logo
logo
Prawo miejscowe » Zarz─ůdzenia W├│jta Gminy
2018

1/2018
z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Latowicz w roku 2018
Wi─Öcej »
3/2018
z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na rok 2018
Wi─Öcej »
4/2018
z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2018 rok
Wi─Öcej »
5/2018
z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie okre┼Ťlenia termin├│w przeprowadzenia post─Öpowania rekrutacyjnego i post─Öpowania uzupe┼éniaj─ůcego na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola, oddzia┼é├│w przedszkolnych w publicznych szko┼éach podstawowych oraz klas pierwszych w publicznych szko┼éach podstawowych prowadzonych przez Gmin─Ö Latowicz.
Wi─Öcej »
6/2018
z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Latowicz w roku 2018 oraz ustalenia regulaminu jej pracy
Wi─Öcej »
7/2018
z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie rozstrzygni─Öcia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Latowicz w 2018 r.
Wi─Öcej »
8/2018
z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2018 rok
Wi─Öcej »
9/2018
z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2018 rok
Wi─Öcej »
12/2018
z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie og┼éoszenia wykazu nieruchomo┼Ťci stanowi─ůcych w┼éasno┼Ť─ç Gminy Latowicz, przeznaczonych do sprzeda┼╝y po┼éo┼╝onych w miejscowo┼Ťci Wielgolas
Wi─Öcej »
13/2018
z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Latowiczu
Wi─Öcej »
14/2018
z dnia 13 marca w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2018 rok
Wi─Öcej »
15/2018
z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie powo┼éania Gminnej Komisji Rozwi─ůzywania Problem├│w Alkoholowych w Latowiczu
Wi─Öcej »
16/2018
z dnia 23.03.2018 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Latowicz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury - biblioteki za 2017 rok.
Wi─Öcej »
19/2018
z dnia 23.03.2018 r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2018 r.
Wi─Öcej »
20/2018
z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2018 rok
Wi─Öcej »
21/2018
z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Latowiczu
Wi─Öcej »
22/2018
z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku w Urz─Ödzie Gminy Latowicz
Wi─Öcej »
23/2018
z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2018 rok
Wi─Öcej »
24/2018
z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2018 rok
Wi─Öcej »
25/2018
z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2018 rok
Wi─Öcej »
26/2018
z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2018 rok
Wi─Öcej »
28/2018
z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowo┼Ťci obowi─ůzuj─ůcych przy realizacji projektu " Kultywowanie tradycji muzycznych so┼éectwa Latowicz poprzez wsparcie dla orkiestry stra┼╝ackiej " (...)
Wi─Öcej »
29/2018
z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenie zasad (polityki) rachunkowo┼Ťci obowi─ůzuj─ůcych przy realizacji projektu : "Aktywizacja sportowa mieszka┼äc├│w Latowicza poprzez wyposa┼╝enie boiska gminnego w zaplecze sanitarno - higieniczne"
Wi─Öcej »
30/2018
z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2018 rok
Wi─Öcej »
31/2018
z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
Wi─Öcej »
32/2018
z dnia 1 czerwca 2018 roku w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego
Wi─Öcej »
34/2018
z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2018 rok
Wi─Öcej »
36/2018
z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie upowa┼╝nienia pracownik├│w Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Latowiczu do prowadzenia post─Öpowa┼ä w sprawach realizacji rz─ůdowego programu "Dobry Start"
Wi─Öcej »
37/2018
Wi─Öcej »
38/2018
z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie
Wi─Öcej »
39/2018
z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2018 rok
Wi─Öcej »
40/2018
z dnia 3 lipca w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Latowiczu
Wi─Öcej »
41/2018
z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Wiesławie Kosobudzkiej Dyrektorowi Zespołu Szkół w Latowiczu
Wi─Öcej »
42/2018
z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Romie Alicji Piłatkowskiej Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie
Wi─Öcej »
43/2018
z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie wybor├│w uzupe┼éniaj─ůcych so┼étysa so┼éectwa Kamionka
Wi─Öcej »
44/2018
z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2018 rok
Wi─Öcej »
45/2018
z dnia 17 lipca 2018 w sprawie powo┼éania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia post─Öpowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Zespo┼éu Szk├│┼é w Latowiczu ubiegaj─ůcego si─Ö o awans na stopie┼ä nauczyciela mianowanego
Wi─Öcej »
46/2018
z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie powo┼éania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia post─Öpowania egzaminacyjnego dla nauczycieli Szko┼éy Podstawowej im. Rodziny Wyle┼╝y┼äskich w Wielgolesie ubiegaj─ůcych si─Ö o awans na stopie┼ä nauczyciela mianowanego.
Wi─Öcej »
47/2018
z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2018 rok
Wi─Öcej »
48/2018
z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie powo┼éania Kierownika Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Latowiczu
Wi─Öcej »
49/2018
z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie upowa┼╝nienia Kierownika Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Latowiczu
Wi─Öcej »
50/2018
z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Zarz─ůdzenia nr 36/2018 z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie upowa┼╝nienia pracownik├│w Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Latowiczu do prowadzenia post─Öpowa┼ä w sprawach realizacji rz─ůdowego programu "Dobry Start".
Wi─Öcej »
51/2018
z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2018
Wi─Öcej »
52/2018
z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2018 rok
Wi─Öcej »
53/2018
z dnia 1 sierprnia 2018 roku w sprawie upowa┼╝nienia referenta ds. ┼Ťwiadcze┼ä rodzinnych i ┼Ťwiadcze┼ä funduszu alimentacyjnego Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Latowiczu Pani Honoraty Nieprzeckiej do prowadzenia post─Öpowa┼ä w sprawach ┼Ťwiadcze┼ä rodzinnych,w tym do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
Wi─Öcej »
54/2018
z dnia 1 sierpnia 2018 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowo┼Ťci obowi─ůzuj─ůcych przy realizacji projektu : "przebudowa drogi gminnej 220719W Kamionka - Waliska" (...)
Wi─Öcej »
55/2018
z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2018 rok
Wi─Öcej »
56/2018
z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Latowicz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury - biblioteki za I półrocze 2018 roku.
Wi─Öcej »
57/2018
z dnia 30 sierpnia w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2018 r.
Wi─Öcej »
58/2018
z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowo┼Ťci obowi─ůzuj─ůcych przy realizacji projektu : "Modernizacja boiska gminnego w Latowiczu" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018" (...)
Wi─Öcej »
59/2018
z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowo┼Ťci obowi─ůzuj─ůcych przy realizacji projektu : "Budowa Otwartych Stref Aktywno┼Ťci w Latowiczu i Wielgolesie w celu aktywizacji sportowej i integracji mieszka┼äc├│w" w ramach "Rz─ůdowego programu budowy Otwartych Stref Aktywno┼Ťci (OSA)" (...)
Wi─Öcej »
60/2018
z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia pe┼énomocnictwa Pani Jolancie Murackiej Kierownikowi Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Latowiczu
Wi─Öcej »
61/2018
z dnia 17 wrze┼Ťnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki) rachunkowo┼Ťci obowi─ůzuj─ůcych przy realizacji projektu "Kompetencje na start II" wsp├│┼éfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego w ramach Osi priorytetowej X (...)
Wi─Öcej »
62/2018
z dnia 25 wrze┼Ťnia 2018 roku w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2018
Wi─Öcej »
63/2018
z dnia 28 wrze┼Ťnia 2018 r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2018 rok
Wi─Öcej »
64/2018
z dnia 4 pa┼║dziernika w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2018 rok
Wi─Öcej »
65/2018
z dnia 19 pa┼║dziernika w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na rok 2018
Wi─Öcej »
66/2018
z dnia 31 pa┼║dziernika w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2018 rok
Wi─Öcej »
67/2018
z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2018 rok
Wi─Öcej »
68/2018
z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.
Wi─Öcej »
69/2018
z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028.
Wi─Öcej »
70/2018
z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2018 r.
Wi─Öcej »
71/2018
z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz ba 2018 r.
Wi─Öcej »
72/2018
z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2018 rok
Wi─Öcej »
73/2018
z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powo┼éania komisji do przeprowadzenia odbioru rob├│t budowlanych dla zadania pn. "Budowa samorz─ůdowego ┼╝┼éobka w Wielgolesie"
Wi─Öcej »
74/2018
z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2018 roku
Wi─Öcej »
75/2018
z dnia 10 grudnia w sprawie og┼éoszenia wykazu nieruchomo┼Ťci stanowi─ůcych w┼éasno┼Ť─ç Gminy Latowicz, przeznaczonych do wydzier┼╝awienia po┼éo┼╝onych w miejscowo┼Ťciach Latowicz i Wielgolas
Wi─Öcej »
76/2018
z dnia 10 grudnia w sprawie og┼éoszenia wykazu nieruchomo┼Ťci stanowi─ůcej w┼éasno┼Ť─ç Gminy Latowicz, przeznaczonej do sprzeda┼╝y po┼éo┼╝onej w miejscowo┼Ťci Latowicz
Wi─Öcej »
77/2018
z dnia 11 grudnia w sprawie og┼éoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorz─ůdowego ┼╗┼éobka w Wielgolesie
Wi─Öcej »licznik odwiedzin: 2614048