logo
logo
Prawo miejscowe » Uchwa艂y Rady Gminy
2003 - 2004

23/03
z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2003 r.
Wi臋cej »
24/03
z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie przekszta艂cenia Publicznego Gimnazjum w Latowiczu
Wi臋cej »
25/03
z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie utworzenia Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu
Wi臋cej »
26/03
z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie utworzenia Zespo艂u Szk贸艂 w Wielgolesie
Wi臋cej »
27/03
z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Gminego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na terenie gminy Latowicz na 2003 rok
Wi臋cej »
28/03
z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zmian w bud偶encie gminy Latowicz na 2003 r.
Wi臋cej »
29/03
z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zaci膮gni臋cia w roku 2003 zobowi膮zania na realizacj臋 zadania pn: ,,Wykonanie modernizacji systemu o艣wietlenia ulicznego na terenie Gminy Latowicz finansowanej wy艂膮cznie z oszcz臋dno艣ci w zu偶yciu energii elektrycznej i oszcz臋dno艣ci w kosztach eksploatacji systemu po przeprowadzeniu modernizacji oraz zapewnienie konserwacji systemu o艣wietlenia w okresie trzech lat"
Wi臋cej »
30/03
z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwa艂y Nr III/18/2002 Rady Gminy w Latowiczu z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie okre艣lenia inkasent贸w i wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso 艂膮cznego zobowi膮zania pieni臋偶nego, podatku od nieruchomo艣ci oraz podatku le艣nego na 2003 r. na terenie gminy Latowicz
Wi臋cej »
31/03
z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zbycia nieruchomo艣ci gruntowych w miejscowo艣ci Oleksianka stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Latowicz
Wi臋cej »
32/03
z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zbycia nieruchomo艣ci gruntowych w miejscowo艣ci Waliska stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Latowicz
Wi臋cej »
33/03
z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Latowicz liczby punkt贸w sprzeda偶y napoj贸w alkoholowych zawieraj膮cych powy偶ej 4,5% alkoholu (z wyj膮tkiem piwa) przeznaczonych do spo偶ycia poza miejscem sprzeda偶y jak i w miejscu sprzeda偶y
Wi臋cej »
34/03
z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Latowicz miejsc sprzeda偶y i podawania napoj贸w alkoholowych
Wi臋cej »
35/03
z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy Latowicz za rok 2002
Wi臋cej »
36/03
z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium W贸jtowi Gminy Latowicz za 2002 r.
Wi臋cej »
37/03
z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie zaci膮gni臋cia kr贸tkoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem ,,Budowy SUW Chy偶yny oraz I etapu wodoci膮gu z przy艂膮czami"
Wi臋cej »
38/03
z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z termomodernizacj膮 budynku Gimnazjum w Latowiczu
Wi臋cej »
39/03
z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z termomodernizacj膮 budynku Urz臋du Gminy w Latowiczu
Wi臋cej »
40/03
z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2003 r.
Wi臋cej »
41/03
z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Latowicz
Wi臋cej »
42/03
z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie okre艣lenia zasad udzielania i rozmiaru zni偶ek tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 dla dyrektor贸w i wicedyrektor贸w szk贸艂 na terenie Gminy Latowicz
Wi臋cej »
43/03
z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie powo艂ania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego gminy
Wi臋cej »
44/03
z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie zbycia nieruchomo艣ci gruntowych w miejscowo艣ci D臋be Ma艂e stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Latowicz
Wi臋cej »
45/03
z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie przyst膮pienia do opracowania strategii rozwoju Gminy Latowicz
Wi臋cej »
46/03
z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na 2003 r.
Wi臋cej »
47/03
z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Gospodarki 艢ciekowej Gminy Latowicz
Wi臋cej »
48/03
z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie przyst膮pienia do utworzenia Zwi膮zku Gmin Doliny 艢widra
Wi臋cej »
49/03
z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie przyj臋cia Statutu Zwi膮zku Gmin Doliny 艢widra
Wi臋cej »
50/03
z dnia 16 lipca 2003 r. w sprawie powo艂ania Zespo艂u do zaopiniowania kandydat贸w na 艂awnik贸w do s膮d贸w powszechnych na okres kadencji 2004 - 2008
Wi臋cej »
51/03
z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie odwo艂ania Jerzego Papi艅skiego z funkcji Przewodnicz膮cego Rady Gminy Latowicz
Wi臋cej »
52/03
z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Latowicz
Wi臋cej »
53/03
z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie nadania Statutu Zespo艂owi Szk贸艂 w Latowiczu
Wi臋cej »
54/03
z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie nadania Statutu Zespo艂owi Szk贸艂 w Wilgolesie
Wi臋cej »
55/03
z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia ceny wody pobieranej z urz膮dze艅 zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 stanowi膮cych w艂asno艣膰 gminy Latowicz
Wi臋cej »
56/03
z dnia 25 sierpnia 2003 r. o wprowadzeniu zmian w uchwale Nr VIII/47/2003 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Gospodarki 艢ciekowej Gminy Latowicz
Wi臋cej »
57/03
z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie zbycia nieruchomo艣ci gruntowej w miejscowo艣ci Budy Wielgoleskie stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Latowicz
Wi臋cej »
58/03
z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2003r.
Wi臋cej »
59/03
z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie wyboru 艂awnik贸w s膮dowych do S膮du Okr臋gowego w Siedlcach oraz do S膮du Rejonowego w Mi艅sku Mazowieckim na okres kadencji 2004
Wi臋cej »
60/03
z dnia 15 wrze艣nia 2003 r. w sprawie wyboru Przewodnicz膮cego Rady Gminy Latowicz
Wi臋cej »
61/03
z dnia 15 wrze艣nia 2003 r. w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem ,,Budowy sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m. Wielgolas
Wi臋cej »
62/03
z dnia 15 wrze艣nia 2003 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2003 rok
Wi臋cej »
63/03
z dnia 15 wrze艣nia 2003 r. w sprawie zmiany sk艂adu osobowego komisji Planowania Bud偶etu i Finans贸w oraz sk艂adu osobowego komisji Rolnictwa Rady Gminy Latowicz
Wi臋cej »
64/03
z dnia 29 pa藕dziernika 2003 r. w sprawie wniesienia skargi do Naczelnego S膮du Administracyjnego na rozstrzygni臋cie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego LEX. I. 0911/73/03 z dnia 29 wrze艣nia 2003 r. stwierdzaj膮ce niewa偶no艣膰 uchwa艂y Nr. X/55/2003 Rady Gminy Latowicz z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia ceny wody pobieranej z urz膮dze艅 zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 stanowi膮cych w艂asno艣膰 gminy Latowicz
Wi臋cej »
65/03
z dnia 29 pa藕dziernika 2003 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2003 rok
Wi臋cej »
66/03
z dnia 29 pa藕dziernika 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Latowicz
Wi臋cej »
67/03
z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie nadania imienia Zespo艂owi Szk贸艂 w Wielgolesie
Wi臋cej »
68/03
z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie obni偶enia na terenie gminy Latowicz 艣redniej ceny skupu 偶yta za okres pierwszych trzech kwarta艂贸w 2003 r. ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2004 r.
Wi臋cej »
69/03
z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia wysoko艣ci stawek, zasad poboru oraz zwolnie艅 z podatku od nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie gminy Latowicz na 2004 r.
Wi臋cej »
70/03
z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia zasad ustalania i wysoko艣ci, poboru oraz termin贸w p艂atno艣ci dziennych stawek op艂aty targowej
Wi臋cej »
71/03
z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek, zwolnie艅, zasad ustalania i poboru oraz terminu p艂atno艣ci podatku od posiadania ps贸w na 2004 r.
Wi臋cej »
72/03
z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych
Wi臋cej »
73/03
z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie okre艣lenia inkasent贸w i wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso 艂膮cznego zobowi膮zania pieni臋偶nego, podatku od nieruchomo艣ci oraz podatku le艣nego na 2004 rok na terenie gminy Latowicz
Wi臋cej »
74/03
z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2003 rok
Wi臋cej »
75/03
z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomo艣ci w miejscowo艣ci Oleksianka stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Latowicz
Wi臋cej »
76/03
z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2003 rok
Wi臋cej »
77/03
z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Latowicz na 2004 rok
Wi臋cej »
78/03
z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Gminy Latowicz na 2004 rok
Wi臋cej »
79/04
z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie darowizny nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Latowicz na rzecz Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Budach Wielgoleskich na cele publiczne
Wi臋cej »
80/04
z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie zbycia nieruchomo艣ci w miejscowo艣ci Kamionka stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Latowicz
Wi臋cej »
81/04
z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia procedury wyboru banku dla obs艂ugi gminy Latowicz
Wi臋cej »
82/03
z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia W贸jta Gminy Latowicz
Wi臋cej »
83/04
z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na terenie gminy Latowicz na 2004 rok
Wi臋cej »
84/04
z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy na rok 2004
Wi臋cej »
85/04
z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty do zaci膮gni臋cia kr贸tkoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem ,,Budowy sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czmi w m.: Chy偶yny (II etap), Transb贸r (I etap), Bor贸wek
Wi臋cej »
86/04
z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty do zaci膮gni臋cia kr贸tkoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem
Wi臋cej »
87/04
z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem
Wi臋cej »
88/04
z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem
Wi臋cej »
89/04
z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem
Wi臋cej »
90/04
z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem
Wi臋cej »
91/04
z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 W贸jta Gminy Latowicz
Wi臋cej »
92/04
z dnia 28 kwietnia 2004 r. zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XIII/69/03 Rady Gminy Latowicz z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia wysoko艣ci stawek, zasad poboru oraz zwolnie艅 z podatku od nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie gminy Latowicz na 2004r.
Wi臋cej »
93/04
z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XV/85/04 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty do zaci膮gni臋cia kr贸tkoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem ,,Budowy sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m.: Chy偶yny (II etap), Transb贸r (I etap), Bor贸wek"
Wi臋cej »
94/04
z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem ,,Budowy sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m.: Chy偶yny (II etap), Transb贸r (I etap), Bor贸wek"
Wi臋cej »
95/04
z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XV/85/04 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty do zaci膮gni臋cia kr贸tkoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem ,,Budowy sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m.: Chy偶yny (II etap), Transb贸r (I etap), Bor贸wek"
Wi臋cej »
96/04
z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem ,,Budowy sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m.: Transb贸r (II etap), Budy Wielgoleskie"
Wi臋cej »
97/04
z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2004 r.
Wi臋cej »
98/04
z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy Latowicz na rok 2003
Wi臋cej »
99/04
z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia absolutorium W贸jtowi Gminy Latowicz za 2003 r.
Wi臋cej »
100/04
z dnia 24 maja 2004 roku zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XVI/93/2004 Rady Gminy Latowicz z dnia 28 kwietnia 2004 w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XV/85/04 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty do zaci膮gni臋cia kr贸tkoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem
Wi臋cej »
101/04
z dnia 24 maja 2004 roku zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XVI/95/2004 Rady Gminy Latowicz z dnia 28 kwietnia 2004 w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XV/86/2004 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty do zaci膮gni臋cia kr贸tkoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem
Wi臋cej »
102/04
z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XV/87/04 Rady Gminy Latowicz z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem
Wi臋cej »
103/04
z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2004 rok
Wi臋cej »
104/04
z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie stanowiska Rady Gminy Latowicz w sprawie zmiany ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wi臋cej »
105/04
z dnia 08 lipca 2004 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2004 rok.
Wi臋cej »
106/04
z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XV/87/04 Rady Gminy Latowicz z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem ,,Budowy sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m.: Strachomin, Oleksianka"
Wi臋cej »
107/04
z dnia 8 lipca 2004 roku zmienij膮ca uchwa艂臋 Nr XV/88/04 Rady Gminy w Latowiczu z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie ...
Wi臋cej »
108/04
z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie uchylenia uchwa艂y nr XV/89/04 Rady Gminy w Latowiczu z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem
Wi臋cej »
109/04
z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem
Wi臋cej »
110/04
z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem
Wi臋cej »
111/04
z dnia 8 lipca 2004 roku Za艂膮cznik do uchwa艂y Nr XVIII/111/2004
Wi臋cej »
112/04
z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie przyj臋cia Statutu Zwi膮zku Gmin Doliny 艢widra
Wi臋cej »
113/04
z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia sieci oddzia艂贸w przedszkolanych na terenie gminy Latowicz
Wi臋cej »
114/04
z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli szk贸艂 nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997r. Nr 56, poz. 357 z p贸藕n. zm. ) pedagog贸w, psycholog贸w oraz nauczycieli przedmiot贸w w r贸偶nym wymiarze godzin, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Latowicz
Wi臋cej »
115/04
z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatk贸w za 艣wiadczenia z pomocy spo艂ecznej w formie do偶ywiania uczni贸w w szko艂ach
Wi臋cej »
116/04
z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2004 rok
Wi臋cej »
117/04
z dnia 15 pa藕dziernika 2004 r. w sprawie stwierdzenia wyga艣ni臋cia mandatu radnego Mariana O艣ko
Wi臋cej »
118/04
z dnia 15 pa藕dziernika 2004 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2004 rok
Wi臋cej »
119/04
z dnia 15 pa偶dziernika 2004 r. w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obs艂ugi bud偶etu gminy
Wi臋cej »
120/04
z dnia 15 pa藕dziernika 2004 roku w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomo艣ci w miejscowo艣ci D臋be Ma艂e stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Latowicz
Wi臋cej »
121/04
z dnia 15 pa藕dziernika 2004 roku w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomo艣ci w miejscowo艣ci Transb贸r stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Latowicz
Wi臋cej »
122/04
z dnia 15 pa藕dziernika 2004 r. w sprawie ustalenia kryteri贸w i trybu przyznawania nagr贸d dla nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach prowadzonych przez Gmin臋 Latowicz
Wi臋cej »
123/04
z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie zmiany sk艂adu osobowego komisji Rewizyjnej oraz sk艂adu osobowego komisji Planowania Bud偶etu i Finans贸w Rady Gminy Latowicz
Wi臋cej »
124/04
z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2004 rok
Wi臋cej »
125/04
z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie zbycia niezabudowanych nieruchomo艣ci w miejscowo艣ci D臋be Ma艂e stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Latowicz
Wi臋cej »
126/04
z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie zbycia niezabudowanych nieruchomo艣ci w miejscowo艣ci Stawek stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Latowicz
Wi臋cej »
127/04
z dnia 30 listopada 2004 roku zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XVIII/112/2004 Rady Gminy Latowicz z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie przyj臋cia Statutu Zwi膮zku Gmin Doliny 艢widra
Wi臋cej »
128/04
z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie obni偶enia na terenie gminy Latowicz 艣redniej ceny skupu 偶yta za okres pierwszych trzech kwarta艂贸w 2004 r. ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2005 r.
Wi臋cej »
129/04
z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie okre艣lenia stawek oraz zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie gminy Latowicz na 2005 r.
Wi臋cej »
130/04
z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie okre艣lenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Wi臋cej »
131/04
z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na rok 2005 obowi膮zuj膮cych na terenie Gminy Latowicz
Wi臋cej »
132/04
z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia zasad ustalania i wysoko艣ci, poboru oraz termin贸w p艂atno艣ci dziennych stawek op艂aty targowej
Wi臋cej »
133/04
z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie okre艣lenia inkasent贸w i wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso 艂膮cznego zobowi膮zania pieni臋偶nego, podatku od nieruchomo艣ci oraz podatku le艣nego na 2005 rok na terenie gminy Latowicz
Wi臋cej »
134/04
z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek, zwolnie艅, zasad ustalania i poboru oraz terminu p艂atno艣ci podatku od posiadania ps贸w na 2005 r.
Wi臋cej »
135/04
z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Latowicz z organizacjami pozarz膮dowymi i z innymi uprawnionymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2005 r.
Wi臋cej »
136/04
z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2004 rok
Wi臋cej »
137/04
z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu wydatk贸w w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2004, kt贸re nie wygasaj膮 z ko艅cem 2004 roku
Wi臋cej »
138/04
z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem
Wi臋cej »
139/04
z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem
Wi臋cej »
140/04
z dnia 30 grudnia 2004r. zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXI/129/04 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie okre艣lenia stawek oraz zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie gminy Latowicz na 2005 r.
Wi臋cej »
141/04
z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie okre艣lenia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli przedmiot贸w o r贸偶nym wymiarze godzin
Wi臋cej »
142/04
z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Latowiczu
Wi臋cej »
143/04
z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w przyznawania i odp艂atno艣ci za us艂ugi opieku艅cze oraz szczeg贸艂owe warunki cz臋艣ciowego lub ca艂kowitego zwolnienia od op艂at, jak r贸wnie偶 tryb ich pobierania
Wi臋cej »
144/04
z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Latowicz na 2005 rok
Wi臋cej »
145/04
z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Gminy Latowicz na 2005 rok
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 2614078