logo
logo
Prawo miejscowe » Uchwa艂y Rady Gminy
2009 - 2010

133/09
z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2009.
Wi臋cej »
134/09
z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 stawek i szczeg贸艂owe warunki przyznawania dodatk贸w za wys艂ug臋 lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczeg贸艂owe warunki obliczania i wyp艂acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw oraz wysoko艣膰 i warunki wyp艂acania nagr贸d a tak偶e wysoko艣膰 oraz szczeg贸艂owe zasady przyznawania i wyp艂acania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach prowadzonych przez Gmin臋 Latowicz.
Wi臋cej »
135/09
z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu okre艣laj膮cego kryteria i tryb przyznawania nagr贸d dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagr贸d za ich osi膮gni臋cia dydaktyczno-wychowawcze zatrudnionych w szko艂ach prowadzonych przez Gmin臋 Latowicz.
Wi臋cej »
136/09
z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia na 2009 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie pobierane przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli oraz specjalno艣ci i formy kszta艂cenia na kt贸re dofinansowanie mo偶e by膰 przyznane.
Wi臋cej »
137/09
z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zamiaru przekszta艂cenia Szko艂y Podstawowej im. W艂adys艂awa Broniewskiego w Transborze
Wi臋cej »
138/09
z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wyra偶enia zgody na przyst膮pienie Gminy Latowicz do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Spo艂ecznej, Poddzia艂anie 7.1.1.Rozw贸j i upowszechnianie aktywnej integracji przez o艣rodki pomocy spo艂ecznej.
Wi臋cej »
139/09
z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwa艂y Rady Gminy Latowicz w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Latowicz na lata 2008
Wi臋cej »
140/09
z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie od osoby fizycznej na rzecz Gminy Latowicz na cele publiczne nieruchomo艣ci gruntowej w miejscowo艣ci Wielgolas.
Wi臋cej »
141/09
z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie od os贸b fizycznych na rzecz Gminy Latowicz na cele publiczne nieruchomo艣ci gruntowych w miejscowo艣ci W臋偶yczyn.
Wi臋cej »
142/09
z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie przekszta艂cenia Szko艂y Podstawowej im. W艂adys艂awa Broniewskiego w Transborze
Wi臋cej »
143/09
z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwod贸w publicznych szk贸艂 podstawowych i gimnazj贸w prowadzonych przez Gmin臋 Latowicz
Wi臋cej »
144/09
z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 W贸jta Gminy Latowicz
Wi臋cej »
145/09
z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy Latowicz za rok 2008
Wi臋cej »
146/09
z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium W贸jtowi Gminy Latowicz za 2008 rok
Wi臋cej »
147/09
z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na 2009 r.
Wi臋cej »
148/09
z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie uchwalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣c stawek i szczeg贸艂owe warunki przyznawania dodatk贸w ......
Wi臋cej »
149/09
z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie ustalenia na 2009 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ....
Wi臋cej »
150/09
z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu preferencyjnego d艂ugoterminowego (2009-2012) w BO艢 S.A. z dop艂atami z WGO艢iGW w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem "budowy przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w we wsiach Gminy Latowicz".
Wi臋cej »
151/09
z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na 2009 r.
Wi臋cej »
152/09
z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wyra偶enia zgody na wyodr臋bnienie w bud偶ecie gminy 艣rodk贸w stanowi膮cych fundusz so艂ecki
Wi臋cej »
153/09
z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej w miejscowo艣ci Latowicz staniowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Latowicz
Wi臋cej »
154/09
z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂ano艣膰 W贸jta Gminy Latowicz
Wi臋cej »
155/09
z dnia 22 wrze艣nia 2009 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na 2009 r.
Wi臋cej »
156/09
z dnia 22 wrze艣nia 2009 r. w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie zasad udzielania stypendi贸w dla uczni贸w szk贸艂 prowadzonych przez Gmin臋 Latowicz
Wi臋cej »
157/09
z dnia 22 wrze艣nia 2009 r. w sprawie zmiany uchwa艂y Rady Gminy Latowicz w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Latowicz na lata 2008 - 2013
Wi臋cej »
158/09
z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na 2009 r.
Wi臋cej »
159/09
z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie okre艣lenia stawek oraz zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci po艂ozonych na terenie Gminy Latowicz na 2010 r.
Wi臋cej »
160/09
z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na rok 2010 obowi膮zuj膮cych na terenie Gminy Latowicz
Wi臋cej »
161/09
z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie okre艣lenia inkasent贸w i wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso 艂膮cznego zobowi膮zania pieni臋偶nego, podatku od nieruchomo艣ci oraz podatku le艣nego na terenie Gminy Latowicz na 2010 r.
Wi臋cej »
162/09
z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na 2009 r.
Wi臋cej »
163/09
z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia na 2010 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie pobierane przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli oraz specjalno艣ci i formy kszta艂cenia na kt贸re dofinansowanie mo偶e by膰 przyznane
Wi臋cej »
164/09
z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Latowicz na 2010 r.
Wi臋cej »
165/09
z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Gminy Latowicz
Wi臋cej »
166/10
z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie wyra偶enia zgody na wynajem cz臋艣ci zabudowanej nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Latowicz
Wi臋cej »
167/10
z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie darowizny nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Latowicz na rzecz Wojew贸dztwa Mazowieckiego
Wi臋cej »
168/10
z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szko艂y Podstawowej im. W艂adys艂awa Broniewskiego w Transborze
Wi臋cej »
169/10
z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrob贸w zawieraj膮cych azbest na lata 2009
Wi臋cej »
170/10
z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Latowicz na rok 2010
Wi臋cej »
171/10
z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na terenie Gminy Latowicz na 2010 r
Wi臋cej »
172/10
z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na terenie Gminy Latowicz na rok 2010
Wi臋cej »
173/10
z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu preferencyjnego d艂ugoterminowego ...
Wi臋cej »
174/10
z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu preferencyjnego d艂ugoterminowego ...
Wi臋cej »
175/10
z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2010
Wi臋cej »
176/10
z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wyra偶enia zgody na wyodr臋bnienie w bud偶ecie gminy 艣rodk贸w stanowi膮cych fundusz so艂ecki.
Wi臋cej »
177/10
z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wymaga艅, jakie powinien spe艂nia膰 przedsi臋biorca ubiegaj膮cy si臋 o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzia艂alno艣ci w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci oraz opr贸偶niania zbiornik贸w bezodp艂ywowych i transportu nieczysto艣ci ciek艂ych na terenie Gminy Latowicz.
Wi臋cej »
178/10
z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wymaga艅, jakie powinien spe艂nia膰 przedsi臋biorca ubiegaj膮cy si臋 o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzia艂alno艣ci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierz臋tami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierz膮t, a tak偶e grzebowisk i spalarni zw艂ok zwierz臋cych i ich cz臋艣ci.
Wi臋cej »
179/10
z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie likwidacji Szko艂y Podstawowej im. W艂adys艂awa Broniewskiego w Transborze.
Wi臋cej »
180/10
z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie od os贸b fizycznych na rzecz Gminy Latowicz na cele publiczne nieruchomo艣ci gruntowych w miejscowo艣ci Wielgolas.
Wi臋cej »
181/10
z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wyra偶enia zgody na przyst膮pienie Gminy Latowicz do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka o nazwie Mazowiecko - Podlaskie Stowarzyszenie Rybackie
Wi臋cej »
182/10
z dnia 28 kwietnia 20010 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2010
Wi臋cej »
183/10
z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy Latowicz za rok 2009
Wi臋cej »
184/10
z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium W贸jtowi Gminy Latowicz za rok 2009
Wi臋cej »
185/10
z dnia 30 maja 2010 r. w sprawie uchylenia uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu preferencyjnego ....
Wi臋cej »
186/10
z dnia 30 maja 2010 r. w sprawie uchylenia uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu preferencyjnego .....
Wi臋cej »
187/10
z dnia 30 maja 2010 r. w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki .....
Wi臋cej »
188/10
z dnia 30 maja 2010 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na 2010 r.
Wi臋cej »
189/10
z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2010
Wi臋cej »
190/10
z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie zgody na wydzier偶awienie cz臋艣ci nieruchomo艣ci ....
Wi臋cej »
191/10
z dnia 9 lipca 20010 r. w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie zabudowanej nieruchomo艣ci ....
Wi臋cej »
192/10
z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwa艂y ....
Wi臋cej »
193/10
z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na 2010 r.
Wi臋cej »
194/10
z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwod贸w publicznych szk贸艂 podstawowych i gimnazj贸w prowadzonych przez Gmin臋 Latowicz.
Wi臋cej »
195/10
z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Latowiczu.
Wi臋cej »
196/10
z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie okre艣lenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud偶etu Gminy Latowicz, samorz膮dowej instytucji kultury za I p贸艂rocze roku bud偶etowego.
Wi臋cej »
197/10
z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2010
Wi臋cej »
198/10
z dnia 25 pa藕dziernika 2010 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na 2010 r.
Wi臋cej »
199/10
z dnia 25 pa藕dziernika 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej na realizacje zadania pn. Budowa chodnika w ci膮gu drogi wojew贸dzkiej nr 802 na odcinku Latowicz Rozstanki ...
Wi臋cej »
200/10
z dnia 25 pa藕dziernika 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwa艂y bud偶etowej.
Wi臋cej »
201/10
z dnia 25 pa藕dziernika 2010 r. w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu bud偶etu Gminy Latowicz.
Wi臋cej »
202/10
z dnia 25 pa藕dziernika 2010 r. w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Wielgolas stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Latowicz.
Wi臋cej »
203/10
z dnia 25 pa藕dziernika 2010 r. w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Oleksianka stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Latowicz.
Wi臋cej »
204/10
z dnia 25 pa藕dziernika 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Wielgolas na lata 2010
Wi臋cej »
205/10
z dnia 25 pa藕dziernika 2010 r. w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzier偶awy nieruchomo艣ci gruntowych po艂o偶onych w miejscowo艣ciach Latowicz i Wielgolas, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Latowicz.
Wi臋cej »
206/10
z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na 2010 r.
Wi臋cej »
207/10
z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2011 r.
Wi臋cej »
208/10
z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek oraz zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci po艂ozonych na terenie Gminy Latowicz na 2011 r.
Wi臋cej »
209/10
z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na rok 2011 obowi膮zuj膮cych na terenie Gminy Latowicz
Wi臋cej »
210/10
z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owego sposobu konsultowania z gminn膮 rad膮 dzia艂alno艣ci pozytku publicznego lub organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie, projekt贸w akt贸w peawa miejscowego w dziedzinach dotycz膮cych dzia艂alno艣ci statutowej tych organizacji.
Wi臋cej »
1/10
z dnia 1 grudnia 2010 r sprawie wyboru Przewodnicz膮cego Rady Gminy Latowicz.
Wi臋cej »
2/10
z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz膮cych Rady Gminy Latowicz.
Wi臋cej »
3/10
z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie powo艂ania i ustalenia sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji Rady Gminy Latowicz.
Wi臋cej »
4/10
z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w do organ贸w wykonawczych so艂ectw na terenie Gminy Latowicz.
Wi臋cej »
5/10
z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia W贸jta Gminy Latowicz.
Wi臋cej »
6/10
z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysoko艣ci diet radnym oraz zwrotu koszt贸w podr贸偶y s艂u偶bowych.
Wi臋cej »
7/10
z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na terenie Gminy Latowicz na rok 2011.
Wi臋cej »
8/10
z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na terenie Gminy Latowicz na rok 2010.
Wi臋cej »
9/10
z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia na 2011 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie pobierane przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli oraz specjalno艣ci i formy, na kt贸re dofinansowanie mo偶e by膰 przyznane.
Wi臋cej »
10/10
z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu wydatk贸w w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2010, kt贸re nie wygasaj膮 z ko艅cem 2010 r.
Wi臋cej »
11/10
z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Latowicz na rok 2011.
Wi臋cej »
12/10
z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2011
Wi臋cej »
13/10
z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2010.
Wi臋cej »
14/10
z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej na realizacj臋 zadania pn. Budowa chodnika w ci膮gu drogi wojew贸dzkiej nr 802 na odcinku Latowicz Rozstanki ...
Wi臋cej »
15/10
z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwa艂y nr VI/34/03 Rady Gminy w Latowiczu z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Latowicz miejsc sprzeda偶y i podawania napoj贸w alkoholowych.
Wi臋cej »
16/10
z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Latowicz na rok 2011.
Wi臋cej »
17/10
z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Gminy Latowicz na rok 2011.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 2614049