logo
logo
Prawo miejscowe » Uchwa艂y Rady Gminy
2008

89/08
z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2008 r.
Wi臋cej »
90/08
z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mi艅skiego.
Wi臋cej »
91/08
z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 stawek i szczeg贸艂owe warunki przyznawania dodatk贸w za wys艂ug臋 lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczeg贸艂owe warunki obliczania i wyp艂acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach prowadzonych przez Gmin臋 Latowicz.
Wi臋cej »
92/08
z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie okre艣lenia rodzaj贸w 艣wiadcze艅 przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystaj膮cych z opieki zdrowotnej oraz warunk贸w i sposobu ich przyznawania.
Wi臋cej »
93/08
z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze sto艂贸wek szkolnych.
Wi臋cej »
94/08
z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na 2008 r.
Wi臋cej »
95/08
z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na realizacje zadania pn:
Wi臋cej »
96/08
z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na 2008 r.
Wi臋cej »
97/08
z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia najni偶szego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia ustalenia warto艣ci jednego punktu w z艂otych dla pracownik贸w gminnych jednostek organizacyjnych.
Wi臋cej »
98/08
z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie powo艂ania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego gminy.
Wi臋cej »
99/08
z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie przyst膮pienia Gminy Latowicz do Stowarzyszenia
Wi臋cej »
100/08
z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy Latowicz za rok 2007.
Wi臋cej »
101/08
z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium W贸jtowi Gmniny Latowicz za 2007 rok.
Wi臋cej »
102/08
z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Latowicz na lata 2008
Wi臋cej »
103/08
z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych Gminy Latowicz na lata 2008
Wi臋cej »
104/08
z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia Systemu Profilaktyki i Opieki nad dzieckiem i Rodzin膮 Gminy Latowicz na lata 2008
Wi臋cej »
105/08
z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwod贸w publicznych szk贸艂 podstawowych i gimnazj贸w prowadzonych przez Gmin臋 Latowicz.
Wi臋cej »
106/08
z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Latowicz.
Wi臋cej »
107/08
z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XVIII/97/08 Rady Gminy Latowicz z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia najni偶szego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia ustalenia warto艣ci jednego punktu w z艂otych dla pracownik贸w gminnych jednostek organizacyjnych.
Wi臋cej »
108/08
z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia W贸jta Gminy Latowicz.
Wi臋cej »
109/08
z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na 2008 r.
Wi臋cej »
110/08
z dnia 23 wrze艣nia w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na 2008 r.
Wi臋cej »
111/08
z dnia 23 wrze艣nia w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu bud偶etu Gminy Latowicz.
Wi臋cej »
112/08
Latowicz z dnia 23 wrze艣nia w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem Budowy kanalizacji sanitarnej w Latowiczu w ulicy Grundowej.
Wi臋cej »
113/08
z dnia 20 pa藕dziernika 2008 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na 2008 r.
Wi臋cej »
114/08
z dnia 20 pa藕dziernika 2008 r. w sprawie zaci膮gni臋cia w roku 2008 zobowi膮zania na realizacj臋 zadania pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w Latowiczu w ulicy Grundowej.
Wi臋cej »
115/08
z dnia 20 pa藕dziernika 2008 r. w sprawie zmiany uchwa艂y Rady Gminy Latowicz w sprawie przyst膮pienia Gminy Latowicz do stowarzyszenia Kapita艂 - Praca - Rozw贸j
Wi臋cej »
116/08
z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2009 r. 2. Uchwa艂a Nr XXII/117/08 Rady Gminy Latowicz z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie okre艣lenia stawek oraz zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Gminy Latowicz na 2009 r.
Wi臋cej »
117/08
z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie okre艣lenia stawek oraz zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Gminy Latowicz na 2009 r.
Wi臋cej »
118/08
z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na rok 2009 obowi膮zuj膮cych na terenie Gminy Latowicz.
Wi臋cej »
119/08
z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie okre艣lenia inkasent贸w i wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso 艂膮cznego zobowi膮zania pieni臋偶nego, podatku od nieruchomo艣ci oraz podatku le艣nego na terenie Gminy Latowicz.
Wi臋cej »
120/08
z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek, zwolnie艅, zasad ustalania i poboru op艂aty oraz terminu p艂atno艣ci op艂aty od posiadania ps贸w.
Wi臋cej »
121/08
z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie o zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na 2008 r.
Wi臋cej »
122/08
z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie okre艣lenia g贸rnych stawek op艂at za us艂ugi w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci oraz w zakresie opr贸偶niania zbiornik贸w bezodp艂ywowych i transportu nieczysto艣ci ciek艂ych.
Wi臋cej »
123/08
z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 stawek i szczeg贸艂owe warunki przyznawania dodatk贸w za wys艂ug臋 lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczeg贸艂owe warunki obliczania i wyp艂acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw a tak偶e wysoko艣膰 oraz szczeg贸艂owe zasady przyznawania i wyp艂acania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach prowadzonych przez Gmin臋 Latowicz na 2009 r.
Wi臋cej »
124/08
z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia kryteri贸w i trybu przyznawania nagr贸d dla nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach prowadzonych przez Gmin臋 Latowicz.
Wi臋cej »
125/08
z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia najni偶szego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia ustalenia warto艣ci jednego punktu w z艂otych dla pracownik贸w gminnych jednostek organizacyjnych.
Wi臋cej »
126/08
z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomo艣ci gruntowych w miejscowo艣ci Latowicz stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Latowicz.
Wi臋cej »
127/08
z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2008.
Wi臋cej »
128/08
z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Latowicz na rok 2009.
Wi臋cej »
129/08
z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na terenie Gminy Latowicz na rok 2009.
Wi臋cej »
130/08
z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na terenie Gminy Latowicz na rok 2009.
Wi臋cej »
131/08
z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Latowicz na rok 2009.
Wi臋cej »
132/08
z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Gminy Latowicz na rok 2009.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 2614059