logo
logo
Prawo miejscowe
Obwieszczenia

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju
Wi臋cej »
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony 艢rodowiska
Zawiadomienie o przed艂u偶eniu terminu rozpatrywania odwo艂a艅 od decyzji 艣rodowiskowej w sprawie budowy linii 400kV
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia na pozwolenie na budow臋 strategicznej inwestycji w zakresi sieci przesy艂owej dla inwestycji pn.: "Budowa linii 400kV wraz ze zmian膮 uk艂ady sieci NN pomi臋dzy aglomeracj膮 warszawsk膮 a Siedlcami".
Wi臋cej »
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony 艢rodowiska w Warszawie
Obwieszczenie informuj膮ce o przes艂aniu przez Generalnego Dyrektora Ochrony 艢rodowiska odwo艂a艅 od decyzji 艣rodowiskowej w sprawie budowy linii 400kV
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji na pozwolenie na budow臋 strategicznej inwestycji w zakresi sieci przesy艂owej dla inwestycji pn.: "Budowa linii 400kV wraz ze zmian膮 uk艂ady sieci NN pomi臋dzy aglomeracj膮 warszawsk膮 a Siedlcami".
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
Obwieszczenie informuj膮ce, i偶 w dniu 17 lipca 2018 r. zosta艂a wydana przez Wojewod臋 Mazowieckiego decyzja Nr 24/II/2018 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesy艂owej - budowa linii 400 kV
Wi臋cej »
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony 艢rodowiska w Warszawie
Obwieszczenie informuj膮ce o przes艂aniu do Generalnego Dyrektora Ochrony 艢rodowiska odwo艂a艅 od decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach w sprawie budowy linii 400 kV
Wi臋cej »
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony 艢rodowiska w Warszawie
Obwieszczenie informuj膮ce o przes艂aniu do Generalnego Dyrektora Ochrony 艢rodowiska odwo艂a艅 od decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach w sprawie budowy linii 400 kV
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
Obwieszczenie informuj膮ce, i偶 w dniu 15 czerwca 2018 r. wp艂yn膮艂 do Wojewody Mazowieckiego wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesy艂owej dla inwestycji pn. budowa linii 400kV
Wi臋cej »
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony 艢rodowiska w Warszawie
Obwieszczenie o wydanej decyzji 艣rodowiskowej w sprawie budowy linii 400 KV oraz mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z jej tre艣ci膮
Wi臋cej »
Obwieszczenie Marsza艂ka Wojew贸dztwa Mazowieckiego
Obwieszenie informuj膮ce o wydaniu przez Marsza艂ka Wojew贸dztwa Mazowieckiego decyzji Nr 118/18/PE z dnia 18.05.2018 r., znak: PE-I.7440.9.2018.ES zatwierdzaj膮cej projekt rob贸t geologicznych dla okre艣lenia warunk贸w geologiczno-in偶ynierskich na potrzeby budowy linii 400 kV
Wi臋cej »
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony 艢rodowiska w Warszawie
Obwieszczenie informuj膮ce o prawie zapoznania si臋 ze zgromadzon膮 dokumentacj膮, a tak偶e wypowiadania si臋 co do zebranych dowod贸w i materia艂贸w oraz zg艂oszonych 偶膮da艅 przed wydanie decyzji w sprawie budowy linii 400 kV
Wi臋cej »
Obwieszczenie Marsza艂ka Wojew贸dztwa Mazowieckiego
Obwieszczenie informuj膮ce o zebraniu materia艂u dowodowego, prawie do zapoznania si臋 z aktami post臋powania oraz wypowiedzenia si臋 co do zebranych dowod贸w, materia艂贸w oraz zg艂oszonych 偶膮da艅, a tak偶e do z艂o偶enia dodatkowych wyja艣nie艅 mog膮cych mie膰 znaczenie w sprawie zatwierdzenia projektu rob贸t geologicznych na potrzeby budowy linii 400 kV
Wi臋cej »
Obwieszczenie Marsza艂ka Wojew贸dztwa Mazowieckiego
Obwieszczenie informuj膮ce o przes艂aniu do zaopiniowania przez w艂a艣ciwych w sprawie w贸jt贸w (burmistrz贸w, prezydent贸w miast) ze wzgl臋du na miejsce wykonywania rob贸t geologiczno-in偶ynierskich, projekt rozstrzygni臋cia w sprawie zatwierdzenia projektu rob贸t geologiczno-in偶ynierskich na potrzeby budowy linii 400 kV
Wi臋cej »
Obwieszczenie Marsza艂ka Wojew贸dztwa Mazowieckiego
Obwieszczenie Marsza艂ka Wojew贸dztwa Mazowieckiego informuj膮ce o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu rob贸t geologicznych dla okre艣lenia warunk贸w geologiczno-in偶ynierskich na potrzeby budowy linii 400kV
Wi臋cej »
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony 艢rodowiska w Warszawie
Obwieszczenie o mo偶liwo艣ci sk艂adania uwagi i wniosk贸w do prowadzonego post臋powania w sprawie wydania decyzji 艣rodowiskowej (budowa linii 400 kV)
Wi臋cej »
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony 艢rodowiska w Warszawie
Obwieszczenie w sprawie przed艂u偶enia okresu eksploatacji elektrowni j膮drowej NPP Rivne na Ukrainie
Wi臋cej »
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony 艢rodowiska w Warszawie
Obwieszczenie o mo偶liwo艣ci sk艂adania uwag i wniosk贸w do prowadzonego post臋powania w sprawie wydania decyzji 艣rodowiskowej (budowa linii 400kV)
Wi臋cej »
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony 艢rodowiska w Warszawie
Obwieszczenie o wyst膮pieniu RDO艢 do Pa艅stwowego Wojew贸dzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie i w Lublinie o wydanie opinii oraz do Dyrektora Regionalnego Zarz膮du Gospodarki Wodnej w Warszawie i Lublinie o uzgodnienie warunk贸w realizacji przedsi臋wzi臋cia budowa linii 400kV
Wi臋cej »
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony 艢rodowiska w Warszawie
Obwieszczenie dotycz膮ce przyj臋cia zmian w zarz膮dzeniach w sprawie plan贸w zada艅 ochronnych m.in dla obszaru Natura 2000 Go艂e 艁膮ki
Wi臋cej »
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony 艢rodowiska
Obwieszczenie w sprawie zmiany terminu wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie linii 400kV
Wi臋cej »
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony 艢rodowiska
Obwieszczenie o prowadzonym post臋powaniu w sprawie dotycz膮cej wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na "budowie linii 400 kV wraz ze zmian膮 uk艂adu sieci najwy偶szych napi臋膰 pomi臋dzy aglomeracj膮 warszawsk膮 a Siedlcami (pomi臋dzy naci臋ciami linii Stanis艂aw贸w-Narew, Stanis艂aw贸w-Siedlce Ujrzan贸w, Kozienice-Siedlce Ujrzan贸w)"
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Latowicz
Obwieszczenie W贸jta Gminy Latowicz
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Latowicz
W贸jt Gminy Latowicz podaje do publicznej wiadomo艣ci informacj臋 o odst膮pieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Latowicz
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Latowicz
W贸jt Gminy Latowicz podaje do publicznej wiadomo艣ci informacj臋 o odst膮pieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemiesyjnej dla Gminy Latowicz.
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Latowicz
W贸jt Gminy Latowicz podaje do publicznej wiadomo艣ci informacj臋 o odst膮pieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko projektu "Strategii Rozwoju Gminy Latowicz na lata 2015-2025".
Wi臋cej »
Obwieszczenie Ministra 艢rodowiska
Zawiadomienie zako艅czenie wznowionego post臋powania w sprawie zatwierdzenia "Projektu rob贸t geologicznych Szczeg贸艂owa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusza Garwolin (598) reambulacja" przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Ko艂biel, Osieck, Wilga, Parys贸w, Garwolin, 艁askarzew, G贸rzno, Miastk贸w Ko艣cielny, Borowie, Latowicz, Pilawa i miast: Garwolin oraz Pilawa w wojew贸dztwie mazowieckim.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Ministra 艢rodowiska
Zawiadomienie wznowienie post臋powania w sprawie zatwierdzenia "Projektu rob贸t geologicznych Szczeg贸艂owa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusza Garwolin (599) reambulacja" przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Ko艂biel, Osieck, Wilga, 艁askarzew, Garwolin, G贸rzno, Miastk贸w Ko艣cielny, Borowie, Latowicz, Pilawa i Parys贸w w wojew贸dztwie mazowieckim.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Ministra 艢rodowiska
Zawiadomienie w sprawie zatwierdzenia w dniu 23 wrze艣nia 2014 r. przez Ministra 艢rodowiska "Projektu rob贸t geologicznych Szczeg贸艂owa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusza Garwolin (598) reambulacja" (decyzja Nr DGKn-475-5/38349/14/JJ) przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Ko艂biel, Osieck, Wilga, Garwolin, 艁askarzew, G贸rzno, Miastk贸w Ko艣cielny, Borowie, Latowicz, Pilawa i miast: Garwolin oraz Pilawa w wojew贸dztwie mazowieckim
Wi臋cej »
Obwieszczenie Ministra 艢rodowiska
Wi臋cej »
Obwieszczenie Ministra 艢rodowiska
Zawiadomienie wszcz臋cie post臋powania w sprawie zatwierdzenia "Projektu rob贸t geologicznych Szczeg贸艂owa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz Garwolin (598) reambulacja" przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Ko艂biel, Osieck, Wilga, Garwolin, 艁askarzew, G贸rzno, Miastk贸w Ko艣cielny, Borowie, Latowicz, Pilawa i miast: Garwolin oraz Pilawa w wojew贸dztwie mazowieckim
Wi臋cej »
7331/2/7/2007
wsz臋cie post臋powania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia NN Budy Wielgoleskie
Wi臋cej »
7331/2/6/07 z 20 lipca 2007 r.
decyzja celu publicznego linii kablowej nnw Budach Wielg.
Wi臋cej »
obwieszczenie o zako艅czeniu post臋powania - dec 艣rodowiskowa
wydanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia -Rozbudowie stacji bazowej telefonii kom贸rkowej
Wi臋cej »
PP-CP-7331/2/4/2007 wszcz臋cie post臋powania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego
decyzja celu publicznego drogi wojew贸dzkiej 802
Wi臋cej »
D艢 7624/1/1/07
wszcz臋cie post臋powania w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia
Wi臋cej »
7331/2/3/07
decyzja o ustalenie lokalizacji celu publicznego - wewn臋trzna instalacja gazu budynku policji w Latowiczu
Wi臋cej »
wszcz臋cie postepowania
7331/2/2/2007
Wi臋cej »
7331/2/1/07
decyzja lokalizacji celu publicznego-linni nn w Wielgolesie
Wi臋cej »
D艢 7624/1/3/06
Decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia - przebudowa drogi nr 802 przez Latowicz
Wi臋cej »
D艢 7624/1/4/06
decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia
Wi臋cej »
7331/2/12/06
owieszczenie o wszcz臋ciu post臋powania - schody w ko艣ciele
Wi臋cej »
D艢7624/1/3/06
obwieszczenie o decyzji 艣rodowiskowej-droga 802
Wi臋cej »
7331/2/11/06
obwieszczenie o wszcz臋ciu post臋powania
Wi臋cej »
7331/2/10/06
owieszczenie o wszcz臋ciu post臋powania
Wi臋cej »
7331/2/9/06
obwieszczenie o wszcz臋ciu post臋powania
Wi臋cej »
7331/2/8/06
OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA
Wi臋cej »
7331/2/7/06
OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA
Wi臋cej »
linia nn Budy Wielg.
7331/2/6/06
Wi臋cej »
obwieszczenie
dotyczy decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego
Wi臋cej »
obwieszczenie
dotyczy lokalizacji celu publicznego
Wi臋cej »
Zawiadomienie- przebudowa drogi w m. Oleksianka
24.02.2006r.
Wi臋cej »
Decyzja 艣rodowiskowa
Obwieszczenie
Wi臋cej »



licznik odwiedzin: 2614087