logo
logo
Prawo miejscowe » Zarz─ůdzenia W├│jta Gminy
2015 - 2016

1/2015
z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu...
Wi─Öcej »
2/2015
z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2015-2013
Wi─Öcej »
3/2015
z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Latowicz
Wi─Öcej »
4/2015
z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminnie Latowicz w 2015 roku
Wi─Öcej »
5/2015
z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany w bud┼╝ecie Gminy Latowicz na 2015 .
Wi─Öcej »
7/2015
z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie Gminy Latowicz na 2015 r.
Wi─Öcej »
8/2015
z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie Gminy Latowicz na 2015 r.
Wi─Öcej »
9/2015
z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie Gminy Latowicz na 2015 r.
Wi─Öcej »
10/2015
z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Latowicz w 2015 r. oraz ustalenia regulaminu jej pracy
Wi─Öcej »
11/2015
z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Latowicz z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu, przemocy w rodzinie w czasie ferii letnich 2015 r.
Wi─Öcej »
6/2015
z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023
Wi─Öcej »
12/2015
z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowo┼Ťci obowi─ůzuj─ůcych przy realizacji zadania "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowo┼Ťci Wielgolas poprzez budow─Ö chodnika w obszarze turystycznym", w ramach dzia┼éa┼ä 413 "Wdra┼╝anie Lokalnych Strategii Rozwoju" w zakresie operacji odpowiadaj─ůcych warunkom przyznania pomocy w ramach dzia┼éania "Odnowa i rozw├│j wsi" obj─Ötego PROW na lata 2007-2013
Wi─Öcej »
14/2015
z dnia 18 marca w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2015 r.
Wi─Öcej »
15/2015
z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Latowicz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania plany finansowego instytucji kultury - biblioteki 2014 r.
Wi─Öcej »
16/2015
z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2015 r.
Wi─Öcej »
17/2015
z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2015 r.
Wi─Öcej »
18/2015
z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie og┼éoszenia wykazu nieruchomo┼Ťci stanowi─ůcej w┼éasno┼Ť─ç Gminy Latowicz przeznaczonej do sprzeda┼╝y po┼éo┼╝onej w miejscowo┼Ťci Latowicz
Wi─Öcej »
19/2015
z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie og┼éoszenia wykazu nieruchomo┼Ťci stanowi─ůcej wsp├│┼éw┼éasno┼Ť─ç Gminy Latowicz przeznaczonej do sprzeda┼╝y po┼éo┼╝onej w miejscowo┼Ťci Latowicz
Wi─Öcej »
20/2015
z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powo┼éania na terenie Gminy Latowicz obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia g┼éosowanie w wyborach Prezydenta RP zarz─ůdzonych na dzie┼ä 10 maja 2015 r.
Wi─Öcej »
21/15
z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2015 r.
Wi─Öcej »
22/15
z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania formularzy do wydania dowodów osobistych
Wi─Öcej »
24/2015
Z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowo┼Ťci obowi─ůzuj─ůcych przy realizacji zadania..
Wi─Öcej »
25/2015
Z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2015r.
Wi─Öcej »
26/2015
z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie wyga┼Ťni─Öcia cz┼éonkostwa w obwodowych komisjach wyborczych
Wi─Öcej »
27/2015
Z dnia 19 maja 2015r. w sprawie uzupełnienia składów osobowych komisji wyborczych
Wi─Öcej »
28/2015
Z dnia 20 maja 2015r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2015r.
Wi─Öcej »
29/2015
Z dnia 20 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowo┼Ťci obowi─ůzuj─ůcych przy realizacji zadania..
Wi─Öcej »
30/2015
Z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2015r.
Wi─Öcej »
31/2015
Z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na rok 2015
Wi─Öcej »
32/2015
Z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2015r.
Wi─Öcej »
34/2015
Z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie og┼éoszenia wykazu nieruchomo┼Ťci stanowi─ůcych w┼éasno┼Ť─ç Gminy Latowicz, przeznaczonych do sprzeda┼╝y po┼éo┼╝onych w miejscowo┼Ťci Latowicz.
Wi─Öcej »
35/2015
Z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie og┼éoszenia wykazu nieruchomo┼Ťci stanowi─ůcej w┼éasno┼Ť─ç Gminy Latowicz, przeznaczonej do sprzeda┼╝y po┼éo┼╝onej w miejscowo┼Ťci Transb├│r.
Wi─Öcej »
36/2015
Z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie Gminy Latowicz na 2015r.
Wi─Öcej »
37/2015
Z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie zasad transportu dzieci i uczniów niepełnosprawnych ...
Wi─Öcej »
38/2015
Z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie Gminy Latowicz na 2015r.
Wi─Öcej »
39/2015
Z dnia 5 sierpnia w sprawie obni┼╝enia ceny wywo┼éawczej nieruchomo┼Ťci po┼éo┼╝onej w miejscowo┼Ťci Latowicz do przeprowadzenia drugiego przetargu
Wi─Öcej »
40/2015
Z dnia 5 sierpnia w sprawie og┼éoszenia wykazu nieruchomo┼Ťci stanowi─ůcych w┼éasno┼Ť─ç Gminy Latowicz, przeznaczonych do sprzeda┼╝y po┼éo┼╝onych w miejscowo┼Ťci Wielgolas.
Wi─Öcej »
41/2015
Z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy Latowicz na lata 2015-2025.
Wi─Öcej »
42/2015
Z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Zespołu ds opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Latowicz.
Wi─Öcej »
43/2015
Z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie powo┼éania na terenie Gminy Latowicz obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia g┼éosowania w referendum og├│lnokrajowych zarz─ůdzonym na dzie┼ä 6 wrze┼Ťnia 2015r.
Wi─Öcej »
44/2015
Z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie Gminy Latowicz na 2015r.
Wi─Öcej »
45/2015
Z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Latowicz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury- biblioteki za I półrocze 2015r.
Wi─Öcej »
46/2015
Z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia terminu sk┼éadania wniosk├│w o udzielenie pomocy finansowej uczniom obj─Ötym Rz─ůdowym programem pomocy uczniom w 2015r. " Wyprawka szkolna"
Wi─Öcej »
47/2015
Z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2015r.
Wi─Öcej »
48/2015
Z dnia 1 wrze┼Ťnia 2015r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2015r.
Wi─Öcej »
49/2015
Z dnia 14 wrze┼Ťnia 2015r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2015r.
Wi─Öcej »
50/2015
Z dnia 15 wrze┼Ťnia 2015r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2015r.
Wi─Öcej »
51/2015
Z dnia 17 wrze┼Ťnia 2015r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2015r.
Wi─Öcej »
52/2015
Z dnia 24 wrze┼Ťnia 2015r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2015r.
Wi─Öcej »
53/2015
Z dnia 30 wrze┼Ťnia 2015r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2015r
Wi─Öcej »
54/2015
Z dnia 5 pa┼║dziernika 2015r. w sprawie powo┼éania na terenie Gminy Latowicz obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia g┼éosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarz─ůdzonych na dzie┼ä 25 pa┼║dziernika 2015r.
Wi─Öcej »
55/2015
Z dnia 19 pa┼║dziernika 2015r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2015r.
Wi─Öcej »
56/2015
Z dnia 20 pa┼║dziernika 2015r. w sprawie odp┼éatno┼Ťci za wynajem pomieszcze┼ä szkolnych w budynkach szk├│┼é na terenie gminy Latowicz.
Wi─Öcej »
57/2015
Z dnia 22 pa┼║dziernika 2015r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2015r.
Wi─Öcej »
58/2015
Z dnia 27 pa┼║dziernika 2015r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2015r.
Wi─Öcej »
59/2015
Z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie powo┼éania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia post─Öpowania egzaminacyjnego dla nauczycieli Zespo┼éu Szk├│┼é im. Rodziny Wyle┼╝y┼äskich w Wielgolesie ubiegaj─ůcych si─Ö o awans na stopie┼ä nauczyciela mianowanego.
Wi─Öcej »
60/2015
Z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie projektu chwały budżetowej na rok 2016r.
Wi─Öcej »
61/2015
Z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021.
Wi─Öcej »
62/2015
Z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na rok 2015.
Wi─Öcej »
63/2015
Z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na rok 2015.
Wi─Öcej »
64/2015
z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2015r.
Wi─Öcej »
66/2015
z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2015r.
Wi─Öcej »
67/2015
z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2015r
Wi─Öcej »
68/2015
z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie współdziałania i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Latowicz w roku 2016
Wi─Öcej »
69/2015
z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2015r.
Wi─Öcej »
70/2015
z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023
Wi─Öcej »
1/2016
z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2016r.
Wi─Öcej »
2/2016
z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2016r.
Wi─Öcej »
3/2016
z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynno┼Ťci w post─Öpowaniu rekrutacyjnym oraz w post─Öpowaniu uzupe┼éniaj─ůcym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli, oddzia┼é├│w przedszkolnych w szko┼éach podstawowych.
Wi─Öcej »
4/2016
z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie regulaminu uczestnictwa w projekcie pn: "Upowszechnianie nauki p┼éywania w┼Ťr├│d uczni├│w Gminy Latowicz", regulaminu rekrutacji do projektu pt. " Upowszechnianie nauki p┼éywania w┼Ťr├│d uczni├│w Gminy Latowicz", wprowadzenia procedury archiwizacji dokument├│w tego projektu oraz wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowo┼Ťci obowi─ůzuj─ůcych przy realizacji projektu: " Upowszechnianie nauki p┼éywania w┼Ťr├│d uczni├│w Gminy Latowicz" wsp├│┼éfinansowanego ze ┼Ťrodk├│w Ministerstwa Sportu i Turystyki
Wi─Öcej »
5/2016
z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie og┼éoszenia wykazu nieruchomo┼Ťci stanowi─ůcej w┼éasno┼Ť─ç Gminy Latowicz, przeznaczonej do sprzeda┼╝y po┼éo┼╝onej w miejscowo┼Ťci W─Ö┼╝yczyn
Wi─Öcej »
6/2016
z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Latowicz w 2016r.
Wi─Öcej »
7/2016
z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2016r.
Wi─Öcej »
8/2016
z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2016r.
Wi─Öcej »
9/2016
z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie Gminy Latowicz na 2016r.
Wi─Öcej »
11/2016
z dnia 4 marca 2016r. w sprawie og┼éoszenia wykazu nieruchomo┼Ťci stanowi─ůcej w┼éasno┼Ť─ç Gminy Latowicz przeznaczonej do sprzeda┼╝y po┼éo┼╝onej w miejscowo┼Ťci Latowicz.
Wi─Öcej »
12/2016
z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Latowicz, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury - biblioteki za 2015r.
Wi─Öcej »
13/2016
z dnia 21 marca 2016r. w sprawie upowa┼╝nienia Kierownika Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Latowiczu Pani Hanny Aksamitowskiej do prowadzenia post─Öpowania w sprawie ┼Ťwiadczenia wychowawczego.
Wi─Öcej »
14/2016
z dnia 21 marca 2016r. w sprawie upowa┼╝nienia referenta ds. ┼Ťwiadcze┼ä rodzinnych i ┼Ťwiadcze┼ä funduszu alimentacyjnego Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Latowiczu Pani Honoraty Nieprzeckiej do prowadzenia spraw z zakresu ┼Ťwiadczenia wychowawczego.
Wi─Öcej »
15/2016
z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2016r.
Wi─Öcej »
17/2016
z dnia 25 marca 2016r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2016r.
Wi─Öcej »
18/2016
z dnia 25 marca 2016r. w sprawie zmiany regulaminu wynagrodzenia pracownik├│w Urz─Ödu Gminy Latowicz.
Wi─Öcej »
18a/2016
z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2016r.
Wi─Öcej »
19/2016
z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynno┼Ťci w post─Öpowaniu rekrutacyjnym oraz w post─Öpowaniu uzupe┼éniaj─ůcym na rok szkolny 2016/2017 do szk├│┼é podstawowych prowadzonych przez gmin─Ö Latowicz
Wi─Öcej »
21/2016
z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany zarz─ůdzenia nr 48/2014 W├│jta Gminy Latowicz z dnia 25 wrze┼Ťnia 2014r. w sprawie za┼éo┼╝enia Gminnej Ewidencji Zabytk├│w Gminy Latowicz
Wi─Öcej »
22/2016
z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie Gminy Latowicz na 2016r.
Wi─Öcej »
23/2016
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2016 r.
Wi─Öcej »
24/2016
z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2016r.
Wi─Öcej »
25/2016
z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Latowicz
Wi─Öcej »
26/2016
z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2016r.
Wi─Öcej »
27/2016
z dnia 25 maja 2016r. w sprawie powo┼éania Zespo┼éu Roboczego, kt├│ry b─Ödzie odpowiedzialny za wdra┼╝anie, monitoringi ewaluacj─Ö "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Latowicz", przyj─Ötego uchwa┼é─ů IX/49/15 Rady Gminy Latowicz z dnia 15 pa┼║dziernika 2015r. w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Latowicz", zmienionego uchwa┼é─ů nr XIV/115/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 maja 2016r. ws. zmiany Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Latowicz
Wi─Öcej »
29/2016
z dnia 7 czerwca 2016 w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2016r.
Wi─Öcej »
30/2016
z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025
Wi─Öcej »
31/2016
z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2016r.
Wi─Öcej »
32/2016
z dnia 22 czerwca 2016r w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2016 r.
Wi─Öcej »
33/2016
z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowo┼Ťci obowi─ůzuj─ůcych przy realizacji projektu : " Opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Latowicz" wsp├│┼éfinansowanego ze ┼Ťrodk├│w Unii Europejskiej, z Funduszy Sp├│jno┼Ťci w ramach programu operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z bud┼╝etu pa┼ästwa.
Wi─Öcej »
34/2016
z dnia 30 czerwca 2016 r w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2016 r.
Wi─Öcej »
35/2016
z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2016r.
Wi─Öcej »
36/2016
z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2016 r.
Wi─Öcej »
37/2016
z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie powo┼éania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia post─Öpowania egzaminacyjnego dla nauczycieli Zespo┼éu Szk├│┼é w Latowiczu ubiegaj─ůcych si─Ö o awans na stopie┼ä nauczyciela mianowanego.
Wi─Öcej »
38/2016
z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2016 r.
Wi─Öcej »
39/2016
z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2016 r.
Wi─Öcej »
40/2016
z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Wi─Öcej »
41/2016
z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie og┼éoszenia wykazu nieruchomo┼Ťci stanowi─ůcej w┼éasno┼Ť─ç Gminy Latowicz, przeznaczonej do sprzeda┼╝y po┼éo┼╝onej w miejscowo┼Ťci W─Ö┼╝yczyn
Wi─Öcej »
42/2016
z dnia 3 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2016 r.
Wi─Öcej »
44/2016
z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2016 r.
Wi─Öcej »
45/2016
z dnia 8 wrze┼Ťnia 2016 r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2016 r.
Wi─Öcej »
46/2016
z dnia 19 wrze┼Ťnia 2016 r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2016r.
Wi─Öcej »
47/2016
z dnia 26 wrze┼Ťnia 2016r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2016 r.
Wi─Öcej »
49/2016
z dnia 30 wrze┼Ťnia 2016 r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2016 r.
Wi─Öcej »
50/2016
z dnia 10 pa┼║dziernika 2016 r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2016 r.
Wi─Öcej »
52/2016
z dnia 12 pa┼║dziernika 2016r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2016 r.
Wi─Öcej »
54/2016
z dnia 20 pa┼║dziernika 2016 r. w sprawie og┼éoszenia wykazu nieruchomo┼Ťci stanowi─ůcej w┼éasno┼Ť─ç Gminy Latowicz przeznaczonej do sprzeda┼╝y po┼éo┼╝onej w miejscowo┼Ťci D─Öbe Ma┼ée
Wi─Öcej »
55/2016
z dnia 20 pa┼║dziernika 2016 r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2016r.
Wi─Öcej »
51/2016
z dnia 10 pa┼║dziernika 2016 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowo┼Ťci obowi─ůzuj─ůcych przy realizacji projektu : "Kompetencje na start" nr RPMA.10.01.01-14-39-898/15 wsp├│┼éfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego w ramach Osi Priorytetowej X "Edukacja dla rozwoju regionu " Dzia┼éania 10.1 "Edukacja og├│lna i przedszkolna" Poddzia┼éania 10.1.1. "Edukacja og├│lna (w tym w szko┼éach zawodowych)" Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew├│dztwa Mazowieckiego na Lata 2014-2020.
Wi─Öcej »
56/2016
z dnia 24 pa┼║dziernika 2016 roku w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2016 rok
Wi─Öcej »
57/2016
z dnia 24 pa┼║dziernika 2016 r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2016 r.
Wi─Öcej »
58/2016
z dnia 28 października 2016 r . w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Wi─Öcej »
59/2016
z dnia 27 pa┼║dziernika 2016 r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2016 r.
Wi─Öcej »
60/2016
z dnia 31 pa┼║dziernika 2016 r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2016 r.
Wi─Öcej »
62/2016
z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025
Wi─Öcej »
63/2016
z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2016 rok
Wi─Öcej »
64/2016
z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2016 rok
Wi─Öcej »
65/2016
z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2016 rok
Wi─Öcej »
66/2016
z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2016 rok
Wi─Öcej »
67/2016
z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie Gminy Latowicz na 2016 rok
Wi─Öcej »
68/2016
z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie zasad centralizacji rozliczeń VAT w Gminie i jej jednostkach budżetowych
Wi─Öcej »
69/2016
z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie Gminy Latowicz 2016
Wi─Öcej »
70/2016
z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki) rachunkowo┼Ťci obowi─ůzuj─ůcych przy realizacji projektu : "Przebudowa ulic Rynek i Senatorskiej w Latowiczu (0+003,20-0+651,90)" w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Wi─Öcej »
71/2016
z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2016 r.
Wi─Öcej »
72/2016
z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2016 rok
Wi─Öcej »
73/2016
z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy Latowicz na 2016
Wi─Öcej »



licznik odwiedzin: 2614022