logo
logo

Og艂oszenia

Og艂oszenie o konsultacjach
Og艂oszenie o konsultacjach programu wsp贸艂pracy Gminy Latowicz z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami, o kt贸rych mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na kompleksow膮 obs艂ug臋 bankow膮 bud偶etu Gminy Latowicz w okresie od 23 pa藕dziernika 2018 roku do 22 pa藕dziernika 2022 roku.
Wi臋cej »
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcj臋 zagospodarowania terenu po艂o偶onego przy pmi臋dzy ko艣cio艂em a kompleksem boisk sportowych na dz. ew. 613 i 611/3 w miejscowo艣ci Latowicz
Przedmiotem Konkursu jest opracowanie szczeg贸艂owej koncepcji architektoniczno - urbanistycznej zagospodarowania terenu po艂o偶onego przy pomi臋dzy ko艣cio艂em a kompleksem boisk sportowych na dz. ew. 613 i 611/3 w miejscowo艣ci Latowicz wraz z koncepcj膮 funkcjonaln膮. Uczestnictwo: Konkurs ma charakter otwarty. (1) Termin zadawania pyta艅 dotycz膮cych Konkursu
Wi臋cej »
Og艂oszenie o otwartym konkursie ofert na realizacj臋 zadania publicznego w zakresie przeciwdzia艂ania uzale偶nieniom i patologiom spo艂ecznym w Gminie Latowicz w 2018r.
Og艂oszenie o otwartym konkursie ofert na realizacj臋 zadania publicznego w zakresie przeciwdzia艂ania uzale偶nieniom i patologiom spo艂ecznym w Gminie Latowicz w 2018r.
Wi臋cej »
Og艂oszenie o konkursie na kandydata na Dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu
Wi臋cej »
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcj臋 zagospodarowania terenu po艂o偶onego przy pmi臋dzy ko艣cio艂em a kompleksem boisk sportowych na dz. ew. 613 i 611/3 w miejscowo艣ci Latowicz
Wi臋cej »
Og艂oszenie wynik贸w otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zada艅 publicznych na terenie Gminy Latowicz w roku 2018 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Og艂oszenie wynik贸w otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zada艅 publicznych na terenie Gminy Latowicz w roku 2018 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Wi臋cej »
Og艂oszenie o otwartym konkursie na realizacj臋 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Latowicz w 2018 roku
Og艂oszenie o otwartym konkursie na realizacj臋 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Latowicz w 2018 roku
Wi臋cej »
Og艂oszenie o otwartym naborze partnera
Wi臋cej »
Og艂oszenie o konsultacjach
Og艂oszenie o konsultacjach programu wsp贸艂pracy Gminy Latowicz z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami, o kt贸rych mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
Wi臋cej »
Og艂oszenie wynik贸w otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdzia艂ania uzale偶nieniom i patologiom spo艂ecznym
Og艂oszenie wynik贸w otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdzia艂ania uzale偶nieniom i patologiom spo艂ecznym
Wi臋cej »
Og艂oszenie o otwartym konkursie ofert na realizacj臋 zadania publicznego w zakresie przeciwdzia艂ania uzale偶nieniom i patologiom spo艂ecznym w Gminie Latowicz w 2017
Og艂oszenie o otwartym konkursie ofert na realizacj臋 zadania publicznego w zakresie przeciwdzia艂ania uzale偶nieniom i patologiom spo艂ecznym w Gminie Latowicz w 2017
Wi臋cej »
Og艂oszenie wynik贸w otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zada艅 publicznych na terenie Gminy Latowicz w roku 2017 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Og艂oszenie wynik贸w otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zada艅 publicznych na terenie Gminy Latowicz w roku 2017 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Wi臋cej »
Og艂oszenie o otwartym konkursie na realizacj臋 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Latowicz w 2017 roku
Og艂oszenie o otwartym konkursie na realizacj臋 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Latowicz w 2017 roku
Wi臋cej »
Konsultacje - program wsp贸艂pracy
W贸jt Gminy Latowicz og艂asza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami, o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 2 dniu 24 kwietnia 2003r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z p贸藕n. zm.) na rok 2017. Wi臋cej informacji w zamieszczonych poni偶ej za艂膮cznikach
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojew贸dzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytk贸w
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na prowadzenie bada艅 archeologicznych polegaj膮cych na powierzchniowej prospekcji terenu i ewidencji stanowisk archeologicznych
Wi臋cej »
Og艂oszenie o otwartym konkursie ofert na realizacj臋 zadania publicznego w zakresie przeciwdzia艂ania uzale偶nieniom i patologiom spo艂ecznym w Gminie Latowicz w 2016
Og艂oszenie o otwartym konkursie ofert na realizacj臋 zadania publicznego w zakresie przeciwdzia艂ania uzale偶nieniom i patologiom spo艂ecznym w Gminie Latowicz w 2016
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJ臉 ZADA艃 PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY LATOWICZ W ROKU 2015
OG艁OSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJ臉 ZADA艃 PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY LATOWICZ W ROKU 2015
Wi臋cej »
Konsultacje - program wsp贸艂pracy
W贸jt Gminy Latowicz og艂asza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami, o kt贸rych mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z p贸藕n. zm.) dzia艂aj膮cymi na terenie Gminy Latowicz. Wi臋cej informacji w zamieszczonych poni偶ej za艂膮cznikach
Wi臋cej »
Og艂oszenie wynik贸w otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdzia艂ania uzale偶nieniom i patologiom spo艂ecznym
Og艂oszenie wynik贸w otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdzia艂ania uzale偶nieniom i patologiom spo艂ecznym - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i m艂odzie偶y z tereny gminy Latowicz z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkni臋tych skutkami alkoholizmu, przemocy w rodzinie w czasie ferii letnich 2015
Wi臋cej »
Og艂oszenie o otwartym konkursie ofert na realizacj臋 zadania publicznego w zakresie przeciwdzia艂ania uzale偶nieniom i patologiom spo艂ecznym w Gminie Latowicz w 2015
Og艂oszenie o otwartym konkursie ofert na realizacj臋 zadania publicznego w zakresie przeciwdzia艂ania uzale偶nieniom i patologiom spo艂ecznym w Gminie Latowicz w 2015
Wi臋cej »
Og艂oszenie wynik贸w otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zada艅 publicznych na terenie Gminy Latowicz w roku 2015 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Og艂oszenie wynik贸w otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zada艅 publicznych na terenie Gminy Latowicz w roku 2015 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJ臉 ZADA艃 PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY LATOWICZ W ROKU 2015
OG艁OSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJ臉 ZADA艃 PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY LATOWICZ W ROKU 2015
Wi臋cej »
Konsultacje - programu wsp贸艂pracy
Konsultacje - programu wsp贸艂pracy
Wi臋cej »
Z艂o偶enie oferty cenowej
Zamawiaj膮cy-Parafia Rzymskokatolicka pw. 艢wi臋tej Tr贸jcy w Latowiczu zaprasza do z艂o偶enia oferty cenowej na pe艂nienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. "Remont konstrukcji oraz wymiana pokrycia wie偶y g艂贸wnej oraz wie偶 bocznych ko艣cio艂a w Latowiczu.Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym do dnia 17.09.2014 r. do godz. 10.00
Wi臋cej »
Og艂oszenie o otwartym konkursie ofert na realizacj臋 zadania publicznego w zakresie przeciwdzia艂ania uzale偶nieniom i patologiom spo艂ecznym w Gminie Latowicz w 2014 r.
Og艂oszenie o otwartym konkursie ofert na realizacj臋 zadania publicznego w zakresie przeciwdzia艂ania uzale偶nieniom i patologiom spo艂ecznym w Gminie Latowicz w 2014 r.
Wi臋cej »
Uniewa偶nienie otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zadania publicznego w zakresie przeciwdzia艂ania uzale偶nieniom i patologiom spo艂ecznym w Gminie Latowicz w 2014 r.
Uniewa偶nienie otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zadania publicznego w zakresie przeciwdzia艂ania uzale偶nieniom i patologiom spo艂ecznym w Gminie Latowicz w 2014 r.
Wi臋cej »
Og艂oszenie o otwartym konkursie ofert na realizacj臋 zadania publicznego w zakresie przeciwdzia艂ania uzale偶nieniom i patologiom spo艂ecznym w Gminie Latowicz w 2014 r.
Og艂oszenie o otwartym konkursie ofert na realizacj臋 zadania publicznego w zakresie przeciwdzia艂ania uzale偶nieniom i patologiom spo艂ecznym w Gminie Latowicz w 2014 r.
Wi臋cej »
Og艂oszenie wynik贸w otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zada艅 publicznych na terenie Gminy Latowicz w roku 2014
Og艂oszenie wynik贸w otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zada艅 publicznych na terenie Gminy Latowicz w roku 2014
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJ臉 ZADA艃 PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY LATOWICZ W ROKU 2014
Wi臋cej »
Og艂oszenie wynik贸w otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zada艅 publicznych na terenie Gminy Latowicz w roku 2013
Og艂oszenie wynik贸w otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdzia艂ania uzale偶nieniom i patologiom spo艂ecznym
Wi臋cej »
Og艂oszenie o otwartym konkursie ofert na realizacj臋 zadania publicznego w zakresie przeciwdzi艂ania uzale偶nieniom i patologiom spo艂ecznym w Gminie Latowicz w 2013 r.
Wi臋cej »
Og艂oszenie wynik贸w otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zada艅 publicznych na terenie Gminy Latowicz w roku 2013
Og艂oszenie wynik贸w otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zada艅 publicznych na terenie Gminy Latowicz w roku 2013 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJ臉 ZADA艃 PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY LATOWICZ W ROKU 2013
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 25/2012 W贸jta Gminy Latowicz z dnia 19 kwietnia 2012 r.
w sprawie uniewa偶nienia otwartego konkursu ofert na wspeiranie realizacji zadan publicznych na terenie Gminy Latowicz w 2012 r. w zakresie ratownictwa i ochrony ludno艣ci
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 24/2012 W贸jta Gminy Latowicz z dnia 19 kwietnia 2012 .
w sprawie rozstrzygni臋cia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zada艅 publicznych na terenie Gminy Latowicz w 2012 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie przeciwdzia艂ania uzale偶nieniom i patologiom spo艂ecznym
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Latowicz
o naborze kandydat贸w na cz艂onk贸w komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zada艅 publicznych na terenie Gminy Latowicz w 2012 r.
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJ臉 ZADA艃 PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY LATOWICZ W ROKU 2012
Wi臋cej »
Og艂oszenie o dofinansowaniu z WFO艢iGW w Warszawie
Og艂oszenie o dofinansowaniu z WFO艢iGW w Warszawie
Wi臋cej »
艢wiadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Wi臋cej »
Wirus grypy A/H1N1 (grypa 艣wi艅)
Wi臋cej »
Dofinansowanie zakupu podr臋cznik贸w oraz jednolitego stroju dla uczni贸w
Termin sk艂adania wniosk贸w: 31 lipca 2007 roku
Wi臋cej »
Konkurs na stanowiska Dyrektora Szko艂y Podstawowej w Transborze i D臋bem Ma艂ym
Termin sk艂adania ofert: 20 lipca 2007 roku
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 2614082