logo
logo
Prawo miejscowe » Uchwa艂y Rady Gminy
2007

23/07
w sprawie zamiaru likwidacji Szko艂y Filialnej w Redzy艅skim
Wi臋cej »
24/07
z dnia 7 lutego 2007 r. zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia sta艂ej op艂aty za pobyt dzieci w Gminnym Przedszkolu dzia艂aj膮cym w ramach Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu
Wi臋cej »
25/07
z dnia 07.02.2007 r.w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek op艂at za zaj臋cie pasa drogowego dr贸g gminnych
Wi臋cej »
26/07
z dnia 07.02.2007 r. w sprawie szczeg贸艂owych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w sp艂acie nale偶no艣ci pieni臋偶nych, do kt贸rych nie stosuje si臋 przepis贸w ustawy - Ordynacja podatkowa przypadaj膮cych Gminie Latowicz lub jej jednostkom organizacyjnym
Wi臋cej »
27/07
z dnia 07.02.2007 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy na rok 2007
Wi臋cej »
28/07
z dnia 07.02.2007 r. w sprawie zaj臋cia stanowiska odno艣nie granic Obszaru Metropolitarnego Warszawy
Wi臋cej »
29/07
z dnia 07.02.2007 r. w sprawie zbycia niezabudowanych nieruchomo艣ci w miejscowo艣ci Latowicz stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Latowicz
Wi臋cej »
30/07
z dnia 07.02.2007 r. w sprawie przyst膮pienia do realizacji Projektu pod nazw膮 "Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza"
Wi臋cej »
31/07
z dnia 29.03.2007 r. w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy Latowicz o obowi膮zku przed艂o偶enia Radzie Gminy Latowicz o艣wiadczenia lustracyjnego
Wi臋cej »
32/07
z dnia 29.03.2007 r. zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Rady Gminy Latowicz w sprawie powo艂ania i ustalenia sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji Rady Gminy Latowicz
Wi臋cej »
33/07
z dnia 29.03.2007 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2007 rok
Wi臋cej »
34/07
z dnia 29.03.2007 r. w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem "Budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowo艣ci Latowicz - III etap"
Wi臋cej »
35/07
z dnia 29.03.2007 r. w sprawie okre艣lenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud偶etu gminy Latowicz, samorz膮dowej instytucji kultury za pierwsze p贸艂rocze roku bud偶etowego
Wi臋cej »
36/07
z dnia 29.03.2007 r. w sprawie zbycia nieruchomo艣ci gruntowej w miejscowo艣ci Wielgolas stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Latowicz
Wi臋cej »
37/07
z dnia 29.03.2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pa艅stwa Krystyny i Stanis艂awa Piekarskich na dzia艂alno艣膰 W贸jta Gminy Latowicz
Wi臋cej »
38/07
z dnia 06.04.2007 r. w sprawie wniesienia za偶alenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Mazowieckiego Kuratora O艣wiaty w Warszawie w sprawie negatywnej opinii dotycz膮cej zamiaru likwidacji Szko艂y Filialnej w Redzy艅skim
Wi臋cej »
39/07
z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy Latowicz za rok 2006
Wi臋cej »
40/07
z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie udzielenia absolutorium W贸jtowi Gminy Latowicz za 2006 rok
Wi臋cej »
41/07
z dnia 31 maja 2007r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na 2007 rok
Wi臋cej »
42/07
z dnia 31 maja 2007r. w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z WFO艢 i GW w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem zadania "Wymiana cz臋艣ci 偶eliwnej sieci wodoci膮gowej wraz z przy艂膮czami w miejscowo艣ci Latowicz - I etap ul. 艢w. Ducha"
Wi臋cej »
43/07
z dnia 31 maja 2007r. w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z WFO艢 i GW w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem zadania pn:"Budowa przyzagrodowych oczyszczalni 艣ciek贸w we wsiach gminy Latowicz"
Wi臋cej »
44/07
z dnia 31 maja 2007r. w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z WFO艢 i GW w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem zadania pn:,,Termomodernizacja obiekt贸w u偶yteczno艣ci publicznej na terenie gminy Latowicz: O艣rodek zdrowia w Latowiczu, O艣rodek zdrowia w Wielgolesie, Posterunek Policji w Latowiczu"
Wi臋cej »
45/07
z dnia 31 maja 2007r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Latowiczu
Wi臋cej »
46/07
z dnia 3 sierpnia 2007r. w sprawie wniesienia za偶alenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Mazowieckiego Kuratora O艣wiaty w Warszawie w sprawie negatywnej opinii dotycz膮cej zamiaru likwidacji Szko艂y Filarnej w Redzy艅skim
Wi臋cej »
47/07
z dnia 3 sierpnia 2007r. w sprawie zmiany uchwa艂y Nr IX/45/07 Rady Gminy Latowicz z dnia 31 maja 2007r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Latowiczu
Wi臋cej »
48/07
z dnia 3 sierpnia 2007r. w sprawie powo艂ania Rady Spo艂ecznej Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Latowiczu
Wi臋cej »
49/07
z dnia 3 sierpnia 2007r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2007 rok
Wi臋cej »
50/07
z dnia 3 sierpnia 2007r. w sprawie powo艂ania zespo艂u do zaopiniowania kandydat贸w na 艂awnik贸w do s膮d贸w powszechnych na okres kadencji 2008-2011
Wi臋cej »
51/07
z dnia 24 sierpnia 2007r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dzia艂alno艣ci Rady Spo艂ecznej Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Latowiczu
Wi臋cej »
52/07
z dnia 24 sierpnia 2007r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowortnej w Latowiczu
Wi臋cej »
53/07
z dnia 24 sierpnia 2007r. w sprawie wyboru 艂awnik贸w s膮dowych do S膮du Okr臋gowego w Siedlcach oraz do S膮du Rejonowego w Mi艅sku Mazowieckim na okres kadencji 2008-2011
Wi臋cej »
54/07
z dnia 24 sierpnia 2007r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2007r.
Wi臋cej »
55/07
z dnia 24 sierpnia 2007r. w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z WFO艢 i GW w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem zadania pn: ,,Termomodernizacja obiekt贸w u偶yteczno艣ci publicznej na terenie gminy Latowicz: O艣rodek Zdrowia w Latowiczu, O艣rodek Zdrowia w Wielgolesie, Posterunek Policji w Latowiczu"
Wi臋cej »
56/07
z dnia 13 wrze艣nia 2007r. w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z WFO艢 i GW w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem zadania pn: ,,Budowa przyzagrodowych oczyszczalni 艣ciek贸w we wsiach gminy Latowicz"
Wi臋cej »
57/07
z dnia 13 wrze艣nia 2007r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2007r.
Wi臋cej »
58/07
z dnia 13 wrzesnia 2007 r. zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zatwierdzenia Programu Gospodarki 艢ciekowej Gminy Latowicz
Wi臋cej »
59/07
z dnia 30 pa藕dziernika 2007 r. w sprawie uchylenia uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki w Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem zadania pn: "Termomodernizacja obiekt贸w u偶yteczno艣ci publicznej na terenie gminy Latowicz: O艣rodek Zdrowia w Latowiczu, O艣rodek Zdrowia w Wielgolesie, Posterunek Policji w Latowiczu"
Wi臋cej »
60/07
z dnia 30 pa藕dziernika 2007 r. w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem zadania pn: "Termomodernizacja budynk贸w o艣rodeka zdrowia w Latowiczu, o艣rodeka zdrowia w Wielgolesie oraz roboty remontowe zewn臋trzne i roboty wewn臋trzne"
Wi臋cej »
61/07
z dnia 30 pa藕dziernika 2007 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2007 rok
Wi臋cej »
62/07
z dnia 30 pa藕dziernika 2007 roku w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu bud偶etu gminy Latowicz
Wi臋cej »
63/07
z dnia 30 pa藕dziernika 2007 roku w sprawie zasad udzielania stypendi贸w dla uczni贸w szk贸艂 prowadzonych przez Gmin臋 Latowicz
Wi臋cej »
64/07
z dnia 30 pa藕dziernika 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 W贸jta Gminy Latowicz
Wi臋cej »
65/07
z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2007 rok
Wi臋cej »
66/07
z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2008 r.
Wi臋cej »
67/07
z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie okre艣lenia stawek oraz zwolnie艅 w podatku od nieuchomo艣ci po艂o偶onych na terenie gminy Latowicz na 2008 r.
Wi臋cej »
68/07
z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na rok 2008 obowi膮zuj膮cych na terenie Gminy Latowicz
Wi臋cej »
69/07
z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie uchwalenia zasad ustalania i wysoko艣ci, poboru oraz termin贸w p艂atno艣ci dziennych stawek op艂aty targowej
Wi臋cej »
70/07
z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie okre艣lenia inkasent贸w i wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso 艂膮cznego zobowi膮zania pieni臋偶nego, podatku od nieruchomo艣ci oraz podatku le艣nego na 2008 rok na terenie gminy Latowicz
Wi臋cej »
71/07
z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia stawek, zwolnie艅, zasad ustalania i poboru op艂aty oraz terminu p艂atno艣ci op艂aty od posiadania ps贸w
Wi臋cej »
72/07
z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie darowizny nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Latowicz na rzecz Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w W臋偶yczynie na cele publiczne
Wi臋cej »
73/07
z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy Latowicz o obowi膮zku przed艂o偶enia Radzie Gminy Latowicz o艣wiadczenia lustracyjnego
Wi臋cej »
74/07
z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie likwidacji Szko艂y Filarnej w Redzy艅skim
Wi臋cej »
75/07
z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2007 rok
Wi臋cej »
76/07
z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie
Wi臋cej »
77/07
z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie okre艣lenia stawek oraz zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Gminy Latowicz
Wi臋cej »
78/07
z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na realizacj臋 zadania pn: "Przebudowa drogi wojew贸dzkiej Nr 802 na odcinku od km 24+686 do km 25+890 w m. Latowicz - Wymy艣le, na terenie gminy Latowicz"
Wi臋cej »
79/07
z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na realizacj臋 zadania pn: "Przebudowa drogi wojew贸dzkiej Nr 802 na odcinku od km 19+503 do km 21+538 w m. Wielgolas, na terenie gminy Latowicz"
Wi臋cej »
80/07
z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie przyj臋cia od Powiatu Mi艅skiego zadania zarz膮dzania publiczn膮 drog膮 powiatow膮
Wi臋cej »
81/07
z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchylenia uchwa艂y Rady Gminy Latowicz w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Latowiczu
Wi臋cej »
82/07
z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchylenia uchwa艂y Rady Gminy Latowicz w sprawie powo艂ania Rady Spo艂ecznej Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Latowiczu
Wi臋cej »
83/07
z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchylenia uchwa艂y Rady Gminy Latowicz w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dzia艂alno艣ci Rady Spo艂ecznej Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Latowiczu
Wi臋cej »
84/07
z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchylenia uchwa艂y Rady Gminy Latowicz w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Latowiczu
Wi臋cej »
85/07
z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalnia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na terenie gminy Latowicz na 2008 rok
Wi臋cej »
86/07
z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalnia Gminnego Programu Przeciwdzia艂nia Narkomanii na terenie gminy Latowicz na rok 2008
Wi臋cej »
87/07
z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalnia planu pracy Rady Gminy Latowicz na 2008 rok
Wi臋cej »
88/07
z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Gminy Latowicz na 2008 rok
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 2614034