logo
logo
Prawo miejscowe » Zarządzenia Wójta Gminy
2011 - 2012

59/12
z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2012 r.
Więcej »
58/12
z dnia 11 grudnia 2012 w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2012 r.
Więcej »
57/12
w sprawie zmiany zarządzenia nr 51/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie projektu wieloletniej prognozy na lata 2013-2022
Więcej »
56/12
z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 50/2012 Wójta Gminy Latowicz z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2013
Więcej »
55/12
z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2012 r.
Więcej »
54/12
z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2012 r.
Więcej »
53/12
z dnia 19 listopada 2012 w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2012 r.
Więcej »
52/12
z dnia 15 listopada 2012 w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2012 r.
Więcej »
51/12
z dnia 15 listopada w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2022
Więcej »
50/12
z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2013
Więcej »
49/12
z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Latowicz
Więcej »
48/12
z dnia 26 października 2012 w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2012 r.
Więcej »
47/12
z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Latowicz, przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Dębe Małe
Więcej »
46/12
z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do wynajmu, stanowiącej własność gminy Latowicz
Więcej »
45/12
z dnia 17 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2012 r.
Więcej »
44/12
z dnia 4 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2012 r.
Więcej »
43/12
z dnia 11 września 2012 r. w sprawie ustalenia składu, zadań oraz zasad funkcjonowania gminnego zespołu zarządzania kryzysowego
Więcej »
42/12
z dnia 11 września 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Latowicz" realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"
Więcej »
41/12
z dnia 11 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2012 r.
Więcej »
40/12
z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Latowicz za I półrocze 2012 r.
Więcej »
39/12
z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Lucynie Kulmie pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dębem Małym
Więcej »
38/12
z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dębem Małym
Więcej »
37/12
z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz
Więcej »
36/12
z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonywania pracy przez pracowników Urzędu Gminy Latowicz w dniu wolnym od pracy przypadającym na dzień 15 sierpnia 2012 r.
Więcej »
35/12
z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2012 r.
Więcej »
34/12
z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Zespołu Szkól im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Więcej »
33/12
w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2012 r.
Więcej »
32/12
z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2012 r.
Więcej »
31/12
z dnia 29 czerwca 2012 zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy Latowicz oraz dla Urzędu Gminy Latowicz
Więcej »
30/12
z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2012 r.
Więcej »
29/12
z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2012
Więcej »
27/12 oraz 28/12
z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2012 oraz z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2012
Więcej »
26/12
z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wylonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dębem Małym
Więcej »
25/12
z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Latowicz w 2012 r. w zakresie ratownictwa i ochrony ludności
Więcej »
24/12
z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Latowicz w 2012 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Więcej »
22/12
z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2012 r.
Więcej »
21/12
z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Więcej »
20/12
z dnia 12 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Latowicz
Więcej »
19/12
z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na sprzedaż samochodu służbowgo FIAT PANDA stanowiącą własność Urzędu Gminy Latowicz
Więcej »
17/12
z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2012 r.
Więcej »
16/12
z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Latowicz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury - biblioteki za 2011 r.
Więcej »
15/12
z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2012 r.
Więcej »
14/12
z dnia 8 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2012 r.
Więcej »
13/12
z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Latowicz w roku 2012
Więcej »
12/12
z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie powołania Komisji odpowiedzialnej za kontrolę oraz odbiór dokumentacji rozgraniczenia
Więcej »
11/12
z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Grażynie Niedek Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu
Więcej »
10/12
z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Elżbiecie Wieczorek Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dębem Małym
Więcej »
9/12
z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Joannie Papińskiej Dyrektorowi Zespołu Szkół w Latowiczu
Więcej »
8/12
z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Romie Alicji Piłatkowskiej Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie
Więcej »
7/12
z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Hannie Aksamitowskiej Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu
Więcej »
6/12
z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2012 r.
Więcej »
5/12
z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Latowicz przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Latowicz
Więcej »
4/12
z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2012 r.
Więcej »
2/12
z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie procedury postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Latowicz
Więcej »
1/12
z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Latowicz
Więcej »
45/11
z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2011 r.
Więcej »
43/11
z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2011 r.
Więcej »
42/11
z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2011 r.
Więcej »
41/11
z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2011 r.
Więcej »
40/11
z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2011r.
Więcej »
39/11
z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020
Więcej »
38/11
z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2012
Więcej »
37/11
z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2011r.
Więcej »
36/11
z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2011r.
Więcej »
35/11
z dnia 14 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2011r.
Więcej »
34/11
z dnia 10 października 2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu części zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do wynajmu stanowiącej własność Gminy Latowicz
Więcej »
33/11
z dnia 10 października 2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiacych własność gminy Latowicz przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Dębe Małe
Więcej »
32/11
z dnia 4 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2011 rok
Więcej »
31/11
z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania na terenie gminy Latowicz obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku
Więcej »
30/11
z dnia 15 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowiczs na 2011 rok
Więcej »
29/11
z dnia 9 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2011 rok
Więcej »
28/11
z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2011 rok
Więcej »
27/11
z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Latowicz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury - biblioteki za I półrocze 2011 r.
Więcej »
26/11
z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2011
Więcej »
25/11
z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2011
Więcej »
24/11
z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Latowicz przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Latowicz
Więcej »
23/11
z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2011
Więcej »
22/11
z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia zastępczych punktów poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Latowicz
Więcej »
21/11
z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Więcej »
20/11
z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2011 r.
Więcej »
19/11
z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2011 r.
Więcej »
18/11
z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2011 r.
Więcej »
17/11
z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych
Więcej »
16/11
z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2011 r.
Więcej »
15/11
z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2011 r.
Więcej »
14/11
z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2011 r.
Więcej »
13/11
z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2011
Więcej »
12/11
z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2011 r.
Więcej »
11/11
z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Latowicz
Więcej »
10/11
z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2011 r.
Więcej »
9/11
z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie uzupełnienia uchwały Rady Gminy Latowicz nr V/32/11 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2017
Więcej »
8/11
z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości położonej w miejscowości Oleksianka do przeprowadzenia drugiego przetargu
Więcej »
7/11
z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Latowicz oraz informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury - biblioteki za 2010 r.
Więcej »
6/11
z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2011 r.
Więcej »
5/11
z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do wynajmu stanowiącej własność Gminy Latowicz
Więcej »
4/11
z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiacych włąsność Gminy Latowicz
Więcej »
3/11
z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Latowicz przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Wielgolas
Więcej »
2/11
z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Latowicz przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Latowicz
Więcej »
1/11
z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Latowicz przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Latowicz
Więcej »licznik odwiedzin: 2648214