logo
logo
WYBORY I REFERENDA
WYBORY SAMORZ膭DOWE 2014

Wyniki g艂osowania w wyborach do Sejmiku Wojew贸dztwa Mazowieckiego - na terenie Gminy Latowicz
/Protoko艂y sporz膮dzone przez Obwodowe Komisje Wyborcze w dniu 16 listopada 2014 r./
Wi臋cej »
Wyniki g艂osowania w wyborach do Rady Powiatu Mi艅skiego - na terenie Gminy Latowicz
/Protoko艂y sporz膮dzone przez Obwodowe Komisje Wyborcze w dniu 16 listopada 2014 r./
Wi臋cej »
Wyniki g艂osowania w wyborach W贸jta Gminy Latowicz
/Protok贸艂 sporz膮dzony przez Gminn膮 Komisj臋 Wyborcz膮 w Latowiczu w dniu 17 listopada 2014 r./
Wi臋cej »
Wyniki g艂osowania w wyborach do Rady Gminy Latowicz
/Protok贸艂 sporz膮dzony przez Gminn膮 Komisj臋 Wyborcz膮 w Latowiczu w dniu 17 listopada 2014 r./
Wi臋cej »
Informacja o dy偶urach Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu w dniach 15 i 16 listopada 2014 r.
Wi臋cej »
Informacja o dy偶urach Komisarza Wyborczego i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach w dniach 15 i 16 listopada 2014 r.
Wi臋cej »
Sk艂ady osobowe obwodowych komisji wyborczych
(po wyborze Przewodnicz膮cych Komisji oraz Zast臋pc贸w Przewodnicz膮cych Komisji)
Wi臋cej »
Uchwa艂y Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu z dnia 23 pa藕dziernika 2014 r. :
- o ustaleniu listy zarejestrowanych kandydat贸w na W贸jta Gminy Latowicz w wyborach zarz膮dzonych na dzie艅 16 listopada 2014 r. - o zarz膮dzeniu wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na W贸jta Gminy Latowicz w wyborach zarz膮dzonych na dzie艅 16 listopada 2014 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu z dnia 22 pa藕dziernika 2014 r.
o zarz膮dzeniu wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydat贸w na radnych do Rady Gminy Latowicz w wyborach zarz膮dzonych na dzie艅 16 listopada 2014 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu z dnia 22 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarz膮dzonych na dzie艅 16 listopada 2014 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu z dnia 22 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie przyznania numer贸w listom kandydat贸w na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Latowicz zarz膮dzonych na dzie艅 16 listopada 2014 r.
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Latowicz z dnia 16 wrze艣nia 2014 r. ze zmianami z dnia 21 pa藕dziernika 2014 r. dotycz膮cymi g艂osowania korespondencyjnego
podaj膮ce do publicznej wiadomo艣ci informacj臋 o numerach i granicach sta艂ych obwod贸w g艂osowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisjach wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborc贸w niepe艂nosprawnych oraz informacj臋 o mo偶liwo艣ci g艂osowania korespondencyjnego przez wyborc贸w niepe艂nosprawnych w wyborach rad gmin, rad powiat贸w, sejmik贸w wojew贸dztw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w贸jt贸w, burmistrz贸w i prezydent贸w miast zarz膮dzonych na dzie艅 16 listopada 2014 r.
Wi臋cej »
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu z dnia 20 pa藕dziernika 2014 r.
o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania sk艂ad贸w obwodowych komisji wyborczych
Wi臋cej »
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu z dnia 20 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie terminu i miejsca losowania numer贸w list kandydat贸w na radnych w wyborach zarz膮dzonych na dzie艅 16 listopada 2014 r.
Wi臋cej »
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu z dnia 8 pa藕dziernika 2014 r.
o sk艂adzie osobowym, siedzibie i pe艂nionych dy偶urach
Wi臋cej »
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu z dnia 26 wrze艣nia 2014 r.
o sk艂adzie osobowym, siedzibie i pe艂nionych dy偶urach
Wi臋cej »
Pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu
Pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu
Wi臋cej »
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach w prawie powo艂ania TKW
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach w prawie powo艂ania TKW
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Latowicz z dnia 16 wrze艣nia 2014 r.
zawieraj膮ce informacj臋 o numerach i granicach obwod贸w g艂osowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach rady gminy, rady powiatu, sejmiku wojew贸dztwa oraz w贸jta gminy zarz膮dzonych na dzie艅 16 listopada 2014 r.
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Latowicz z dnia 8 wrze艣nia 2014 r.
zawieraj膮ce informacj臋 o okr臋gach wyborczych, ich numerach i granicach oraz liczbie radnych wybieranych w ka偶dym okr臋gu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Latowicz zarz膮dzonych na dzie艅 16 listopada 2014 r.
Wi臋cej »
Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 28 sierpnia 2014 r.
W sprawie liczby ludno艣ci w poszczeg贸lnych gminach z terenu dzia艂ania Komisarza Wyborczego w Siedlcach wg. stanu na dzie艅 31 grudnia 2013 r.
Wi臋cej »
Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 27 sierpnia 2014 r.
W sprawie zg艂oszenia kandydat贸w na cz艂onk贸w terytorialnych (miejskich, gminnych oraz powiatowych) komisji wyborczych
Wi臋cej »
Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 27 sierpnia 2014 r.
W sprawie zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 2614054