20 obrębu Latowicz
Więcej »
Rozbudowa gospodarstwa inwentarskiego z 38 DJP do 85 DJP, polegającego na budowie budynku inwentarskiego w miejscowości Transbór, gmina Latowicz, powiat miński na działce o numerze ewidencyjnym 350
Więcej »
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 relacji Mińsk Mazowiecki-Seroczyn od km 24+565 do km 25+867 w miejscowości Latowicz, gmina Latowicz, powiat miński
Więcej »
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 relacji Mińsk Mazowiecki-Seroczyn od km 19+776,00 do km 21+505,76 w miejscowości Wielgolas, gmina Latowicz, powiat miński
Więcej »
Uruchomienie i eksploatacja instalacji fotowoltaicznej o mocy 980 kW w miejscowości Oleksianka
Więcej »
Przedsięwzięcie polegające na "Zamknięciu i rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Latowicz-Rozstanki"
Więcej »
Przedsięwzięcie polegające na "Rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych w Latowiczu"
Więcej »
Przedsięwzięcie polegające na "Wydobywaniu kruszywa naturalnego metodą odkrywkową ze złoża TRANSBÓR w granicach działki nr 114 w miejscowości Transbór, gmina Latowicz"
Więcej »
Przebudowa drogi powiatowej nr 1316W Parysów-Latowicz
Więcej »licznik odwiedzin: 2648214