logo
logo
Prawo miejscowe » Inne dokumenty
Ochrona 艢rodowiska

Plan gospodarki odpadami dla wojew贸dztwa mazowieckiego 2024
Plan gospodarki odpadami dla wojew贸dztwa mazowieckiego 2024
Wi臋cej »
Rejestr dzia艂alno艣ci regulowanej na odbi贸r odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci na terenie gminy Latowicz
Wi臋cej »
Konsultacje z udzia艂em mieszka艅c贸w w sprawie programu usuwania azbestu
Termin konsultacji do 28 stycznia 2010 roku
Wi臋cej »
Publicznie dost臋pny wykaz danych o dokumentach zawieraj膮cych informacje o 艣rodowisku i jego ochronie
PUBLICZNIE DOST臉PNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJ膭CYCH INFORMACJE O 艢RODOWISKU I JEGO OCHRONIE - na terenie Gminy Latowicz
Wi臋cej »
Projekt Programu Ochrony 艢rodowiska dla Gminy Latowicz
Na podstawie art 34 w zwi膮zku z art 32 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony 艣rodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902) mieszka艅cy maj膮 mo偶liwo艣膰 w terminie 21 dni od daty og艂oszenia zg艂asza膰 uwagi i wnioski.
Wi臋cej »
Podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi odbioru odpad贸w na terenie Gminy Latowicz
Wi臋cej »
D艣 7624/1/3/06/07
Decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjc臋 przedsi臋wzi臋cia - przebudowa drogi 802 w Latowiczu
Wi臋cej »
Wymagania, jakie powinien spe艂nia膰 przedsi臋biorca ubiegaj膮cy si臋 o zezwolenia na 艣wiadczenie us艂ug w zakresie prowadzenia schronisk, grzebowisk zw艂ok zwierz臋cych
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Nr 21/2006 z 15.09.2006
Wi臋cej »
Wymagania, jakie powinien spe艂nia膰 przedsi臋biorca ubiegaj膮cy si臋 o zezwolenia na prowadzenie dzia艂alno艣ci w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Nr 20/2006 z 15.09.2006
Wi臋cej »
Przedsi臋biorstwa posiadaj膮ce wymagane zezwolenie na wytwarzanie, zbieranie lub transport odpad贸w niebezpiecznych zawieraj膮cych azbest
Wi臋cej »
Podmioty zbieraj膮ce zu偶yty sprz臋t elektryczny i elektroniczny dzia艂aj膮ce na terenie Gminy Latowicz
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 2613990