logo
logo
Prawo miejscowe » Uchwa艂y Rady Gminy
2017 - 2018

190/17
z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z bud偶etu Gminy Latowicz dla sp贸艂ek wodnych, trybu post臋powania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
Wi臋cej »
191/17
z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2017 rok
Wi臋cej »
192/17
z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025
Wi臋cej »
193/17
z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia na rok 2017 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie pobierane przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli oraz specjalno艣ci i formy kszta艂cenia na kt贸re dofinansowanie mo偶e by膰 przyznawane
Wi臋cej »
194/17
z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szk贸艂 podstawowych i gimnazj贸w do nowego ustroju szkolnego
Wi臋cej »
195/17
z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki ze 艣rodk贸w Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na pokrycie deficytu bud偶etowego zwi膮zanego z realizacj膮 zadania : " Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni 艢ciek贸w Komunalnych w Latowiczu - I etap wraz z modernizacj膮 sieci kanalizacji sanitarnej."
Wi臋cej »
196/17
z dnia 22 marca 2017 r. uchwa艂a zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Wi臋cej »
197/17
z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2017 rok
Wi臋cej »
198/17
z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025
Wi臋cej »
199/17
z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szk贸艂 podstawowych i gimnazj贸w do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustaw膮 - Prawo o艣wiatowe, na okres od 1 wrze艣nia 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Wi臋cej »
200/17
z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie okre艣lenia kryteri贸w naboru do publicznego przedszkola i oddzia艂贸w przedszkolnych w publicznych szko艂ach podstawowych prowadzonych przez gmin臋 Latowicz na drugim etapie post臋powania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punkt贸w oraz okre艣lenia dokument贸w niezb臋dnych do potwierdzenia tych kryteri贸w.
Wi臋cej »
201/17
z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie okre艣lenia kryteri贸w naboru uczni贸w zamieszka艂ych poza obwodem szkolnym do klasy pierwszej publicznej szko艂y podstawowej prowadzonych przez gmin臋 Latowicz, przyznania tym kryteriom liczby punkt贸w oraz okre艣lenia dokument贸w niezb臋dnych do potwierdzenia tych kryteri贸w
Wi臋cej »
202/17
z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Latowiczu.
Wi臋cej »
203/17
z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych warunk贸w przyznawania i odp艂atno艣ci za us艂ugi opieku艅cze i specjalistyczne us艂ugi opieku艅cze, z wy艂膮czeniem specjalistycznych us艂ug opieku艅czych dla os贸b z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczeg贸艂owych warunk贸w cz臋艣ciowego lub ca艂kowitego zwolnienia z op艂at, jak r贸wnie偶 trybu ich pobierania.
Wi臋cej »
204/17
z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie wyra偶enia zgody na ustanowienie s艂u偶ebno艣ci gruntowej na nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Latowicz stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Latowicz
Wi臋cej »
205/17
z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzier偶awy nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Piaseczno, gmina Ceg艂贸w, stanowi膮cej wsp贸艂w艂asno艣膰 Gminy Latowicz
Wi臋cej »
206/17
z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 W贸jta Gminy Latowicz
Wi臋cej »
207/17
z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Mi艅skiego w postaci realizacji zadana inwestycyjnego pod nazw膮 "Przebudowa drogi nr 2232W Latowicz-D膮br贸wka - W臋偶yczyn od km 0+227 do km 0+880"
Wi臋cej »
208/17
z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Wojew贸dztwa Mazowieckiego polegaj膮cego na wykonaniu i przekazaniu dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pod nazw膮 "Przebudowa drogi wojew贸dzkiej nr 802 na odcinku od km 19+420 do km 21+506 w miejscowo艣ci Wielgolas, na terenie Gminy Latowicz, powiat Mi艅ski"
Wi臋cej »
209/17
z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie organizacji wsp贸lnej obs艂ugi finansowo - ksi臋gowej jednostek organizacyjnych Gminy Latowicz zaliczanych do sektora finans贸w publicznych.
Wi臋cej »
210/17
z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki ze 艣rodk贸w Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na pokrycie deficytu bud偶etowego zwi膮zanego z realizacj膮 zadania : " Budowa sieci wodoci膮gowej na terenie gminy Latowicz ( tzw. po艂膮czenie pier艣cieniowe)
Wi臋cej »
211/17
z dnia 27 kwietnia w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2017 rok
Wi臋cej »
212/17
z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028
Wi臋cej »
213/17
z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Wielgolesie
Wi臋cej »
214/17
z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy Latowicz za rok 2016
Wi臋cej »
215/17
z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Latowicz wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu za 2016 rok
Wi臋cej »
216/17
z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Latowicz absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2016 rok
Wi臋cej »
217/17
z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2017 rok
Wi臋cej »
218/17
z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028
Wi臋cej »
219/17
z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie okre艣lenia zasad udzielania i rozmiaru zni偶ek tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru zaj臋膰 dla dyrektor贸w, wicedyrektor贸w szk贸艂 oraz nauczycieli, kt贸rym powierzono inne stanowiska kierownicze, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Latowicz
Wi臋cej »
220/17
z dnia 10 sierpnia w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2017 rok
Wi臋cej »
221/17
z dnia 10 sierpnia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -2028
Wi臋cej »
222/17
z dnia 10 sierpnia 20147 roku w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia Programu Gospodarki 艢ciekowej Gminy Latowicz
Wi臋cej »
223/17
z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Latowicz na lata 2016-2023.
Wi臋cej »
224/17
z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Mi艅skiemu
Wi臋cej »
225/17
z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek op艂at za zaj臋cie pasa drogowego dr贸g gminnych na terenie gminy Latowicz
Wi臋cej »
226/17
z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 W贸jta Gminy Latowicz
Wi臋cej »
227/17
z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2017
Wi臋cej »
228/17
z dnia 27 pa藕dziernika 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowej sze艣cioletniej Szko艂y Podstawowej im. Kardyna艂a Stefana Wyszy艅skiego w Zespole Szk贸艂 w Latowiczu w o艣mioletni膮 Szko艂臋 Podstawow膮 im. Kardyna艂a Stefana Wyszy艅skiego w Zespole Szk贸艂 w Latowiczu.
Wi臋cej »
229/17
z dnia 27 pa藕dziernika 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowego Zespo艂u Szk贸艂 im. Rodziny Wyle偶y艅skich w Wielgolesie w o艣mioletni膮 Szko艂臋 Podstawow膮 im. Rodziny Wyle偶y艅skich w Wielgolesie.
Wi臋cej »
230/17
z dnia 27 pa藕dziernika 2017 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2017
Wi臋cej »
231/17
z dnia 27 pa藕dziernika 2017 r. w sprawie uchwalenia programu wsp贸艂pracy gminy Latowicz z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
Wi臋cej »
232/17
z dnia 27 pa藕dziernika 2017 r. w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie darowizny nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 gminy Latowicz, po艂o偶onej w miejscowo艣ci D臋be Ma艂e, na rzecz Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w D臋bem Ma艂ym
Wi臋cej »
233/17
z dnia 27 pa藕dziernika 2017 r. w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek op艂at za zaj臋cie pasa drogowego dr贸g gminnych na terenie gminy Latowicz
Wi臋cej »
234/17
z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2017 rok
Wi臋cej »
235/17
z dnia 6 grudnia w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2018 r.
Wi臋cej »
236/17
z dnia 6 grudnia w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek oraz zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci na terenie gminy Latowicz na 2018 r.
Wi臋cej »
237/17
z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na rok 2018 obowi膮zuj膮cych na terenie Gminy Latowicz.
Wi臋cej »
238/17
z dnia 6 grudnia w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Wi臋cej »
239/17
z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie przed艂u偶enia czasu obowi膮zywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w
Wi臋cej »
240/17
z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wyra偶enia zgody na przyst膮pienie i realizacj臋 przez Gmin臋 Latowicz dw贸ch projekt贸w planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, o艣 priorytetowa: X Edukacja dla rozwoju regionu dzia艂anie 10.1 : Kszta艂cenie i rozw贸j dzieci i m艂odzie偶y, poddziadzienie 10.1.1. : Edukacja Og贸lna
Wi臋cej »
241/17
z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2017 rok.
Wi臋cej »
242/17
z dnia 29 grudnia w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Latowicz na rok 2018
Wi臋cej »
243/17
dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
Wi臋cej »
244/17
z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu wydatk贸w w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2017, kt贸re nie wygasaj膮 z ko艅cem 2017 roku
Wi臋cej »
245/17
z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na terenie gminy Latowicz na 2018 rok
Wi臋cej »
246/17
z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na terenie gminy Latowicz na rok 2018
Wi臋cej »
247/17
z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Mi艅sku Mazowieckim na uchwa艂臋 Rady Gminy Latowicz z Dnia 7 czerwca 2011 r. nr VII/44/2011 w sprawie trybu i sposobu powo艂ywania i odwo艂ywania cz艂onk贸w zespo艂u interdyscyplinarnego oraz szczeg贸艂owych warunk贸w jego funkcjonowania i uchylenia zaskar偶onej uchwa艂y
Wi臋cej »
248/17
z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia plany pracy Rady Gminy Latowicz na 2018 rok
Wi臋cej »
249/17
z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Gminy na 2018 rok
Wi臋cej »
250/18
z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2018 rok
Wi臋cej »
251/18
z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwa艂y w sprawie wykazu wydatk贸w w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2017, kt贸re nie wygasaj膮 z ko艅cem 2017 roku.
Wi臋cej »
252/18
z dnia 26 stycznia w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Mi艅sku Mazowieckim na uchwa艂臋 Rady Gminy Latowicz z dnia 2 grudnia 2016 r. nr XVIII/167/2016 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 i zbiorowego odprowadzenia 艣ciek贸w
Wi臋cej »
253/18
z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie okre艣lenia trybu i sposobu powo艂ywania i odwo艂ywania cz艂onk贸w Zespo艂u Interdyscyplinarnego oraz szczeg贸艂owych warunk贸w jego funkcjonowania
Wi臋cej »
254/18
z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mi艅skiego
Wi臋cej »
255/18
z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie pobierane przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli oraz specjalno艣ci i formy kszta艂cenia na kt贸re dofinansowanie mo偶e by膰 przyznawane.
Wi臋cej »
256/18
z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie darowizny nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Latowicz, po艂o偶onej w miejscowo艣ci D臋be Ma艂e na rzecz Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w D臋bem Ma艂ym
Wi臋cej »
257/18
z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2018 rok.
Wi臋cej »
258/18
z dnia 15 lutego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
Wi臋cej »
259/18
z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2018 rok
Wi臋cej »
260/18
z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
Wi臋cej »
261/18
z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci op艂aty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczni贸w obj臋tych wychowaniem przedszkolnym do ko艅ca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w kt贸rym ko艅cz膮 6 lat w prowadzonym przez Gmin臋 Latowicz publicznym przedszkolu i oddzia艂ach przedszkolnych w publicznych szko艂ach podstawowych
Wi臋cej »
262/18
z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie okre艣lenia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin pedagog贸w, psycholog贸w, logoped贸w, terapeut贸w pedagogicznych, doradc贸w zawodowych zatrudnionych w szko艂ach, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Latowicz
Wi臋cej »
263/18
z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie podzia艂u gminy Latowicz na okr臋gi wyborcze, ustalenia ich granic i numer贸w oraz liczby radnych wybieranych w ka偶dym okr臋gu wyborczym
Wi臋cej »
264/18
z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie podzia艂u Gminy Latowicz na sta艂e obwody g艂osowania, ustalenia ich numer贸w, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Wi臋cej »
265/18
z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2018 roku
Wi臋cej »
266/18
z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
Wi臋cej »
267/18
z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie okre艣lenia programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Latowicz na 2018 rok
Wi臋cej »
268/18
z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂aty za wpis do rejestru 偶艂obk贸w i klub贸w dzieci臋cych
Wi臋cej »
269/18
z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i M艂odzie偶y z terenu Gminy Latowicz
Wi臋cej »
270/18
w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych warunk贸w udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i m艂odzie偶y, form i zakresu tej pomocy oraz form post臋powania w tych sprawach.
Wi臋cej »
271/18
z dnia 11 maja w sprawie ustalenia wysoko艣ci ekwiwalentu pieni臋偶nego dla cz艂onk贸w ochotniczych stra偶y po偶arnych za uczestnictwo w dzia艂aniach ratowniczych i szkoleniach po偶arniczych organizowanych przez Pa艅stwow膮 Stra偶 Po偶arn膮 lub gmin臋
Wi臋cej »
272/18
z dnia 11 maja zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mi艅skiego
Wi臋cej »
273/18
z dnia 11 maja 2018 r w sprawie udzielenia pomocy rzeczowe dla Powiatu Mi艅skiego polegaj膮cej na wykonaniu i przekazaniu dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pod nazw膮 " Przebudowa drogi powiatowej nr 2233W Rozstanki -Strachomin- Borki na odc. od km 0-015 do 1+360 w miejscowo艣ci Latowicz, na terenie Gminy Latowicz, powiat Mi艅ski"
Wi臋cej »
274/18
w sprawie dopuszczenia zap艂aty podatk贸w stanowi膮cych doch贸d bud偶etu Gminy Latowicz za pomoc膮 innego instrumentu p艂atniczego
Wi臋cej »
275/18
z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na 2018 rok
Wi臋cej »
276/18
z dnia 11 maja w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
Wi臋cej »
277/18
z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy Latowicz za rok 2017
Wi臋cej »
278/18
z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Latowicz wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu za rok 2017
Wi臋cej »
279/18
z dnia 27 czerwca 2018 r.w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Latowicz absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2017 rok
Wi臋cej »
280/18
z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie planu przyj臋cia nadzoru nad 偶艂obkami, klubami dzieci臋cymi oraz dziennymi opiekunami
Wi臋cej »
281/18
z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie na rzecz Gminy Latowicz nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Wielgolas
Wi臋cej »
282/18
z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla W贸jta Gminy Latowicz
Wi臋cej »
283/18
z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na 2018 rok.
Wi臋cej »
284/18
z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
Wi臋cej »
285/18
z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia i przyst膮pienia do realizacji projektu partnerskiego "Kompetencje na start II w Szkole Podstawowej w Latowiczu" (...)
Wi臋cej »
286/18
z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia i przyst膮pienia do realizacji projektu partnerskiego "Kompetencje na start II w Szkole Podstawowej w Wielgolesie i D臋bem Ma艂ym" (...)
Wi臋cej »
287/18
z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na 2018 rok
Wi臋cej »
288/18
z dnia 20 wrze艣nia 2018 roku w sprawie przyj臋cia "Programu Ochrony 艢rodowiska dla Gminy Latowicz do roku 2021"
Wi臋cej »
289/18
z dnia 20 wrze艣nia 2018 roku w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki ze 艣rodk贸w Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na pokrycie deficytu bud偶etowego zwi膮zanego z realizacj膮 zadania "Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni 艢ciek贸w Komunalnych w Latowiczu - I etap wraz z modernizacj膮 sieci kanalizacji sanitarnej
Wi臋cej »
290/18
z dnia 20 wrze艣nia 2018 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2018 rok
Wi臋cej »
291/18
z dnia 20 wrze艣nia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2018-2028
Wi臋cej »
292/18
z dnia 20 wrze艣nia w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Wielgolas stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Latowicz
Wi臋cej »
293/18
z dnia 20 wrze艣nia 2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwole艅 na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych na terenie gminy Latowicz
Wi臋cej »
294/18
z dnia 20 wrze艣nia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Latowicz miejsc sprzeda偶y i podawania napoj贸w alkoholowych
Wi臋cej »
295/18
z dnia 20 wrze艣nia 2018 w sprawie rozpatrzenie skargi na dzia艂alno艣膰 W贸jta Gminy Latowicz
Wi臋cej »
296/18
z dnia 20 wrze艣nia 2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 W贸jta Gminy Latowicz
Wi臋cej »
297/18
z dnia 9 pa藕dziernika 2018 roku w sprawie upami臋tnienia Antoniego Ku藕niarskiego w jubileuszowym roku odzyskania przez Polsk臋 Niepodleg艂o艣ci
Wi臋cej »
298/18
z dnia 9 pa藕dziernika 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Latowicz
Wi臋cej »
299/18
z dnia 9 pa藕dziernika 2018 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na 2018 r.
Wi臋cej »
300/18
z dnia 9 pa藕dziernika 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
Wi臋cej »
301/18
z dnia 9 pa藕dziernika 2018 roku w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego na sp艂at臋 wcze艣niej zaci膮gni臋tych zobowi膮za艅 z tytu艂u kredyt贸w i po偶yczek
Wi臋cej »
302/18
z dnia 9 pa藕dziernika w sprawie wskazania lokalizacji nowych przystank贸w komunikacyjnych usytuowanych przy drodze powiatowej nr 2241W w miejscowo艣ci W臋偶yczyn, gmina Latowicz.
Wi臋cej »
303/18
z dnia 9 pa藕dziernika w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 W贸jta Gminy Latowicz
Wi臋cej »
1/18
z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodnicz膮cego Rady Gminy Latowicz
Wi臋cej »
2/18
z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie wybory Wiceprzewodnicz膮cych Rady Gminy Latowicz
Wi臋cej »
3/18
z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powo艂ania Komisji Rewizyjnej
Wi臋cej »
4/18
z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie powo艂ania sta艂ych komisji Rady Gminy Latowicz, ustalenia ich sk艂ad贸w osobowych oraz przedmiotu dzia艂ania
Wi臋cej »
5/18
z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powo艂ania Komisji Skarg, Wniosk贸w i Petycji
Wi臋cej »
6/18
z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie odwo艂ania skarbnika gminy Latowicz
Wi臋cej »
7/18
z dnia 6 grudnia w sprawie powo艂ania Skarbnika Gminy Latowicz
Wi臋cej »
8/18
z dnia 6 grudnia w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na 2018 rok
Wi臋cej »
9/18
z dnia 6 grudnia w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2019 r.
Wi臋cej »
10/18
z dnia 6 grudnia w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek oraz zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie gminy Latowicz na 2019 rok.
Wi臋cej »
11/18
z dnia 6 grudnia w sprawie podatk贸w od 艣rodk贸w transportowych na rok 2019 obowi膮zuj膮cych na terenie gminy Latowicz.
Wi臋cej »
12/18
z dnia 6 grudnia w sprawie utworzenia Samorz膮dowego 呕艂obka w Wielgolesie i nadania statutu
Wi臋cej »
13/18
z dnia 6 grudnia w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za pobyt oraz wy偶ywienie dzieci w Samorz膮dowym 呕艂obku w Wielgolesie
Wi臋cej »
14/18
z dnia 6 grudnia w sprawie okre艣lenia stawki op艂at za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek za pojemnik o okre艣lonej pojemno艣ci.
Wi臋cej »
15/18
z dnia 6 grudnia w sprawie okre艣lenia wzoru deklaracji op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ej
Wi臋cej »
16/18
z dnia 6 grudnia w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzier偶awy nieruchomo艣ci po艂o偶onych w miejscowo艣ciach Latowicz i Wielgolas stanowi膮cych w艂asno艣膰 gminy Latowicz
Wi臋cej »
17/18
z dnia 6 grudnia w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie na rzecz gminy Latowicz nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Wielgolas
Wi臋cej »
18/18
z dnia 6 grudnia w sprawie uchwalenia programu wsp贸艂pracy gminy Latowicz z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o po偶ytku publicznego i wolontariacie
Wi臋cej »
19/18
z dnia 6 grudnia w sprawie zmiany statutu Gminy Latowicz
Wi臋cej »
20/18
z dnia 6 grudnia w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla W贸jta Gminy Latowicz
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 2614046