logo
logo
Finanse
Uchwa艂y (opinie) Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwa艂a 30/S/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r.
w sprawie opinii o mo偶liwo艣ci sfinansowania planowanego deficytu bud偶etowego Gminy Latowicz, okre艣lonego w uchwale bud偶etowej na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a 31/S/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r.
w sprawie prawid艂owo艣ci planowanej kwoty d艂ugu Gminy Latowicz, przedstawionej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a 197/S/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 r.
w sprawie opinii o przed艂o偶onym przez W贸jta Gminy Latowicz sprawozdaniu z wykonania bud偶etu Gminy Latowicz za 2010 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a 293/S/2011 z dnia 3 czerwca 2011 r.
w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Latowicz z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla W贸jta Gminy Latowicz za rok bud偶etowy 2010 (z tytu艂u wykonania bud偶etu).
Wi臋cej »
Uchwa艂a 409/S/2011 z dnia 12 wrze艣nia 2011 r.
w sprawie opinii o przed艂o偶onej przez W贸jta Gminy Latowicz informacji o przebiegu wykonania bud偶etu Gminy Latowicz za I p贸艂rocze 2011 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Si.543.2011 z dnia 8 grudnia 2011 r.
w sprawie opinii o przed艂o偶onym przez W贸jta Gminy Latowicz projekcie uchwa艂y bud偶etowej na rok 2012 oraz o mo偶liwo艣ci sfinansowania deficytu bud偶etowego Gminy Latowicz, proponowanego na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Si.544.2011 z dnia 8 grudnia 2011 r.
w sprawie opinii o przed艂o偶onym przez W贸jta Gminy Latowicz projekcie uchwa艂y w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2012 - 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a SO-Si.0031.174.2012 z dnia 20 kwietnia 2012 r.
w sprawie opinii o przed艂o偶onym przez W贸jta Gminy Latowicz sprawozdaniu z wykonania bud偶etu Gminy Latowicz za rok 2011
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 2614042