logo
logo
Prawo miejscowe » Zarządzenia Wójta Gminy
2009 - 2010

1/09
z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia na 2009 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie może być przyznane
Więcej »
2/09
z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wniesienia terminowych lokat pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim
Więcej »
3/09
z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Latowicz przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Latowicz
Więcej »
4/09
z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Latowicz przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Latowicz
Więcej »
5/09
z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu Pani Hanny Aksamitowskiej do prowadzenia spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Więcej »
6/09
z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Latowicz oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury - biblioteki za 2008 r.
Więcej »
7/09
z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2009 r.
Więcej »
8/09
z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu Pani Hanny Aksamitowskiej do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.
Więcej »
9/09
z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wniesienia terminowych lokat pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim
Więcej »
10/09
z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Latowicz przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Dębe Małe
Więcej »
11/09
z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Latowicz
Więcej »
12/09
z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2009 r.
Więcej »
13/09
z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2009 r.
Więcej »
14/09
z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2009 r.
Więcej »
15/09
z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Latowicz w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
Więcej »
16/09
z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2009 r.
Więcej »
17/09
z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia pracownikom Urzędu Gminy dnia wolnego od pracy
Więcej »
19/09
z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Latowicz
Więcej »
20/09
z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Latowicz
Więcej »
21/09
z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2009 r.
Więcej »
22/09
z dnia 27 czerwca 2009 r. w sprawie upowaznienia referenta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu Pani Jolanty Murackiej do prowadzenia spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Więcej »
23/09
z dnia 27 czerwca 2009 r. w sprawie upowaznienia referenta Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w LatowiczuPani Jolanty Murackiej do prowadzenia spraw z zakresu świadczeń rodzinnych
Więcej »
24/09
z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2009 r.
Więcej »
25/09
z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2009 r.
Więcej »
26/09
z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie wniesienia terminowych lokat pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim
Więcej »
27/09
z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2009 r.
Więcej »
28/09
z dnia 17 sierpnia 2009 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Latowicz oraz informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury - biblioteki za I półrocze 2009 r.
Więcej »
29/09
z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Transborze
Więcej »
30/09
z dnia 25 wrzesnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2009 r.
Więcej »
31/09
z dnia 29 września 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Latowicz przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Latowicz
Więcej »
32/09
z dnia 29 września 2009 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz do przeprowadzenia drugiego przetargu
Więcej »
33/09
z dnia 15 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2009 r.
Więcej »
34/09
z dnia 22 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2009 r.
Więcej »
36/09
z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2010
Więcej »
37/09
z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2009 r.
Więcej »
38/09
z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcja ratunkową w sytuacji masowego zagrożenia
Więcej »
39/09
z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2009 r.
Więcej »
40/09
z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2009 r.
Więcej »
41/09
z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2009 r.
Więcej »
42/09
z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2009 r.
Więcej »
43/09
z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2009 r.
Więcej »
44/09
z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2009 r.
Więcej »
45/09
z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2009 r.
Więcej »
1/10
z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Latowicz przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Latowicz
Więcej »
2/10
z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr. 36/2009 Wójta Gminy Latowicz z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2010
Więcej »
3/10
z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do wynajmu stanowiącej własność Gminy Latowicz
Więcej »
4/10
z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własnosć gminy Latowicz przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Oleksianka
Więcej »
5/10
z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Latowicz oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury - biblioteki, za 2009 r.
Więcej »
6/10
z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2010 r.
Więcej »
7/10
z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2010 r.
Więcej »
8/10
z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2010 r.
Więcej »
9/10
z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2010 r.
Więcej »
10/10
z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Transborze
Więcej »
11/10
z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie udzielenia pracownikom Urzędu Gminy Latowicz dnia wolnego od pracy
Więcej »
12/10
z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy latowicz na 2010 r.
Więcej »
13/10
z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. na terenie Gminy Latowicz
Więcej »
14/10
z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych ....
Więcej »
15/10
z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2010 r.
Więcej »
16/10
z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2010 r.
Więcej »
17/10
z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz
Więcej »
18/10
z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2010
Więcej »
19/10
z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2010
Więcej »
20/10
z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2010
Więcej »
21/10
z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad rachunkowości związanych z realizacją projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Więcej »
22/10
z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2010
Więcej »
23/10
z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie wykazu zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia stanowiącej włąsność Gminy Latowicz
Więcej »
24/10
z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego (zasiłku szkolnego) dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Latowicz
Więcej »
25/10
z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy latowicz za I półrocze 2010 r.
Więcej »
26/10
z dnia 3 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Latowicz przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Latowicz
Więcej »
27/10
z dnia 3 września 2010 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości połozonej w miejscowości Oleksianka do przeprowadzenia drugiego przetargu
Więcej »
28/10
z dnia 3 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2010
Więcej »
29/10
z dnia 10 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących włąsność Gminy Latowicz przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Latowicz
Więcej »
30/10
z dnia 10 września 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Latowiczu Pani Hanny Aksamitowskiej do prowadzenia spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Więcej »
31/10
z dnia 13 września 2010 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 25/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2010
Więcej »
32/10
z dnia 14 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2010
Więcej »
34/10
z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2010
Więcej »
35/10
z dnia 6 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2010
Więcej »
36/10
z dnia 14 października 2010 r. w sprawie sprostowania do zarządzenia nr 32/10 z dnia 14 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2010
Więcej »
38/10
z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie udzielenia pracownikom Urzędu Gminy dnia wolnego od pracy
Więcej »
39/10
z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Latowicz przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Oleksianka
Więcej »
42/10
z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2010 r.
Więcej »
43/10
z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzedu Gminy Latowicz
Więcej »
44/10
z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2010 r.
Więcej »
45/10
z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2010 r.
Więcej »
46/10
z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego utworzonego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. na terenie Gminy Latowicz
Więcej »
47/10
z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w latowiczu w celu przygotowania i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. na terenie Gminy Latowicz
Więcej »
48/10
z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do wynajmu stanowiącej własność Gminy Latowicz
Więcej »
49/10
z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2010
Więcej »
50/10
z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/2001 Wójta Gminy Latowicz z dnia 22 października 2001 r. w sprawie zaopatrzenia pracowników Urzedu Gminy w Latowiczu w odzież roboczą oraz środki higieny osobistej
Więcej »
51/10
z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2010 r.
Więcej »licznik odwiedzin: 2648214