logo
logo
Prawo miejscowe » Uchwa艂y Rady Gminy
2005 - 2006

146/05
z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 stawek i szczeg贸艂owe warunki przyznawania dodatk贸w za wys艂ug臋 lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczeg贸艂owe warunki obliczania i wyp艂acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw dla nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach prowadzonych przez Gmin臋 Latowicz na 2005 rok
Wi臋cej »
147/05
z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 i szczeg贸艂owe zasady przyznawania i wyp艂acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szko艂ach prowadzonych przez Gmin臋 Latowicz na 2005r.
Wi臋cej »
148/05
z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na terenie gminy Latowicz na 2005 rok
Wi臋cej »
149/05
z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie okre艣lenia zasad zwrotu wydatk贸w za 艣wiadczenia z pomocy spo艂ecznej b臋d膮cych w zakresie zada艅 w艂asnych gminy
Wi臋cej »
150/05
z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy na rok 2005
Wi臋cej »
151/05
z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowo艣ci Latowicz
Wi臋cej »
152/05
z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie zmiany sk艂adu osbowego Komisji Planowania Bud偶etu i Finans贸w oraz sk艂adu osobowego Komisji Rolnictwa Rady Gminy Latowicz
Wi臋cej »
153/05
z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni贸w zamieszka艂ych na terenie gminy Latowicz
Wi臋cej »
154/05
z dnia 26 kwietnia 2005 roku o zamiarze likwidacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu Filia w Wielgolesie
Wi臋cej »
155/05
z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Programu ograniczania zanieczyszcze艅 艣rodowiska sk艂adnikami nawozowymi z produkcji zwierz臋cej w gminie Latowicz
Wi臋cej »
156/05
z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie uchylenia uchwa艂 Rady Gminy Latowicz: Nr VIII/48/2003 z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie przyst膮pienia do utworzenia Zwi膮zku Gmin Doliny 艢widra, Nr XVIII/112/2004 z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie przyj臋cia Statutu Zwi膮zku Gmin Doliny 艢widra zmienionej uchwa艂膮 Nr XXI/127/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku
Wi臋cej »
157/05
z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie przynale偶no艣ci administracyjnej Powiatu Mi艅skiego
Wi臋cej »
158/05
z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy Latowicz za rok 2004
Wi臋cej »
159/05
z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium W贸jtowi Gminy Latowicz za 2004 r
Wi臋cej »
160/05
z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia W贸jta Gminy Latowicz
Wi臋cej »
161/05
z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie najni偶szego wynagrodzenia zasadniczego i warto艣ci punktu w z艂otych dla pracownik贸w gminnych jednostek organizacyjnych
Wi臋cej »
162/05
z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2005 rok
Wi臋cej »
163/05
z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 W贸jta i Urz臋du Gminy Latowicz
Wi臋cej »
164/05
z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXIII/150/05 Rady Gminy Latowicz z dnia 09 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy na rok 2005 oraz w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2005 rok
Wi臋cej »
165/05
z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie form zabezpieczenia prawid艂owej realizacji umowy o dofinansowanie ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu:
Wi臋cej »
166/05
z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem
Wi臋cej »
167/05
z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Latowicz na lata 2005-2009 oraz zasad wynajmowania tych lokali
Wi臋cej »
168/05
z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie od osoby fizycznej na rzecz gminy Latowicz niezabudowanych nieruchomo艣ci gruntowych
Wi臋cej »
169/05
z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie ustalenia na terenie Gminy Latowicz liczby punkt贸w sprzeda偶y napoj贸w alkoholowych zawieraj膮cych powy偶ej 4,5% alkoholu (z wyj膮tkiem piwa), przeznaczonych do spo偶ycia poza miejscem sprzeda偶y jak i w miejscu sprzeda偶y
Wi臋cej »
170/05
z dnia 8 sierpnia 2005 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2005 rok
Wi臋cej »
171/05
z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXV/164/05 Rady Gminy Latowicz z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXIII/150/05 Rady Gminy Latowicz z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy na rok 2005 oraz w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2005 rok
Wi臋cej »
172/05
z dnia 8 sierpnia 2005 r. w sprawie zaci膮gni臋cia w roku 2005 zobowi膮za艅 na realizacj臋 inwestycji dwuletnich realizowanych przez gmin臋 Latowicz, zleconych w 2005 roku do realizacji w latach 2005 - 2006
Wi臋cej »
173/05
z dnia 22 wrze艣nia 2005 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2005 rok
Wi臋cej »
174/05
z dnia 22 wrze艣nia 2005 r. w sprawie ustalenia sta艂ej op艂aty za pobyt dzieci w Gminnym Przedszkolu dzia艂aj膮cym w ramach Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu
Wi臋cej »
175/05
z dnia 22 wrze艣nia 2005 roku w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem zadania
Wi臋cej »
176/05
z dnia 22 wrze艣nia 2005 r. w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXV/165/05 Rady Gminy Latowicz z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie form zabezpieczenia prawid艂owej realizacji umowy o dofinansowanie ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu:
Wi臋cej »
177/05
z dnia 22 wrze艣nia 2005 roku w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Latowicz w miejscowo艣ci Latowicz i Wielgolas
Wi臋cej »
178/05
z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2005 rok
Wi臋cej »
179/05
z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Latowicz na lata 2004-2006 oraz na lata 2007-2013
Wi臋cej »
180/05
z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych oraz ustalenie planu sieci publicznych szk贸艂 podstawowych, gimnazj贸w oraz granic ich obwod贸w
Wi臋cej »
181/05
z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie likwidacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu Filia w Wielgolesie
Wi臋cej »
182/05
z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie wyra偶enia zgody na zamian臋 nieruchomo艣ci po艂o偶onych w miejscowo艣ci Latowicz
Wi臋cej »
183/05
z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu
Wi臋cej »
184/05
z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2005 rok
Wi臋cej »
185/05
z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie okre艣lenia stawek oraz zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie gminy Latowicz na 2006 r.
Wi臋cej »
186/05
z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na rok 2006 obowi膮zuj膮cych na terenie Gminy Latowicz
Wi臋cej »
187/05
z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie okre艣lenia inkasent贸w i wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso 艂膮cznego zobowi膮zania pieni臋偶nego, podatku od nieruchomo艣ci oraz podatku le艣nego na 2006 rok na terenie gminy Latowicz
Wi臋cej »
188/05
z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek, zwolnie艅, zasad ustalania i poboru oraz terminu p艂atno艣ci podatku od posiadania ps贸w na 2006 r.
Wi臋cej »
189/05
z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2005 rok
Wi臋cej »
190/05
z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 stawek i szczeg贸艂owe warunki przyznawania dodatk贸w za wys艂ug臋 lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczeg贸艂owe warunki obliczania i wyp艂acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw dla nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach prowadzonych przez Gmin臋 Latowcz na 2006 rok
Wi臋cej »
191/05
z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 i szczeg贸艂owe zasady przyznawania i wyp艂acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szko艂ach prowadzonych przez Gmin臋 Latowicz na 2006r.
Wi臋cej »
192/05
z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na terenie gminy Latowicz na 2006 rok
Wi臋cej »
193/05
z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂aniu Narkomanii na terenie gminy Latowicz na rok 2006
Wi臋cej »
194/05
z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Latowicz na 2006 rok
Wi臋cej »
195/05
z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Gminy Latowicz na 2006 rok
Wi臋cej »
196/06
z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie wyst膮pienia do Wojewody Mazowieckiego o przekazanie nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa na rzecz Gminy Latowicz
Wi臋cej »
197/05
z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy na rok 2006
Wi臋cej »
198/06
z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany Planu Rozwoju gminy Latowicz na lata 2004-2006 oraz na lata 2007-2013
Wi臋cej »
199/06
z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia W贸jta Gminy Latowicz
Wi臋cej »
200/06
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem
Wi臋cej »
201/06
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem
Wi臋cej »
202/06
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu na pokrycie wydatk贸w bie偶膮cych bud偶etu gminy Latowicz
Wi臋cej »
203/06
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy Latowicz za rok 2005
Wi臋cej »
204/06
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium W贸jtowi Gminy Latowicz za 2005 r.
Wi臋cej »
205/06
z dnia 10 lipca 2006 roku w sprawie zaci膮gni臋cia w roku 2006 zobowi膮zania na realizacj臋 inwestycji dwuletniej realizowanej przez gmin臋 Latowicz w latach 2006 - 2007
Wi臋cej »
206/06
z dnia 10 lipca 2006 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2006 rok
Wi臋cej »
207/06
z dnia 10 lipca 2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie gminy Latowicz
Wi臋cej »
208/06
z dnia 12 pa藕dziernika 2006 roku w sprawie zbycia nieruchomo艣ci w miejscowo艣ci Latowicz stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Latowicz
Wi臋cej »
209/06
z dnia 12 pa藕dziernika 2006 roku w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie darowizny nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Latowicz na rzecz Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Transborze na cele publiczne
Wi臋cej »
210/06
z dnia 12 pa藕dziernika 2006 roku w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla Gminy Latowicz na lata 2006-2012
Wi臋cej »
211/06
z dnia 12 pa藕dziernika 2006 roku w sprawie zaj臋cia stanowiska dotycz膮cego skargi (...) na dzia艂alno艣膰 Rady Gminy Latowicz
Wi臋cej »
212/06
z dnia 27 pa藕dziernika 2006 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2006 rok
Wi臋cej »
213/06
z dnia 27 pa藕dziernika 2006 r. w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie od os贸b fizycznych na rzecz gminy Latowicz niezabudowanych nieruchomo艣ci gruntowych
Wi臋cej »
1/06
z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Przewodnicz膮cego Rady Gminy Latowicz
Wi臋cej »
2/06
z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz膮cych Rady Gminy
Wi臋cej »
3/06
z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie powo艂ania i ustalenia sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji Rady Gminy Latowicz
Wi臋cej »
4/06
z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Latowicz
Wi臋cej »
5/06
z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w do organ贸w wykonawczych so艂ectw na terenie gminy Latowicz
Wi臋cej »
6/06
z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysoko艣ci diet radnym oraz zwrotu koszt贸w podr贸偶y s艂u偶bowych
Wi臋cej »
7/06
z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia W贸jta Gminy Latowicz
Wi臋cej »
8/06
z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2007 r.
Wi臋cej »
9/06
z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie okre艣lenia stawek oraz zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie gminy Latowicz na 2007 r.
Wi臋cej »
10/06
z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na rok 2007 obowi膮zuj膮cych na terenie Gminy Latowicz
Wi臋cej »
11/06
z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie okre艣lenia inkasent贸w i wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso 艂膮cznego zob膮wi膮zania pieni臋偶nego, podatku od nieruchomo艣ci oraz podatku le艣nego na 2007 rok na terenie gminy Latowicz
Wi臋cej »
12/06
z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia zasad ustalania i wysoko艣ci, poboru oraz termin贸w p艂atno艣ci dziennych stawek op艂aty targowej
Wi臋cej »
13/06
z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stwek, zwolnie艅 zasad ustalania i poboru podatku oraz terminu p艂atno艣ci podatku od posiadania ps贸w za 2007 rok
Wi臋cej »
14/06
z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2006 rok
Wi臋cej »
15/06
z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wykazu wydatk贸w w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2006, kt贸re nie wygasaja z ko艅cem 2006 roku
Wi臋cej »
16/06
z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2006 rok
Wi臋cej »
17/06
z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysko艣膰 stawek i szczeg贸艂owe warunki przyznawania dodatk贸w za wys艂ug臋 lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczeg贸艂owe warunki obliczania i wyp艂acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw dla nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach prowadzonych przez Gmin臋 Latowicz na 2007 rok
Wi臋cej »
18/06
z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 i szczeg贸艂owe zasady przyznawania i wyp艂acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szko艂ach prowdzonych przez Gmin臋 Latowicz na 2007 rok
Wi臋cej »
19/06
z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na terenie gminy Latowicz na 2007 rok
Wi臋cej »
20/06
z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na terenie gminy Latowicz na rok 2007
Wi臋cej »
21/06
z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Latowicz na 2007 rok
Wi臋cej »
22/06
z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Gminy Latowicz na 2007 rok
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 2614003