logo
logo
Prawo miejscowe » Zarz膮dzenia W贸jta Gminy
2006 - 2007

1/06
z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu gminy Latowicz na 2006 rok
Wi臋cej »
2/06
z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie wniesienia terminowych lokat pieni臋偶nych w Banku Sp贸艂dzielczym w Mi艅sku Mazowieckim o/ Latowicz
Wi臋cej »
3/06
z dnia 20 luty 2006 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie pobierane przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli, oraz specjalno艣ci i formy kszta艂cenia na kt贸re dofinansowanie jest przyznawane
Wi臋cej »
4/06
z dnia 6 marca 2006 roku w sprawie Regulaminu Pracy Urz臋du Gminy Latowicz
Wi臋cej »
5/06
z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie sprawozdania z wykonania bud偶etu gminy Latowicz za 2005r.
Wi臋cej »
6/06
z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz
Wi臋cej »
7/06
z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespo艂u Reagowania oraz zasad jego funkcjonowania
Wi臋cej »
8/06
z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie ustalenia dnia 26 maja 2006 r. dniem wolnym od pracy dla pracownik贸w Urz臋du Gminy w Latowiczu i niekt贸rych jednostek organizacyjnych Gminy Latowicz
Wi臋cej »
9/06
z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2006 r.
Wi臋cej »
10/06
z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 gminy Latowicz przeznaczonej do sprzeda偶y w miejscowo艣ci Waliska
Wi臋cej »
11/06
z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz
Wi臋cej »
12/06
z dnia 10 lipca 2006 roku w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 gminy Latowicz przeznaczonej do sprzeda偶y w miejscowo艣ci Latowicz
Wi臋cej »
13/06
z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia do u偶ytku Planu Reagowania Kryzysowego Gminy Latowicz
Wi臋cej »
14/06
z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2006 rok
Wi臋cej »
15/06
z dnia 8 sierpnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy
Wi臋cej »
16/06
z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie zaci膮gni臋cia kr贸tkoterminowego kredytu na pokrycie deficytu gminy Latowicz
Wi臋cej »
17/06
z dnia 24 sierpnia 2006 roku w sprawie informacji z wykonania bud偶etu gminy Latowicz oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - biblioteki za I po艂rocze 2006 r.
Wi臋cej »
18/06
z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2006 rok
Wi臋cej »
19/06
z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad opracowania Sta艂ego Dy偶uru W贸jta Gminy Latowicz na potrzeby podwy偶szania gotowo艣ci obronnej pa艅stwa oraz uruchamiania realizacji zada艅 uj臋tych w Planach operacyjnych Funkcjonowania Gminy Latowicz w warunkach zewn臋trznego zagro偶enia bezpiecze艅stwa i w czasie wojny
Wi臋cej »
20/06
z dnia 15 wrze艣nia 2006 roku w sprawie wymaga艅, jakie powinien spe艂nia膰 przedsi臋biorca ubiegaj膮cy si臋 o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzia艂alno艣ci w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci lub opr贸偶niania zbiornik贸w bezodp艂ywowych i transportu nieczysto艣ci ciek艂ych
Wi臋cej »
21/06
z dnia 15 wrze艣nia 2006 roku w sprawie wymaga艅, jakie powinien spe艂nia膰 przedsi臋biorca ubiegaj膮cy si臋 o uzyskanie zezwolenia na 艣wiadczenie us艂ug w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierz臋tami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierz膮t, a tak偶e grzebowisk i spalarni zw艂ok zwierz臋cych i ich cz臋艣ci
Wi臋cej »
22/06
z dnia 16 pa藕dziernika 2006 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2006 r.
Wi臋cej »
23/06
z dnia 19 pa藕dziernika 2006 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2006 r.
Wi臋cej »
24/06
z dnia 30 pa藕dziernika 2006 roku zmieniaj膮ce Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Latowicz w sprawie wprowadzenia w 偶ycie instrukcji dotycz膮cej zasad (polityki) rachunkowo艣ci, zak艂adowego planu kont oraz obiegu dowod贸w finansowo ksi臋gowych
Wi臋cej »
25/05
z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2006 r.
Wi臋cej »
26/05
z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie projektu uchwa艂y bud偶etowej na rok 2007
Wi臋cej »
27/06
z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2006 r.
Wi臋cej »
28/06
z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2006 r.
Wi臋cej »
29/06
z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia post臋powania egzaminacyjnego dla nauczyciela Gimnazjum w Zespole Szk贸艂 w Latowiczu ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
30/06
z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2006 r.
Wi臋cej »
31/06
z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie powo艂ania Zast臋pcy W贸jta
Wi臋cej »
32/06
z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie zakazu palenia wyrob贸w tytoniowych w budynku Urz臋du Gminy Latowicz
Wi臋cej »
33/06
z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2006 r.
Wi臋cej »
34/06
z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zak艂adowego Funduszu 艢wiadcze艅 Socjalnych w Urz臋dzie Gminy w Latowiczu
Wi臋cej »
1/07
z dnia 16 lutego 2007 roku w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 gminy Latowicz przeznaczonych do sprzeda偶y w miejscowo艣ci Latowicz
Wi臋cej »
2/07
z dnia 16 lutego 2007 roku w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 gminy Latowicz przeznaczonych do sprzeda偶y w miejscowo艣ci Oleksianka
Wi臋cej »
3/07
z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 gminy Latowicz przeznaczonych do sprzeda偶y w miejscowo艣ci Latowicz
Wi臋cej »
4/07
z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 gminy Latowicz przeznaczonych do sprzeda偶y w miejscowo艣ci Latowicz
Wi臋cej »
5/07
z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2007 r.
Wi臋cej »
6/07
z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie pobierane przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli oraz specjalno艣ci i formy kszta艂cenia na kt贸re dofiansowanie jest przyznawane
Wi臋cej »
7/07
z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie sprawozdania z wykonania bud偶etu gminy Latowicz oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury - biblioteki za 2006 rok
Wi臋cej »
8/07
z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2007 rok
Wi臋cej »
9/07
z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2007 rok
Wi臋cej »
10/07
z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 gminy Latowicz przeznaczonej do sprzeda偶y w miejscowo艣ci Wielgolas
Wi臋cej »
11/07
z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2007 r.
Wi臋cej »
12/07
z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2007 r.
Wi臋cej »
13/07
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2007 r.
Wi臋cej »
14/07
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia Zak艂adowego regulaminu premiowania pracownik贸w zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych oraz stanowiskach pracownik贸w obs艂ugi w Urz臋dzie Gminy Latowicz
Wi臋cej »
15/07
z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szko艂y Podstawowej w D臋bem Ma艂ym
Wi臋cej »
16/07
z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Transborze
Wi臋cej »
17/07
z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2007 r.
Wi臋cej »
18/07
z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2007 r.
Wi臋cej »
19/07
z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia terminu sk艂adania wniosk贸w o przyznanie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podr臋cznik贸w i zakup jednolitego stroju
Wi臋cej »
20/07
z dnia 30 lipca 2007 roku w sprawie informacji z wykonania bud偶etu gminy Latowicz oraz informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury - biblioteki za I p贸艂rocze 2007 roku
Wi臋cej »
21/07
z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2007 r.
Wi臋cej »
22/07
z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 gminy Latowicz przeznaczonych do sprzeda偶y w miejscowo艣ci Latowicz
Wi臋cej »
23/07
z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2007 r.
Wi臋cej »
24/07
z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie obni偶enia ceny wywo艂awczej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Latowicz do przeprowadzenia drugiego przetargu
Wi臋cej »
25/07
z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szko艂y Podstawowej w D臋bem Ma艂ym
Wi臋cej »
26/07
z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie powierzenia pe艂nienia obowi膮zk贸w Dyrektora Szko艂y Podstawowej w Transborze
Wi臋cej »
27/07
z dnia 11 wrze艣nia 2007 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2007 rok
Wi臋cej »
28/07
z dnia 20 wrze艣nia 2007 r. w sprawie wniesienia terminowych lokat pieni臋偶nych w Banku Sp贸艂dzielczym w Mi艅sku Mazowieckim
Wi臋cej »
29/07
z dnia 20 wrze艣nia 2007 roku w sprawie utworzenia G艂贸wnego Stanowiska Kierowania W贸jta Gminy Latowicz w ramach systemu kierowania bezpiecze艅stwem narodowym w wojew贸dztwie mazowieckim
Wi臋cej »
30/07
z dnia 28 wrze艣nia 2007 r. w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Latowicz w celu przeprowadzenia g艂osowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarz膮dzonych na dzie艅 21 pa藕dziernika 2007 r.
Wi臋cej »
31/07
z dnia 28 wrze艣nia 2007 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2007 r.
Wi臋cej »
32/07
z dnia 15 pa藕dziernika 2007 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2007 r.
Wi臋cej »
33/07
z dnia 15 pa藕dziernika 2007 r. w sprawie wniesienia terminowych lokat pieni臋偶nych w Banku Sp贸艂dzielczym w Mi艅sku Mazowieckim
Wi臋cej »
34/07
z dnia 19 pa藕dziernika 2007 roku w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej do przetarg贸w na zbycie nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 gminy Latowicz
Wi臋cej »
35/07
z dnia 19 pa藕dziernika 2007 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2007 r.
Wi臋cej »
36/07
z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie projektu uchwa艂y bud偶etowej na rok 2008
Wi臋cej »
37/07
z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2007 r.
Wi臋cej »
38/07
z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2007 r.
Wi臋cej »
39/07
z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2007 r.
Wi臋cej »
40/07
z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany zarz膮dzenia nr 36/2007 W贸jta Gminy Latowicz z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie projektu uchwa艂y bud偶etowej na rok 2008
Wi臋cej »
41/07
z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2007 r.
Wi臋cej »
42/07
z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2007 r.
Wi臋cej »
43/07
z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2007 r.
Wi臋cej »
44/07
z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zasad sporz膮dzenia skonsolidowanego bilansu gminy Latowicz za rok 2007
Wi臋cej »
45/07
z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie uchylenia Zarzadzenia W贸jta Gminy Latowicz z w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych przez Gmin臋 Latowicz
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 2614004