logo
logo
Prawo miejscowe » Uchwa艂y Rady Gminy
2015 - 2016

19/15
z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na 2015 rok
Wi臋cej »
20/15
z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023
Wi臋cej »
21/15
z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia na rok 2015 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli...
Wi臋cej »
22/15
z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wyst膮pienia Gminy Latowicz ze Stowarzyszenia "Kapita艂-Praca-Rozw贸j."
Wi臋cej »
23/15
z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie przyst膮pienia Gminy Latowicz do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia艂ania Ziemi Mi艅skiej
Wi臋cej »
24/15
z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotycz膮cej wybor贸w so艂tysa so艂ectwa Kamionka
Wi臋cej »
25/15
z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia Przez Gmin臋 Latowicz z Gminami Ceg艂贸w, Jakub贸w, Siennica w sprawie wsp贸lnego przeprowadzania post臋powania przetargowego na dokumentacj臋 projektow膮 modernizacji system贸w grzewczych, w kt贸rych b臋dzie spalana biomasa
Wi臋cej »
26/15
z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie okre艣lenia kryteri贸w naboru do publicznego przedszkola i oddzia艂贸w przedszkolnych przy szko艂ach podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Latowicz na drugim etapie post臋powania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punkt贸w oraz dokument贸w niezb臋dnych do okre艣lenia tych kryteri贸w.
Wi臋cej »
27/15
z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie udzia艂u Gminy Latowicz we wsp贸lno艣ci nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Latowicz
Wi臋cej »
28/15
z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie okre艣lenia programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi zwierz膮t na terenie Gminy Latowicz na 2015 rok
Wi臋cej »
29/15
z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zmiany w bud偶ecie gminy Latowicz na 2015 rok
Wi臋cej »
30/15
z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2023
Wi臋cej »
31/15
z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu bud偶etu gminy Latowicz
Wi臋cej »
32/15
z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2015 rok.
Wi臋cej »
33/15
z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu na sp艂at臋 wcze艣niej zaci膮gni臋tych zobowi膮za艅 z tytu艂u kredyt贸w i po偶yczek.
Wi臋cej »
34/15
z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2015 rok.
Wi臋cej »
35/15
z dnia 30 kwietnia 2015 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2023
Wi臋cej »
36/15
z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie : udzielenia pomocy rzeczowej dla Wojew贸dztwa Mazowieckiego
Wi臋cej »
37/15
Z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmiany regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 stawek ...
Wi臋cej »
38/15
Z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dzaj膮cym jest Gmina Latowicz.
Wi臋cej »
39/15
Z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie wyra偶ania zgody na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onych w miejscowo艣ci Wielgolas, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Latowicz.
Wi臋cej »
40/15
Z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy Latowicz za rok 2014.
Wi臋cej »
41/15
Z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Latowicz wraz ze sprawozdaniem wykonania bud偶etu za 2014r.
Wi臋cej »
42/15
Z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Latowicz absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2014 rok.
Wi臋cej »
43/15
Z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2015.
Wi臋cej »
44/15
Z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2015-2023.
Wi臋cej »
45/15
Z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie wyra偶enia woli przyst膮pienia do opracowania i wdra偶ania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Latowicz.
Wi臋cej »
46/15
Z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia Strategii Rozw3oju Gminy Latowicz na lata 2015-2025.
Wi臋cej »
47/15
Z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2015 rok.
Wi臋cej »
48/15
Wi臋cej »
49/15
Z dnia 15 Pa藕dziernika w sprawie uchwalenia Programu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Latowicz.
Wi臋cej »
50/15
Z dnia 15 pa藕dziernika 2015r. w sprawie powierzenia W贸jtowi Gminy uprawnie艅 do ustalania wysoko艣ci cen i op艂at za us艂ugi komunalne o charakterze u偶yteczno艣ci publicznej oraz za korzystanie z obiekt贸w i urz膮dze艅 u偶yteczno艣ci publicznej .
Wi臋cej »
51/15
Z dnia 15 pa藕dziernika 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mi艅skiego.
Wi臋cej »
52/15
Z dnia 15 pa藕dziernika 2015r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2015 rok.
Wi臋cej »
53/15
Z dnia 15 pa藕dziernika 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023.
Wi臋cej »
54/2015
z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dzaj膮cym jest Gmina Latowicz
Wi臋cej »
55/15
z dnia 9 grudnia w sprawie stawek op艂at za korzystanie przez operator贸w i przewo藕nik贸w z przystank贸w komunikacyjnych kt贸rych w艂a艣cicielem jest Gmina Latowicz
Wi臋cej »
56/15
z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie og艂oszenia tekstu jednolitego regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 stawek i szczeg贸艂owe warunki przyznawania dodatk贸w za wys艂ug臋 lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczeg贸艂owe warunki obliczania i wyp艂acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw oraz wysoko艣膰 i warunki wyp艂acania nagr贸d a tak偶e wysoko艣膰 oraz szczeg贸艂owe zasady przyznawania i wyp艂acania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach prowadzonych przez Gmin臋 Latowicz.
Wi臋cej »
57/15
z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia programu wsp贸艂pracy Gminy Latowicz z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
Wi臋cej »
58/12
z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Latowicz na lata 2016
Wi臋cej »
59/15
z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 i zbiorowego odprowadzania 艣ciek贸w.
Wi臋cej »
60/12
z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2015.
Wi臋cej »
61/15
z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2015
Wi臋cej »
62/15
z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Wi臋cej »
63/15
z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2016 r.
Wi臋cej »
64/15
z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek oraz zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Gminy Latowicz na 2016 r.
Wi臋cej »
65/15
z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na rok 2016 obowi膮zuj膮cych na terenie Gminy Latowicz.
Wi臋cej »
66/15
z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zasad ustalania i wysoko艣ci, poboru oraz termin贸w p艂atno艣ci dziennych stawek op艂aty targowej.
Wi臋cej »
67/15
z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie przyj臋cia Diagnozy zapotrzebowania zespo艂贸w edukacyjnych z terenu Gminy Latowicz na wsparcie z EFS w ramach Osi 10 Edukacja dla rozwoju regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Mazowieckiego na lata 2014
Wi臋cej »
68/15
z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Rady Gminy Latowicz w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek oraz zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Gminy Latowicz na 2016 r.
Wi臋cej »
69/15
z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie stawek op艂at za korzystanie przez operator贸w i przewo藕nik贸w z przystank贸w komunikacyjnych, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dzaj膮cym jest Gmina Latowicz
Wi臋cej »
71/15
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2015
Wi臋cej »
72/15
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2015 - 2023
Wi臋cej »
73/15
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu wydatk贸w w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2015, kt贸re nie wygasaj膮 z ko艅cem 2015 roku
Wi臋cej »
74/15
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy Latowicz na rok 2016
Wi臋cej »
75/15
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie WPF na lata 2016 - 2021
Wi臋cej »
76/15
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na rok 2016
Wi臋cej »
77/15
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2016
Wi臋cej »
78/15
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyj臋cia Strategii Rozwoju Gminy Latowicz na lata 2015 - 2025
Wi臋cej »
79/15
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyj臋cia "Planu rozwoju sieci dr贸g gminnych w gminie Latowicz na lata 2016 - 2020"
Wi臋cej »
80/15
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2016
Wi臋cej »
81/15
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Gminy na 2016 rok
Wi臋cej »
82/16
z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci W臋偶yczyn stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Latowicz
Wi臋cej »
83/16
z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2016
Wi臋cej »
84/16
z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2016 - 2021
Wi臋cej »
85/16
z dnia 17 marca 2016 w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2016 rok.
Wi臋cej »
86/16
z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021.
Wi臋cej »
87/16
z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie okre艣lenia kryteri贸w obowi膮zuj膮cych w post臋powaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szko艂y podstawowej i gimnazjum posiadaj膮cych obw贸d, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest gmina Latowicz, przyznania tym kryteriom liczby punkt贸w oraz okre艣lenie dokument贸w niezb臋dnych do potwierdzenia tych kryteri贸w.
Wi臋cej »
88/16
z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie ustalenia na rok 2016 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie pobierane przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli oraz specjalno艣ci i formy kszta艂cenia na kt贸re dofinansowanie mo偶e by膰 przyznawane.
Wi臋cej »
89/16
z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie zaliczenia dr贸g do kategorii dr贸g gminnych
Wi臋cej »
90/16
z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018.
Wi臋cej »
91/16
z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia statutu so艂ectwa Bor贸wek.
Wi臋cej »
92/16
z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia statutu so艂ectwa Budy Wielgoleskie
Wi臋cej »
93/16
z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia statutu so艂ectwa Budziska
Wi臋cej »
94/16
z dnia 17 marca 201. roku w sprawie uchwalenia statutu so艂ectwa Chy偶yny
Wi臋cej »
95/16
z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia statutu so艂ectwa D膮br贸wka.
Wi臋cej »
96/16
z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie statutu so艂ectwa D臋be Ma艂e.
Wi臋cej »
97/16
z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia statutu so艂ectwa Genera艂owo.
Wi臋cej »
98/16
z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia statutu so艂ectwa Go艂e艂膮ki.
Wi臋cej »
99/16
z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia statutu so艂ectwa Kamionka.
Wi臋cej »
100/16
z dnia 17 marca w sprawie uchwalenia statutu so艂ectwa Latowicz Rejon I.
Wi臋cej »
101/16
z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia statutu so艂ectwa Latowicz Rejon II.
Wi臋cej »
102/16
z dnia 17 2016 roku w sprawie uchwalenia statutu so艂ectwa Latowicz Rejon III.
Wi臋cej »
103/16
z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia statutu so艂ectwa Oleksianka.
Wi臋cej »
104/16
z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia statutu so艂ectwa Redzy艅skie.
Wi臋cej »
105/16
z dnia 17 marca 216 roku w sprawie uchwalenia statutu so艂ectwa Stawek.
Wi臋cej »
106/16
z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia statutu so艂ectwa Strachomin.
Wi臋cej »
107/16
z dnia 17 marca w sprawie uchwalenia statutu so艂ectwa Transb贸r.
Wi臋cej »
108/16
z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia statutu so艂ectwa Waliska.
Wi臋cej »
109/16
z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia statutu so艂ectwa W臋偶yczyn
Wi臋cej »
110/16
z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia statutu so艂ectwa Wielgolas
Wi臋cej »
111/16
z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie okre艣lenia inkasent贸w i wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso 艂膮cznego zobowi膮zania pieni臋偶nego, podatku od nieruchomo艣ci oraz podatku le艣nego na terenie gminy Latowicz.
Wi臋cej »
112/16
z dnia 24 maja 2016r. uchwa艂a w sprawie okre艣lenia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 pedagoga, logopedy i nauczyciela wspomagaj膮cego oraz doradcy zawodowego, zatrudnionych w przedszkolach i szko艂ach dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest gmina Latowicz.
Wi臋cej »
113/16
z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2016 rok.
Wi臋cej »
115/16
z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Latowicz.
Wi臋cej »
116/16
z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przyst膮pienia do opracowania " Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Latowicz na lata 2016-2023"
Wi臋cej »
117/16
z dnia 24 maja 2016r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Mi艅skiemu
Wi臋cej »
118/16
z dnia 24 maja 2016r. w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci W臋偶yczyn stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Latowicz.
Wi臋cej »
119-138/16
z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmian statut贸w so艂ectw Gminy Latowicz
Wi臋cej »
114/16
z dnia 24 maja 2016r w zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025r.
Wi臋cej »
139/16
z dnia 27 czerwca 2016 roku zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie powo艂ania i ustalenia sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji Rady Gminy Latowicz
Wi臋cej »
140/16
z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy Latowicz za rok 2015
Wi臋cej »
141/16
z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Latowicz wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu za 2015 rok
Wi臋cej »
142/16
z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Latowicz absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2015 rok
Wi臋cej »
143/16
z dnia 27 czerwca 2016 rok w sprawie sprostowania b艂臋d贸w w uchwale Nr XIV/113/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2016 rok
Wi臋cej »
144/16
z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu z przeznaczeniem na pokrycie deficytu bud偶etowego zwi膮zanego z realizacj膮 zadania : " Przebudowa drogi gminnej Budziska-G贸zd"
Wi臋cej »
145/16
z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu z przeznaczeniem na pokrycie deficytu zwi膮zanego z realizacj膮 zadania : " Projekt budowy targowiska w Latowiczu."
Wi臋cej »
146/16
z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu z przeznaczeniem na pokrycie deficytu bud偶etowego zwi膮zanego z realizacj膮 zadania : " Budowa kanalizacji deszczowej w ci膮gu ulic Rynek i Senatorskiej w Latowiczu."
Wi臋cej »
147/16
z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu na sp艂at臋 wcze艣niej zaci膮gni臋tych zobowi膮za艅 z tytu艂u kredyt贸w i po偶yczek.
Wi臋cej »
148/16
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2016 rok
Wi臋cej »
149/16
z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025
Wi臋cej »
150/16
z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Latowicz
Wi臋cej »
151/16
w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, na kt贸rych zamieszkuj膮 mieszka艅cy i zagospodarowania tych odpad贸w w zamian za uiszczon膮 przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci op艂at臋 za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wi臋cej »
152/16
z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie okre艣lenia stawki op艂at za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek op艂at za pojemnik o okre艣lonej pojemno艣ci
Wi臋cej »
153/16
z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂at za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
154/16
z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie okre艣lenia wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ej
Wi臋cej »
155/16
z dnia 7 wrze艣nia 2016r. w sprawie przyst膮pienia do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. " Odnawialne 藕r贸d艂a energii popraw膮 jako艣ci 艣rodowiska naturalnego w gminach Ceg艂贸w, Mrozy Siennica, Latowicz, Ka艂uszyn."
Wi臋cej »
156/16
z dnia 7 wrze艣nia 2016 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2016 rok
Wi臋cej »
157/16
z dnia 7 wrze艣nia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025
Wi臋cej »
158/16
z dnia 7 wrze艣nia 2016 roku zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Latowicz
Wi臋cej »
159/16
z dnia 7 wrze艣nia 2016 roku w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie darowizny nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Latowicz, po艂o偶onej w miejscowo艣ci Latowicz na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu
Wi臋cej »
160/16
z dnia 7 wrze艣nia 2016 r. w sprawie poboru op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasent贸w oraz okre艣lenie wynagrodzenia za inkaso
Wi臋cej »
161/16
z dnia 7 pa藕dziernika 2016 roku w sprawie przyj臋cia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Latowicz na lata 2016-2023.
Wi臋cej »
162/16
z dnia 7 pa藕dziernika 2016 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwa艂y Sejmiku Wojew贸dztwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Latowicz
Wi臋cej »
163/16
z dnia 7 pa藕dziernika 2016 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2016 rok
Wi臋cej »
164/16
z dnia 7 pa藕dziernika w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025
Wi臋cej »
165/16
z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia programu wsp贸艂pracy Gminy Latowicz z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
Wi臋cej »
166/16
z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie ustalenia na rok 2016 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli orz maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie pobierane przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli oraz specjalno艣ci i formy kszta艂cenia na kt贸re dofinansowanie mo偶e by膰 przyznawane
Wi臋cej »
167/16
z dnia 2 grudnia w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 i zbiorowego odprowadzania 艣ciek贸w
Wi臋cej »
168/16
z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2016 rok
Wi臋cej »
169/16
z dnia 2 grudnia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025
Wi臋cej »
170/16
z dnia 2 grudnia w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok.
Wi臋cej »
171/16
z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek oraz zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie gminy Latowicz na 2017 r.
Wi臋cej »
172/16
z dnia 2 grudnia 2016 r w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na rok 2017 obowi膮zuj膮cych na terenie Gminy Latowicz
Wi臋cej »
173/16
z dnia 2 grudnia 2016 w sprawie op艂aty prolongacyjnej
Wi臋cej »
174/16
z dnia 2 grudnia 2016 r w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie udzia艂贸w Gminy Latowicz we wsp贸艂w艂asno艣ci nieruchomo艣ci po艂o偶onych w miejscowo艣ci Oleksianka
Wi臋cej »
175/16
z dnia 2 grudnia 2016 r w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Latowicz stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Latowicz
Wi臋cej »
176/16
z dnia 2 grudnia 2016 r w sprawie ustalenia na terenie gminy Latowicz liczby punkt贸w sprzeda偶y napoj贸w alkoholowych zawieraj膮cych powy偶ej 4,5% alkoholu ( z wyj膮tkiem piwa), przeznaczonych do spo偶ycia poza miejscem sprzeda偶y jak i w miejscu sprzeda偶y
Wi臋cej »
177/16
z dnia 30 grudnia 2016 w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci op艂aty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat oraz okre艣lenie warunk贸w ca艂kowitego zwolnienia z op艂at w publicznym przedszkolu i oddzia艂ach przedszkolnych prowadzonych przez Gmin臋 Latowicz
Wi臋cej »
178/16
z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2016 rok
Wi臋cej »
179/16
z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025
Wi臋cej »
180/16
z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Latowicz na rok 2017
Wi臋cej »
181/16
z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023
Wi臋cej »
182/16
z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu wydatk贸w w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2016, kt贸re nie wygasaj膮 z ko艅cem 2016 roku
Wi臋cej »
183/16
z dnia 30 grudnia w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na terenie gminy Latowicz na rok 2017
Wi臋cej »
184/16
z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na terenie gminy Latowicz na rok 2017
Wi臋cej »
185/16
z dnia 30 grudnia w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie na rzecz Gminy Latowicz nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Wielgolas
Wi臋cej »
186/16
z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyst膮pienia Gminy Latowicz do stowarzyszenia "Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mi艅skiej"
Wi臋cej »
187/16
z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Latowicz na lata 2016-2023
Wi臋cej »
188/16
z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Latowicz na 2017 rok
Wi臋cej »
189/16
z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Gminy Latowicz na 2017 rok
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 2613999