logo
logo
Prawo miejscowe » Uchwa艂y Rady Gminy
2013 - 2014

18/14
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia planu pracy sta艂ych komisji Rady Gminy Latowicz na 2015 rok
Wi臋cej »
17/14
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Latowicz na 2015 rok
Wi臋cej »
16/14
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyra偶enia zgody na przej臋cie rzecz Gminy Latowicz darowizny nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa po艂o偶onej w miejscowo艣ci Wielgolas
Wi臋cej »
15/14
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zarz膮dzeni wybor贸w do organ贸w wykonawczych so艂ectw na terenie Gminy Latowicz
Wi臋cej »
14/14
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia W贸jta Gminy Latowicz
Wi臋cej »
13/14
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie ustalenia na 2014 rok planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at pobierane przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli oraz specjalno艣ci i formy kszta艂cenia na kt贸re dofinansowanie mo偶e by膰 przyznane
Wi臋cej »
12/14
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomani na terenie Gminy Latowicz
Wi臋cej »
11/14
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholanowych na terenie Gminy Latowicz na 2015 r.
Wi臋cej »
10/14
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023
Wi臋cej »
9-2/14
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Latowicz na rok 2015
Wi臋cej »
9-1/14
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Latowicz na rok 2015
Wi臋cej »
8/14
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023
Wi臋cej »
7/14
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na 2014 rok
Wi臋cej »
6/14
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie okre艣lenia wzoru o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂臋j
Wi臋cej »
5/14
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie okre艣lenia stawiki op艂at za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszka艅ca
Wi臋cej »
4/14
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zborowego zaopatrzenia w wod臋 i odprowadzania 艣ciek贸w
Wi臋cej »
3/14
z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powo艂ania i ustalenia sk艂ad贸w osobowych komisji sta艂ych Rady Gminy Latowicz
Wi臋cej »
2/14
z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz膮cego Rady Gminy Latowicz
Wi臋cej »
1/14
z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodnicz膮cego Rady Gminy Latowicz
Wi臋cej »
248/14
z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023
Wi臋cej »
247/14
z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz
Wi臋cej »
246/14
z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia programu wsp贸艂pracy Gminy Latowicz z organizacjami pozarz膮dowymi...
Wi臋cej »
245/14
z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie okre艣lenia stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na rok 2015 obowi膮zuj膮cych na terenie Gminy Latowicz
Wi臋cej »
244/14
z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek oraz zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Gminy Latowicz na 2015 r.
Wi臋cej »
243/14
z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta przyjmowanej jako polowa obliczenia podatku rolnego na 2015 r.
Wi臋cej »
242/14
z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie wyra偶enia zgody na przyj臋cie darowizny na rzecz Gminy Latowicz...
Wi臋cej »
241/14
z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie wyra偶enienia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzier偶awy nieruchomo艣ci...
Wi臋cej »
240/14
z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023
Wi臋cej »
239/14
z dnia 29 wrze艣nia2014 roku w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na 2014 rok
Wi臋cej »
238/14
z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci op艂aty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz okre艣lenie warunk贸w...
Wi臋cej »
237/14
z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie zasad udzielania stypendi贸w dla uczni贸w szk贸艂 prowadzonych przez Gmin臋 Latowicz
Wi臋cej »
236/14
z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w Planie Odnowy miejscowo艣ci Latowicz na lata 2008-2015
Wi臋cej »
235/14
z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023
Wi臋cej »
234/14
z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2014 rok
Wi臋cej »
233/14
z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki na wyprzedzaj膮ce finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przybudowa przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w 艣ciek贸w...
Wi臋cej »
232/14
z dnia 29 sierpnia 2014 roku z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki na wyprzedzaj膮ce finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa parku w miejscowo艣ci Latowicz w ramach dzia艂ania Odnowa i rozw贸j wsi obj臋tego programem Rozw贸j obszar贸w wiejskich na lata 2007-2013.
Wi臋cej »
231/14
z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem zadania: Przebudowa parku w miejscowo艣ci Latowicz.
Wi臋cej »
230/2014
z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zamiaru przyst膮pienia Gminy Latowicz do Stowarzyszenia ,, Lokalna Grupa Dzia艂ania Ziemi Mi艅skiej ''
Wi臋cej »
229/14
z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 r.
Wi臋cej »
228/14
z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian bud偶ecie gminy Latowicz na 2014 r.
Wi臋cej »
227/14
z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem zadania:
Wi臋cej »
226/14
z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem zadania:
Wi臋cej »
225/14
z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Latowicz absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2013 rok.
Wi臋cej »
224/14
z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Latowicz wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu za 2013 rok.
Wi臋cej »
223/14
z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy Latowicz za rok 2013.
Wi臋cej »
222/14
z dnia 26 czerwca 2014 r. o przyst膮pieniu do partnerskiego projektu pt,, Wyr贸wnywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zaj臋cia rozwijaj膮ce kompetencje kluczowe - Moja przysz艂o艣膰'' wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki.
Wi臋cej »
221/14
z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwa艂y Rady Gminy Latowicz w sprawie podzia艂u gminy Latowicz na sta艂e obwody g艂osowania, ustalenia ich numer贸w, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Wi臋cej »
220/14
z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwa艂y Rady Gminy Latowicz w sprawie podzia艂u gminy Latowicz na okr臋gi wyborcze, ustalenia ich granic i numer贸w oraz liczby radnych wybieranych w ka偶dym okr臋gu
Wi臋cej »
219/14
z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie uchwalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 stawek i szczeg贸艂owe warunki przyznawania dodatk贸w za wys艂ug臋 lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczeg贸艂owe warunki obliczenia i wyp艂acenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw oraz wysoko艣膰 i warunki wyp艂acania nagr贸d a tak偶e wysoko艣膰 oraz szczeg贸艂owe zasady przyznawania i wyp艂acania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach prowadzonych przez Gmin臋 Latowicz
Wi臋cej »
218/14
z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023
Wi臋cej »
217/14
z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na 2014 r.
Wi臋cej »
216/14
z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej i Gimnazjum wchodz膮cych w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu
Wi臋cej »
215/14
z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie okre艣lenia programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Latowicz na 2014 r.
Wi臋cej »
214/14
z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyra偶enia zgody na wyodr臋bnienie w bud偶ecie gminy 艣rodk贸w stanowi膮cych fundusz so艂ecki
Wi臋cej »
213/14
z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2014 - 2023
Wi臋cej »
212/14
z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na 2014 r.
Wi臋cej »
211/14
z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu os艂onowego w zakresie do偶ywiania ....
Wi臋cej »
210/14
z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie podwy偶szenia kryterium dochodowego .....
Wi臋cej »
209/14
z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki ze 艣rodk贸w WFO艢iGW na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem zadania - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wielgolas - III etap
Wi臋cej »
208/14
z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem zadania - przebudowa drogi .....
Wi臋cej »
207/14
z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Mi艅skiemu
Wi臋cej »
206/14
z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie wyra偶enia zgody na wyodr臋bnienie w bud偶ecie gminy 艣rodk贸w stanowi膮cych fundusz so艂ecki
Wi臋cej »
205/14
z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz
Wi臋cej »
204/14
z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2014
Wi臋cej »
203/13
z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Gminy Latowicz na 2014 r.
Wi臋cej »
202/12
z dnia 30 grudnia 2013 r.w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Latowicz na 2014 r.
Wi臋cej »
201/13
z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 i zbiorowego odprowadzania 艣ciek贸w
Wi臋cej »
200/13
z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia programu wsp贸艂pracy Gminy Latowicz z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
Wi臋cej »
199/13
z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia na 2014 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie i formy kszta艂cenia na kt贸re dofinansowanie mo偶e by膰 przyznane
Wi臋cej »
198/13
z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na terenie Gminy Latowicz na rok 2014
Wi臋cej »
197/13
z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2014 rok.
Wi臋cej »
196/13
z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023
Wi臋cej »
195/13
z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Latowicz na rok 2014
Wi臋cej »
194/13
z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatk贸w w bud偶ecie Gminy Latowicz, kt贸re nie wygasaj膮 z ko艅cem 2013 r.
Wi臋cej »
193/13
z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2013 - 2022
Wi臋cej »
192/13
z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2013
Wi臋cej »
191/13
z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na rok 2014 obowi膮zuj膮cych na terenie Gminy Latowicz.
Wi臋cej »
190/13
z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek oraz zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Gminy Latowicz na 2014 r.
Wi臋cej »
189/13
z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2014 r.
Wi臋cej »
188/13
z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2013
Wi臋cej »
187/13
z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2013.
Wi臋cej »
186/13
Latowicz z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Latowicz.
Wi臋cej »
185/13
z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwod贸w publicznych szk贸l podstawowych i gimnazj贸w prowadzonych przez Gmin臋 Latowicz
Wi臋cej »
184/13
z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie poboru op艂aty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasent贸w oraz okre艣lenie wynagrodzenia za inkaso
Wi臋cej »
183/13
z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyst膮pienia Gminy Latowicz do partnerskiego z Gmin膮 Ceg艂贸w projektu pod nazw膮 Kompleksowa rekultywacja gminnych wysypisk odpad贸w w miejscowo艣ci Wo藕bin i Latowicz - Rozstanki
Wi臋cej »
182/13
z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2013
Wi臋cej »
181/13
z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2013
Wi臋cej »
180/13
z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki ze 艣rodk贸w Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem zadania - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo艣ci Wielgolas
Wi臋cej »
179/13
z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XVIII/129/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie okre艣lenia wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ej
Wi臋cej »
178/13
z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w uzupe艂niaj膮cych so艂tysa so艂ectwa D臋be Ma艂e
Wi臋cej »
177/13
z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 艣ciek贸w na terenie Gminy Latowicz
Wi臋cej »
176/13
z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013
Wi臋cej »
175/13
z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem zadania - Przebudowa drogi gminnej w miejscowo艣ci Budziska
Wi臋cej »
174/13
z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2013
Wi臋cej »
173/13
z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na 2013 r.
Wi臋cej »
172/13
z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia W贸jta Gminy Latowicz
Wi臋cej »
171/13
z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Latowicz absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2012 rok
Wi臋cej »
170/13
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Latowicz wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu za 2012 rok
Wi臋cej »
169/13
z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy Latowicz za rok 2012
Wi臋cej »
168/13
z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie okre艣lenia programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Latowicz na 2013 rok.
Wi臋cej »
167/13
z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Latowicz, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Latowicz.
Wi臋cej »
166/13
z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Latowicz.
Wi臋cej »
165/13
z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie przekszta艂cenia Szko艂y Podstawowej im. Marii Konopnickiej w D臋bem Ma艂ym w Szko艂臋 Filialn膮 Szko艂y Podstawowej w Zespole Szk贸艂 im. Rodziny Wyle偶y艅skich w Wielgolesie.
Wi臋cej »
164/13
z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2013
Wi臋cej »
163/13
z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2013.
Wi臋cej »
162/13
z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1316W Parys贸w-Latowicz od km 9+211 do km 10+361
Wi臋cej »
161/13
z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Mi艅skiego w postaci realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi powiatowej Latowicz
Wi臋cej »
160/13
z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Wojew贸dztwa Mazowieckiego polegaj膮cej na opracowaniu dokumentacji technicznej na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi wojew贸dzkiej Nr 802 na odcinku od km 19+940 do km 21+584 w miejscowo艣ci Wielgolas
Wi臋cej »
159/13
z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Wojew贸dztwa Mazowieckiego polegaj膮cej na opracowaniu dokumentacji technicznej na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi wojew贸dzkiej Nr 802 na odcinku od km 24+565 do km 25+867 w miejscowo艣ci Latowicz
Wi臋cej »
158/13
z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki ze 艣rodk贸w Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem zadania: Budowa przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w we wsiach Gminy Latowicz
Wi臋cej »
157/13
z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki ze 艣rodk贸w Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem zadania: Budowa sieci wodoci膮gowej w miejscowo艣ci Latowicz i Wielgolas wraz z zakupem i monta偶em aparatury do pomiaru zwierciad艂a wody w studniach Stacji Uzdatniania Wody w Chy偶ynach
Wi臋cej »
156/13
z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2013
Wi臋cej »
155/13
z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2013
Wi臋cej »
154/13
z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XIX/135/13 Rady Gminy Latowicz z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Latowicz na rok 2013
Wi臋cej »
153/13
z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie uchylenia uchwa艂y Nr XX/147/13 Rady Gminy Latowicz z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2013
Wi臋cej »
152/13
z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie uchylenia uchwa艂y Rady Gminy Latowicz Nr XX/146/13 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na 2013 r.
Wi臋cej »
151/13
z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Latowicz
Wi臋cej »
150/13
z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie podzia艂u Gminy Latowicz na sta艂e obwody g艂osowania, ustalenia ich numer贸w, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Wi臋cej »
149/13
z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zamiaru przekszta艂cenia Szko艂y Podstawowej im. Marii Konopnickiej w D臋bem Ma艂ym w Szko艂臋 Filialn膮 Szko艂y Podstawowej w Zespole Szk贸艂 w im. Rodziny Wyle偶y艅skich w Wielogolesie
Wi臋cej »
148/13
z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wyra偶enia zgody na wyodr臋bnienie w bud偶ecie gminy 艣rodk贸w stanowi膮cych fundusz so艂ecki
Wi臋cej »
147/13
z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2013
Wi臋cej »
146/13
z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2012
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 2614017